Wikimedia Polska

(Nie)znane kobiety Wikipedii

(Nie)znane kobiety Wikipedii to inicjatywa mająca na celu zwiększenie reprezentacji kobiet na Wikipedii poprzez tworzenie i rozbudowę artykułów na temat wybitnych, lecz często pomijanych lub mało znanych kobiet z różnych dziedzin, takich jak nauka, sztuka, literatura, polityka czy działalność społeczna.

Główne cele akcji to:

  • Poprawienie równowagi płci na Wikipedii, gdzie biografie kobiet stanowią mniejszość w porównaniu do biografii mężczyzn.
  • Wyróżnienie i uhonorowanie wkładu kobiet we wszystkich obszarach życia społecznego, naukowego i kulturowego.
  • Promowanie edukacji i świadomości na temat znaczących osiągnięć kobiet, które zostały zapomniane lub są mało znane szerszej publiczności.
  • Zachęcanie do większego zaangażowania kobiet w tworzenie i edycję Wikipedii, co przyczynia się do budowania bardziej zrównoważonej i różnorodnej społeczności wikipedystów.

Akcja „Nieznane kobiety Wikipedii” łączy edukację, współpracę i działalność na rzecz równości płci, przyczyniając się do wzbogacenia największej wolnej encyklopedii o wartościowe treści i perspektywy.

  • Link do efektów akcji z roku 2024
  • Link do efektów akcji z roku 2023
  • Link do efektów akcji z roku 2022
  • Link do efektów akcji z roku 2021
  • Link do efektów akcji z roku 2020
  • Link do efektów akcji z roku 2019

Komu mogę zadać
dodatkowe pytania?