Wikimedia Polska

FAQ

1. Czy odpowiadamy za treści w Wikipedii?

Nie odpowiadamy prawnie za Wikipedii ani innych projektów Wikimedia. Nie przetwarzamy danych, które znajdują się w Wikipedii. Nie jesteśmy administratorem danych osobowych zawartych w Wikipedii. W pewnym zakresie te funkcje pełni Wikimedia Foundation. Nie jesteśmy prawnym przedstawicielem tej organizacji. Jesteśmy odrębną, niezależną, lokalną (polską) organizacją.

Nie odpowiadamy za decyzje podjęte przez społeczności, które wspieramy. Nie mamy merytorycznego wpływu na to, co piszą twórcy Wikipedii. Nie jesteśmy ich pracodawcami, zleceniodawcami, nie zamawiamy dzieł. Nie świadczymy usług płatnego tworzenia Wikipedii.

Nie jesteśmy radą redakcyjną Wikipedii. Nie mamy dostępu do tego, co twórcy Wikipedii piszą, zanim opublikują zmiany w Wikipedii. Funkcje pełnione w Wikimedia Polska nie mają żadnego związku z funkcjami pełnionymi w Wikipedii i innych projektach siostrzanych.

Wnioski o sprostowanie lub usunięcie treści należy kierować do:

  • wolontariuszy-współtwórców danego projektu Wikimedia (przykładowo, kontakt z wikipedystami w sprawie błędów, naruszeń praw autorskich itp. w Wikipedii: info-pl@wikimedia.org);
  • Wikimedia Foundation (w szczególności: zgłoszenia na podstawie DMCA, zgłoszenia publikacji prezentujących wykorzystywanie seksualne małoletnich).

2. Jak realizujemy swoje cele?

Wspieranie społeczności wolontariuszy

Pozyskujemy nowych twórców projektów Wikimedia. Prowadzimy szkolenia i warsztaty, na których można dowiedzieć się, jak działają projekty Wikimedia.

Motywujemy do działania wolontariuszy doświadczonych. Organizujemy konkursy dla współtwórców projektów Wikimedia. Nagradzamy szczególnie cenny wkład, w tym tworzenie zasobów wyróżnionych za jakość. Wysyłamy dyplomy, drobne upominki i małe słodkości za osiągnięcia edycyjne.

Prowadzimy program mikrograntów. Pomagamy w zakupie książek i publikacji. Zwracamy koszty wypraw fotograficznych i nagrań plików multimedialnych.

Dbamy o dobrostan społeczności. Promujemy postawy konstruktywne, nastawione na współpracę. Organizujemy szkolenia z umiejętności miękkich. Organizujemy spotkania współtwórców projektów Wikimedia.

>Wsparcie dla wikipedystów na Wikipedii  

Pozyskiwanie nowych zasobów

Pozyskujemy nowych twórców projektów Wikimedia. Prowadzimy szkolenia i warsztaty, na których można dowiedzieć się, jak działają projekty Wikimedia.

Motywujemy do działania wolontariuszy doświadczonych. Organizujemy konkursy dla współtwórców projektów Wikimedia. Nagradzamy szczególnie cenny wkład, w tym tworzenie zasobów wyróżnionych za jakość. Wysyłamy dyplomy, drobne upominki i małe słodkości za osiągnięcia edycyjne.

Prowadzimy program mikrograntów. Pomagamy w zakupie książek i publikacji. Zwracamy koszty wypraw fotograficznych i nagrań plików multimedialnych.

Dbamy o dobrostan społeczności. Promujemy postawy konstruktywne, nastawione na współpracę. Organizujemy szkolenia z umiejętności miękkich. Organizujemy spotkania współtwórców projektów Wikimedia.

Działania edukacyjne

Współpracujemy z oświatą i szkołami wyższymi. Uczymy wyszukiwania informacji i oceny źródeł wiedzy. Pokazujemy, jak korzystać z narzędzi cyfrowych i z treści dostępnych w projektach Wikimedia. Mówimy o postawach prospołecznych, takich jak współpraca i wolontariat. Formujemy przyszłych twórców Wikipedii.

Co ciekawe, uczestnictwo w ruchu Wikimedia umożliwia rozwój w bardzo przydatnym kierunku. Zestaw umiejętności nabywanych dzięki zaangażowaniu w Wikimedia pokrywa się z wytycznymi UNESCO dla edukacji XXI wieku.

Dbanie o publiczny wizerunek Wikimedia

Występujemy w mediach, promując projekty Wikimedia (m.in. Wikipedię) oraz własne działania. Nasi członkowie są zapraszani na konferencje naukowe, dyskusje panelowe i inne publiczne wydarzenia, na których prezentują działalność Wikimedia Polska i szerzej – ruchu Wikimedia.

Prowadzimy strony i konta Stowarzyszenia oraz projektów Wikimedia w mediach społecznościowych. Dystrybuujemy (bezpłatnie) materiały promocyjne opatrzone logotypami Wikimedia.

>Polska Wikipedia na Facebooku

>Wikimedia Polska na Facebooku

>Polska Wikipedia na Instagramie

Wolne licencje i prawo autorskie

 

Ułatwiamy pozyskiwanie nowych zasobów dla projektów Wikimedia, szczególnie takich, których wolontariusze nie mogą pozyskać bez wsparcia organizacyjnego lub finansowego.

Jesteśmy apolityczni. Jedynie w wyjątkowych przypadkach oraz w sposób powściągliwy wypowiadamy się na temat zmian w otoczeniu prawnym, które wpływa na swobody obywatelskie, wolność wypowiedzi, ekspresji twórczej, prawa do informacji publicznej.

Wspieramy popularyzację otwartego dostępu do danych, badań i publikacji naukowych. Wypowiadamy się także na temat proponowanych zmian w prawie autorskim.

Należymy do szerszych organizacji

Jesteśmy członkiem Koalicji Otwartej Edukacji (KOED). Jest to porozumienie organizacji pozarządowych i instytucji działających w obszarze edukacji, nauki i kultury. Misją KOED-u jest wspieranie tworzenia otwartych zasobów edukacyjnych i promowanie związanych z nimi dobrych praktyk i narzędzi. Do Koalicji należy niemal 40 organizacji i instytucji.

Należymy także do Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. To stowarzyszenie ponad 150 organizacji pozarządowych. Obserwuje ono prawo i realizację polityk publicznych oraz postuluje zmiany przyjazne dla działalności społecznej i obywatelskiej. Prowadzi także projekty związane z integracją europejską i określaniem standardów trzeciego sektora w Polsce.

3. Czy istnieją organizacje podobne do nas?

Istnieją. Właścicielem serwerów i znaków towarowych, świadczącym usługę hostingu projektów Wikimedia i jedynym podmiotem prawnie odpowiedzialnym za funkcjonowanie projektów Wikimedia jest Wikimedia Foundation z siedzibą w San Francisco.

Oprócz naszego stowarzyszenia na świecie istnieje ok. 200 równorzędnych grup i organizacji afiliowanych współdziałających z Wikimedia Foundation.

Komu mogę zadać
dodatkowe pytania?