Wikimedia Polska

Misja

Nasza misja

Nasza misja polega na wspieraniu rozwoju projektów Wikimedia, takich jak Wikipedia, i umożliwianiu jak najszerszego udostępniania wiedzy dla wszystkich.

Dążymy do tego, aby każdy miał swobodny dostęp do informacji, niezależnie od pochodzenia czy statusu społecznego. Uważamy, że wiedza powinna być wolna, otwarta i dostępna dla każdego. Pracujemy na rzecz upowszechniania kultury współdzielenia, współpracy i uczestnictwa społecznego.

Jesteśmy apolityczni. Jedynie w wyjątkowych przypadkach oraz w sposób powściągliwy wypowiadamy się na temat zmian w otoczeniu prawnym, które wpływa na swobody obywatelskie, wolność wypowiedzi, ekspresji twórczej, prawa do informacji publicznej.