Wikimedia Polska

13 maja 2024

Wikigranty - wsparcie w tworzeniu treści na Wikimedia

Bez kategorii / Jolanta Drzewakowska

Co to są Wikigranty?

Wikigranty to program grantowy prowadzony przez Wikimedia Polska, który ma na celu wspieranie wolontariuszy w wzbogacaniu treści na platformach takich jak Wikipedia i Wikimedia Commons. Granty mogą wynosić do 2500 zł i służą pokryciu kosztów związanych z tworzeniem i poprawianiem treści.

Jak działają Wikigranty?

Wikigranty mają na celu wspieranie użytkowników w ich działaniach na rzecz projektów Wikimedia. Można otrzymać finansowanie na koszty podróży, bilety do muzeów, kopiowanie materiałów archiwalnych, zakup książek, dostęp do baz danych oraz zakup sprzętu fotograficznego lub komputerowego. Nie przyznaje się ich jednak na udział i dojazd na szkolenia oraz konferencje organizowane przez Wikimedia ani na projekty niezwiązane z treściami w serwisach Wikimedia.

Jak złożyć wniosek o Wikigrant?

Złożenie wniosku jest prostym procesem. Wejdź na stronę Wikigranty i kliknij „złóż wniosek”. Następnie przeczytaj instrukcje i wypełnij formularz. Komisja Wikigrantów rozpatruje wnioski w ciągu 7 dni. Aby przyspieszyć ten proces, możesz powiadomić przewodniczącego Komisji e-mailem.

Jak rozliczyć Wikigrant?

Beneficjent Wikigrantu zobowiązuje się do wykonania określonych zadań na rzecz wybranego projektu Wikimedia w ustalonym terminie. Zakres zadań oraz termin realizacji mogą być zmieniane w uzasadnionych przypadkach. Przy rozpatrywaniu kolejnych wniosków brane są pod uwagę wcześniejsze wykonania grantów. Granty związane z zakupem sprzętu są realizowane na zasadzie umowy użyczenia na określony czas, który może być wydłużany na wniosek.

Przykłady z Webinaru

W trakcie webinaru o Wikigrantach, Kacper Szymański przywołał różne przykłady korzystania z tego programu. Jeden z beneficjentów orzymał Wikigrant pozwalający mu na sfinansowanie podróży do archiwum w innej części Polski, gdzie mógł zdobyć unikalne materiały do artykułu na Wikipedii. Inny użytkownik otrzymał grant na zakupie sprzętu fotograficznego, dzięki któremu mógł wzbogacić Wikimedia Commons o wysokiej jakości zdjęcia zabytków a jeszcze inny dzięki Wikigrantom fotografuje najważniejsze koncerty i wydarzenia muzyczne w Europie.

Podsumowanie

Wikigranty to doskonała inicjatywa, która wspiera wolontariuszy w ich działaniach na rzecz projektów Wikimedia. Proces aplikacji i rozliczenia jest przejrzysty, a wsparcie finansowe może znacząco ułatwić realizację ambitnych projektów. Więcej informacji znajdziesz na stronie Wikigranty.

Ostatnie wpisy
Archiwum