Słowniczek

 • strony internetowe
  • projekty Wikimedia – → Wikipedia i inne serwisy, za które odpowiada → Wikimedia Foudation (a nie my, → Wikimedia Polska).
  • Wikipedia – encyklopedia tworzona przez → wikipedystów, jeden z → projektów Wikimedia.
  • Wikimedia Commons – baza multimediów, jeden z → projektów Wikimedia.
  • Wikidane – baza danych, jeden z → projektów Wikimedia.
  • Wikisłownik – słownik tworzony przez → wikisłownikarzy, jeden z → projektów Wikimedia.
  • Wikiźródła – biblioteka tworzona przez → wikiskrybów, jeden z → projektów Wikimedia.
 • wolontariusze i organizacje
  • Wikimedia – ruch społeczny złożony z osób tworzących Wikipedię i inne → projekty Wikimedia.
  • wikipedysta – wolontariusz, twórca → Wikipedii.
  • wikisłownikarz – wolontariusz, twórca → Wikisłownika.
  • wikiskryba – wolontariusz, twórca → Wikiźródeł.
  • Wikimedia Foundation – właściciel serwerów, nazw, logotypów i główny podmiot odpowiedzialny za → projekty Wikimedia.
  • Wikimedia Polska – my: część polskich → wikipedystów, → wikisłownikarzy, → wikiskrybów i twórców innych → projektów Wikimedia, działająca w formie prawnej stowarzyszenia.

Kim jesteśmy?

Jesteśmy polskim stowarzyszeniem twórców Wikipedii i jej projektów siostrzanych. Działamy na rzecz równego dostępu do wiedzy. Reprezentujemy interesy wolontariuszy-współtwórców Wikimediów w Polsce.

 • Pomagamy, aby wikimedian było jak najwięcej. Ułatwiamy tworzenie projektów Wikimedia i dbamy o jakość treści.
 • Wspieramy gromadzenie zasobów polskich instytucji kultury i dziedzictwa w projektach Wikimedia.
 • Uczymy korzystania z Wikipedii w szkołach i na uniwersytetach.
 • Promujemy wolne licencje i budujemy świadomość prawa autorskiego.

Ważna jest dla nas jawność i przejrzystość działań. Cenimy niezależność, bezinteresowność, uczciwość.

Mamy wyłączność na reprezentowanie Wikimediów w Polsce. Jesteśmy niezależnym partnerem amerykańskiej Wikimedia Foundation. Nie jesteśmy oddziałem Wikimedia Foundation.

Istnieją przedsięwzięcia, których nazwy zaczynają się od wiki- lub przypominają Wikipedię, z którymi nie jesteśmy powiązani. Zaliczają się do nich m.in.: WikiLeaks, Wikia (obecnie Fandom) czy Nonsensopedia.

Patrz:

Czy odpowiadamy za treści w Wikipedii?

Nie odpowiadamy prawnie za Wikipedii ani innych projektów Wikimedia. Nie przetwarzamy danych, które znajdują się w Wikipedii. Nie jesteśmy administratorem danych osobowych zawartych w Wikipedii. W pewnym zakresie te funkcje pełni Wikimedia Foundation. Nie jesteśmy prawnym przedstawicielem tej organizacji. Jesteśmy odrębną, niezależną, lokalną (polską) organizacją.

Nie odpowiadamy za decyzje podjęte przez społeczności, które wspieramy. Nie mamy merytorycznego wpływu na to, co piszą twórcy Wikipedii. Nie jesteśmy ich pracodawcami, zleceniodawcami, nie zamawiamy dzieł. Nie świadczymy usług płatnego tworzenia Wikipedii.

Nie jesteśmy radą redakcyjną Wikipedii. Nie mamy dostępu do tego, co twórcy Wikipedii piszą, zanim opublikują zmiany w Wikipedii. Funkcje pełnione w Wikimedia Polska nie mają żadnego związku z funkcjami pełnionymi w Wikipedii i innych projektach siostrzanych.

Wnioski o sprostowanie lub usunięcie treści należy kierować do:

 • wolontariuszy-współtwórców danego projektu Wikimedia (przykładowo, kontakt z wikipedystami w sprawie błędów, naruszeń praw autorskich itp. w Wikipedii: info-pl@wikimedia.org);
 • Wikimedia Foundation (w szczególności: zgłoszenia na podstawie DMCA, zgłoszenia publikacji prezentujących wykorzystywanie seksualne małoletnich).

Patrz:

Czym są projekty Wikimedia?

Projekty Wikimedia to: Wikipedia, Wikimedia Commons, Wikidane, Wikisłownik, Wikiźródła i kilka innych stron internetowych. Wszystkie one zawierają treści, które można w dowolnym celu, także komercyjnym, swobodnie: wykorzystywać, rozpowszechniać w oryginale, zmieniać i rozpowszechniać w zmienionej postaci (tzw. otwarte treści).

Każdy może je współtworzyć, ponieważ ich treść można tworzyć i zmieniać, korzystając z przeglądarki internetowej (serwisy typu wiki). Aby zostać twórcą projektów Wikimedia, nie trzeba być członkiem Stowarzyszenia – jest wręcz odwrotnie.

Pełna zawartość projektów Wikimedia jest dostępna za darmo i bez reklam.

Patrz:

Czy istnieją organizacje podobne do nas?

Logo Wikimedia Foundation

Istnieją. Właścicielem serwerów i znaków towarowych, świadczącym usługę hostingu projektów Wikimedia i jedynym podmiotem prawnie odpowiedzialnym za funkcjonowanie projektów Wikimedia jest Wikimedia Foundation z siedzibą w San Francisco.

Oprócz naszego stowarzyszenia na świecie istnieje ok. 200 równorzędnych grup i organizacji afiliowanych współdziałających z Wikimedia Foundation.

Patrz:

Jakie są relacje między nami, innymi organizacjami Wikimedia i projektami Wikimedia?

Jak realizujemy swoje cele?

Wspieranie społeczności wolontariuszy

Pozyskujemy nowych twórców projektów Wikimedia. Prowadzimy szkolenia i warsztaty, na których można dowiedzieć się, jak działają projekty Wikimedia.

Motywujemy do działania wolontariuszy doświadczonych. Organizujemy konkursy dla współtwórców projektów Wikimedia. Nagradzamy szczególnie cenny wkład, w tym tworzenie zasobów wyróżnionych za jakość. Wysyłamy dyplomy, drobne upominki i małe słodkości za osiągnięcia edycyjne.

Prowadzimy program mikrograntów. Pomagamy w zakupie książek i publikacji. Zwracamy koszty wypraw fotograficznych i nagrań plików multimedialnych.

Dbamy o dobrostan społeczności. Promujemy postawy konstruktywne, nastawione na współpracę. Organizujemy szkolenia z umiejętności miękkich. Organizujemy spotkania współtwórców projektów Wikimedia.

Patrz:

Pozyskiwanie nowych zasobów

Ułatwiamy pozyskiwanie nowych zasobów dla projektów Wikimedia, szczególnie takich, których wolontariusze nie mogą pozyskać bez wsparcia organizacyjnego lub finansowego.

Współpracujemy z instytucjami kultury i dziedzictwa: galeriami, bibliotekami, archiwami i muzeami (GLAM-Wiki). Dzięki tej współpracy instytucje mogą udostępniać zbiory i materiały w miejscu łatwym do znalezienia dla ludzi z całego świata. Projekty GLAM-Wiki często ułatwiają zaangażowanie lokalnej społeczności w życie instytucji.

Działania edukacyjne

Współpracujemy z oświatą i szkołami wyższymi. Uczymy wyszukiwania informacji i oceny źródeł wiedzy. Pokazujemy, jak korzystać z narzędzi cyfrowych i z treści dostępnych w projektach Wikimedia. Mówimy o postawach prospołecznych, takich jak współpraca i wolontariat. Formujemy przyszłych twórców Wikipedii.

Co ciekawe, uczestnictwo w ruchu Wikimedia umożliwia rozwój w bardzo przydatnym kierunku. Zestaw umiejętności nabywanych dzięki zaangażowaniu w Wikimedia pokrywa się z wytycznymi UNESCO dla edukacji XXI wieku.

Dbanie o publiczny wizerunek Wikimedia

Występujemy w mediach, promując projekty Wikimedia (m.in. Wikipedię) oraz własne działania. Nasi członkowie są zapraszani na konferencje naukowe, dyskusje panelowe i inne publiczne wydarzenia, na których prezentują działalność Wikimedia Polska i szerzej – ruchu Wikimedia.

Prowadzimy strony i konta Stowarzyszenia oraz projektów Wikimedia w mediach społecznościowych. Dystrybuujemy (bezpłatnie) materiały promocyjne opatrzone logotypami Wikimedia.

Patrz:

Wolne licencje i prawo autorskie

Jesteśmy apolityczni. Jedynie w wyjątkowych przypadkach oraz w sposób powściągliwy wypowiadamy się na temat zmian w otoczeniu prawnym, które wpływa na swobody obywatelskie, wolność wypowiedzi, ekspresji twórczej, prawa do informacji publicznej.

Wspieramy popularyzację otwartego dostępu do danych, badań i publikacji naukowych. Wypowiadamy się także na temat proponowanych zmian w prawie autorskim.

Należymy do szerszych organizacji

Jesteśmy członkiem Koalicji Otwartej Edukacji (KOED). Jest to porozumienie organizacji pozarządowych i instytucji działających w obszarze edukacji, nauki i kultury. Misją KOED-u jest wspieranie tworzenia otwartych zasobów edukacyjnych i promowanie związanych z nimi dobrych praktyk i narzędzi. Do Koalicji należy niemal 40 organizacji i instytucji.

Należymy także do Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. To stowarzyszenie ponad 150 organizacji pozarządowych. Obserwuje ono prawo i realizację polityk publicznych oraz postuluje zmiany przyjazne dla działalności społecznej i obywatelskiej. Prowadzi także projekty związane z integracją europejską i określaniem standardów trzeciego sektora w Polsce.

Gdzie mamy biuro?

Nasze biuro znajduje się w Warszawie przy al. Szucha, blisko Łazienek, naprzeciwko siedziby Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Szczegółowe dane adresowe znajdziesz na stronie kontakt.

Jak mogę pomóc?

Wspomóż nas finansowo

Dołącz do grona naszych darczyńców! Przekazując nawet niewielką kwotę pomagasz nam skutecznie zbierać sumę ludzkiej wiedzy.

Możesz przeznaczyć 1,5% swojego podatku dochodowego jako darowiznę, ponieważ posiadamy status organizacji pożytku publicznego. Nasz numer KRS to 0000244732.

Oprócz tego możesz wpłacać inne darowizny. Jeżeli w danym roku ich wysokość nie przekracza łącznie 6% (dla osób fizycznych) lub 10% dochodu (dla osób prawnych), możesz tę łączną kwotę odpisać od dochodu w rozliczeniu podatku dochodowego.

Patrz:

Zostań wolontariuszką, wolontariuszem

Nie wymagamy dostępności w konkretnym miejscu. Zasadniczo działamy zdalnie. Tylko niektóre role wolontariackie wymagają doświadczenia w edytowaniu projektów Wikimedia.

Potrzebujemy osób, które znają pracę instytucji kultury i dziedzictwa (np. muzeów). Mogą oni zostać wikipedyst(k)ami-rezydent(k)ami, czyli łączniczkami, łącznikami danej instytucji z Wikipedią.

Osoby o doświadczeniu nauczycielskim mogą prowadzić szkolenia. Szukamy też m.in. programistek, programistów i aktywistek, aktywistów wolnych treści, aby rozwinąć nasze działania rzecznicze i wpływać na polityki publiczne.

Zostań członkinią, członkiem

Nie trzeba być członkiem, żeby uczestniczyć w większości działań i korzystać z naszego wsparcia. Nawet sugerujemy najpierw zostać wolontariuszem, a dopiero potem ubiegać się o członkostwo. Trudniej sprostać obowiązkom członka, jeżeli wcześniej nie zaangażowaliśmy się w życie Stowarzyszenia.

Członkowie decydują bowiem o kierunkach działalności Wikimedia Polska. Spoczywa na nich odpowiedzialność za kluczowe sprawy. Członkowie mają prawo głosu na walnych zebraniach, czyli m.in. prawo rozpatrywania rocznych sprawozdań i planów oraz wybierania do pozostałych organów statutowych. Mają także prawo kandydować do tych organów.

Patrz:

Komu mogę zadać dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z nami!