Instytucje kultury

Zamek Królewski na Wawelu od 2020 roku współpracuje z nami, udostępniając swoje zdigitalizowane zasoby poprzez Wikipedię wszystkim zainteresowanym. Deleguje też pracownika do roli wikipedysty-rezydenta. Chcemy, żeby udostępniane zasoby Wawelu miały wysoką jakość techniczną i merytoryczną, a ich opisy były poprawne i obszerne.

Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa (Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego) udostępnia swoje zasoby na wolnych licencjach, a dzięki współpracy z Wikimedia Polska jej zasoby multimedialne wzbogacają Wikipedię i inne projekty Wikimedia.

Narodowe Archiwum Cyfrowe udostępnia część swoich zbiorów, zawierających grafiki, do których prawa autorskie wygasły. Jednym z pierwszych celów współpracy jest otwarte udostępnianie zasobów fotograficznych i ikonograficznych NAC w bibliotece multimediów Wikimedia Commons i ilustrowanie nimi istniejących i nowych artykułów w Wikipedii.

Europejskie Centrum Solidarności rozpoczęło współpracę z Wikimedia Polska wiosną 2015 roku. Pierwsza kolekcja mediów udostępniona przez Europejskie Centrum Solidarności to zbiór 35 fotografii wykonanych podczas strajku w Stoczni Gdańskiej w sierpniu 1980 roku.

Biblioteka Narodowa współpracuje z Wikimediami nad hasłami poświęconymi polskiej literaturze i historii, biogramy pisarzy, poetów, naukowców i innych wybitnych Polaków są uzupełniane o przypisy bibliograficzne, odniesienia do literatury przedmiotu oraz linki do książek znajdujących się w zbiorach cyfrowej biblioteki Polona.

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie udostępnia wybór unikalnych dzieł sztuki współczesnej ze swojej kolekcji. Muzeum udostępnia wybrane zbiory w sposób otwarty – pozwoli to użytkownikom Internetu i czytelnikom Wikipedii dokładnie obejrzeć i wykorzystać fotografie i reprodukcje dzieł sztuki gromadzonych przez lata przez MSN.

Centrum Nauki Kopernik współpracuje poprzez poprawę artykułów w Wikipedii związanych z nauką oraz samą instytucją CNK. Centrum udostępnia także pliki multimedialne o tematyce naukowej za pośrednictwem Wikimedia Commons.

Muzeum Współczesne Wrocław udostępnia zbiory do Wikimedia Commons, a także współpracuje przy wzbogacaniu Wikipedii o treści związane ze sceną artystyczną Wrocławia.

Instytut im. Jerzego Grotowskiego współpracuje nad uzupełnianiem i udoskonalaniem haseł w Wikipedii związanych z działalnością Instytutu oraz twórczością Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium.

Muzeum Hutnictwa w Chorzowie (w organizacji) we współpracy z Muzeum w Chorzowie oraz Wikimedia Polska przekazuje wiedzę o przeszłości i teraźniejszości Chorzowa, a także o osobach i wydarzeniach związanych z tym miastem.

Poznańskie Centrum Dziedzictwa we współpracy z Wikimedia Polska udostępnia i upowszechnia wiedzę o kulturowym i przyrodniczym dziedzictwie Poznania poprzez poszerzanie i ulepszanie haseł w Wikipedii oraz tłumaczenie ich na języki obce.

W Centrum Kultury Zamek w Poznaniu tworzymy pierwszą wikiprzestrzeń otwartą dla wikipedystów i wikipedystek, gdzie będzie miejsce do wspólnej pracy, edytowania i integracji.

Szkoły wyższe

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu współpracuje z nami w dwóch obszarach: dydaktycznym i badawczym. W pierwszym z nich celem współpracy jest uwzględnienie Wikimediów w metodyce nauczania i wzbogacenie Wikimediów o treści wysokiej jakości. W drugim obszarze skupimy się na wykorzystaniu wyników badań przeprowadzonych przez studentów i naukowców UAM we własnej działalności Wikimedia Polska.

Biblioteka Cyfrowa oraz Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego przekazują materiały zdigitalizowane przez pracowników Uniwersytetu, w tym między innymi prawie 450 stron atlasu miast świata Civitates orbis terrarum z przełomu XVI i XVII w.

Organizacje pozarządowe i grupy nieformalne

Koalicja Otwartej Edukacji zrzesza polskie instytucje oraz organizacje pozarządowe zajmujące się tematyką otwartości w nauce, kulturze i oświacie. Propaguje ideę otwartości i dzielenia się wiedzą. Wikimedia Polska jest członkiem-założycielem koalicji.

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze przekazało do Wikimedia Commons zdigitalizowane materiały etnograficzne, w tym archiwalne fotografie elementów polskich strojów ludowych.

Nauka o klimacie współpracuje z Wikimedia Polska w projekcie Wikipedia dla klimatu, którego celem jest poprawa jakości artykułów w Wikipedii związanych z klimatem i klimatologią.

Przedsiębiorcy

LH.pl zapewnia Wikimedia Polska wsparcie techniczne pro bono w postaci hostingu stron internetowych. Dzięki wsparciu LH.pl możemy promować ideę wolnej wiedzy, informować o naszych projektach i zbierać fundusze na naszą działalność.

Grantodawcy

Wikimedia Foundation przyznaje nam corocznie środki na rozwój wolnej wiedzy w Polsce za pomocą mechanizmu Simple Annual Plan Grants. Grant celowy Fundacji pokrywa około 20% rocznych wydatków Wikimedia Polska.