Organizacje pozarządowe

Koalicja Otwartej Edukacji zrzesza polskie organizacje pozarządowe zajmujące się tematyką otwartości w nauce, kulturze i oświacie. Propaguje ideę otwartości i dzielenia się wiedzą.

Wikimedia Polska jest członkiem-założycielem koalicji.

Instytucje kultury

Zamek Królewski na Wawelu od 2020 roku współpracuje z nami delegując pracownika Zamku do roli wikipedysty-rezydenta.

Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa udostępnia swoje zasoby na wolnych licencjach, a dzięki współpracy z Wikimedia Polska jej zasoby multimedialne wzbogacają Wikipedię i inne projekty Wikimedia.

Narodowe Archiwum Cyfrowe udostępnia część swoich zbiorów, zawierających grafiki, do których prawa autorskie wygasły. Jednym z pierwszych celów współpracy jest otwarte udostępnianie zasobów fotograficznych i ikonograficznych NAC w bibliotece multimediów Wikimedia Commons i ilustrowanie nimi istniejących i nowych artykułów w Wikipedii.

Europejskie Centrum Solidarności rozpoczęło współpracę ze Stowarzyszeniem Wikimedia Polska wiosną 2015 roku. Pierwsza kolekcja mediów udostępniona przez Europejskie Centrum Solidarności to zbiór 35 fotografii wykonanych podczas strajku w Stoczni Gdańskiej w sierpniu 1980 roku

Biblioteka Narodowa współpracuje z Wikimediami nad hasłami poświęconymi polskiej literaturze i historii, biogramy pisarzy, poetów, naukowców i innych wybitnych Polaków są uzupełniane o przypisy bibliograficzne, odniesienia do literatury przedmiotu oraz linki do książek znajdujących się w zbiorach cyfrowej biblioteki Polona.

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie udostępnia wybór unikalnych dzieł sztuki współczesnej ze swojej kolekcji. Muzeum udostępnia wybrane zbiory w sposób otwarty – pozwoli to użytkownikom Internetu i czytelnikom Wikipedii dokładnie obejrzeć i wykorzystać fotografie i reprodukcje dzieł sztuki gromadzonych przez lata przez MSN.

Centrum Nauki Kopernik jest instytucją kultury, której celem jest możliwie najszersze upowszechnianie osiągnięć nauki i techniki, a w szczególności ułatwienie zrozumienia natury otaczających nas zjawisk i procesów przy pomocy naukowych narzędzi. Współpraca Centrum ze Stowarzyszeniem polega na rozbudowie haseł z listy utworzonej przez CNK oraz udostępnianiu plików graficznych za pośrednictwem Wikimedia Commons.

W Centrum Kultury Zamek w Poznaniu tworzymy pierwszą wikiprzestrzeń otwarta dla Wikipedystów i Wikipedystek, gdzie będzie miejsce do wspólnej pracy i edytowania..

Firmy

Firma LH.pl zapewnia stowarzyszeniu Wikimedia Polska wsparcie techniczne pro bono w postaci hostingu stron internetowych.

Dzięki wsparciu firmy LH.pl możemy promować ideę wolnej wiedzy, informować o naszych projektach i zbierać fundusze na naszą działalność.

Grantodawcy

Wikimedia Foundation przyznaje nam corocznie środki na rozwój wolnej wiedzy w Polsce za pomocą mechanizmu Simple Annual Plan Grants. Grant celowy fundacji pokrywa około 20% rocznych wydatków stowarzyszenia Wikimedia Polska.

Bądź na bieżąco

Śledź nasze działania i plany

Zapisz się na nasz newsletter

Newsletter przybliża nasze działania i plany. Trafi do twojej skrzynki raz w miesiącu.

Skontaktuj się z nami

Masz pytania dotyczące naszych działań? Napisz do nas!

Kontakt