Wikimedia Polska

Nasi partnerzy

Instytucje kultury

Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa

(Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego) udostępnia swoje zasoby na wolnych licencjach, a dzięki współpracy z Wikimedia Polska jej zasoby multimedialne wzbogacają Wikipedię i inne projekty Wikimedia.

Narodowe Archiwum Cyfrowe

udostępnia część swoich zbiorów, zawierających grafiki, do których prawa autorskie wygasły. Jednym z pierwszych celów współpracy jest otwarte udostępnianie zasobów fotograficznych i ikonograficznych NAC w bibliotece multimediów Wikimedia Commons i ilustrowanie nimi istniejących i nowych artykułów w Wikipedii.

Muzeum Narodowe w Krakowie

Współpraca z Muzeum Narodowym w Krakowie rozpoczęła się w maju 2022 roku, a jej celem jest udostępnianie zbiorów Muzeum oraz tworzenie i rozbudowa haseł na temat tychże zbiorów. Pozwoli to otworzyć zbiory na szersze grono odbiorców oraz rozwinąć nie tylko zasoby Wikimedia Commons (gdzie składowane są zbiory), ale również Wikipedii.
Sprawdź efekty współpracy na stronie projektu.

Biblioteka Narodowa

współpracuje z Wikimediami nad hasłami poświęconymi polskiej literaturze i historii, biogramy pisarzy, poetów, naukowców i innych wybitnych Polaków są uzupełniane o przypisy bibliograficzne, odniesienia do literatury przedmiotu oraz linki do książek znajdujących się w zbiorach cyfrowej biblioteki Polona.

Muzeum Narodowe w Krakowie

we współpracy z Muzeum w Chorzowie oraz Wikimedia Polska przekazuje wiedzę o przeszłości i teraźniejszości Chorzowa, a także o osobach i wydarzeniach związanych z tym miastem.

we współpracy z Wikimedia Polska udostępnia i upowszechnia wiedzę o kulturowym i przyrodniczym dziedzictwie Poznania poprzez poszerzanie i ulepszanie haseł w Wikipedii oraz tłumaczenie ich na języki obce.

Szkoły wyższe

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

współpracuje z nami w dwóch obszarach: dydaktycznym i badawczym. W pierwszym z nich celem współpracy jest uwzględnienie Wikimediów w metodyce nauczania i wzbogacenie Wikimediów o treści wysokiej jakości. W drugim obszarze skupimy się na wykorzystaniu wyników badań przeprowadzonych przez studentów i naukowców UAM we własnej działalności Wikimedia Polska.

Wydział Orientalistyczny Uniwersytetu Warszawskiego

Współpracę z Wydziałem Orientalistycznym UW rozpoczęliśmy na początku 2024 roku. Jej celem jest upowszechnienie wybranych materiałów ze zbiorów instytucji, opracowanie artykułów w Wikipedii oraz inne wspólne wydarzenia i przedsięwzięcia edukacyjne.

Organizacje pozarządowe i grupy nieformalne

Koalicja Otwartej Edukacji

zrzesza polskie instytucje oraz organizacje pozarządowe zajmujące się tematyką otwartości w nauce, kulturze i oświacie. Propaguje ideę otwartości i dzielenia się wiedzą. Wikimedia Polska jest członkiem-założycielem koalicji.

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich wspiera misję Wikimedia Polska angażując się w akcje #1Lib1Ref, polegającą na uźródławianiu artykułów w Wikipedii.

Przedsiębiorcy

Organizacje nawiązały barterową współpracę, której celem było wsparcie nowicjuszy w edytowaniu Wikipedii. Grow Uperion, będąca częścią Grupy TenderHut,  to lider w tworzeniu rozwiązań high-tech, notowany na GPW. GU stworzyła platformę grywalizacyjną, która ułatwia naukę edytowania dzięki nowoczesnym metodom edukacyjnym, takim jak infografiki i animacje. Platforma ta wykorzystuje mechanizmy grywalizacji, aby zwiększyć zaangażowanie użytkowników, oferując punkty za osiągnięcia.

Dzięki doświadczeniu edytorów Wikipedii oraz zaawansowanym funkcjom platformy, projekt stał się atrakcyjny i funkcjonalny, wspierając proces nauki i motywacji nowych edytorów.

Grantodawcy

Wikimedia Foundation

przyznaje nam corocznie środki na rozwój wolnej wiedzy w Polsce za pomocą mechanizmu Simple Annual Plan Grants. Grant celowy Fundacji pokrywa około 20% rocznych wydatków Wikimedia Polska.