Wikimedia Polska

17 sierpnia 2022

Wikimedia Polska członkiem założycielem Wikimedia Europe

Aktualności / Jacek Broda

W sierpniu 2022 roku 20 afiliantów Wikimedia wspólnymi siłami powołało do życia inicjatywę na rzecz wolnej wiedzy: Wikimedia Europe.

Zbudowana na fundamentach istniejącej dotychczas grupy “Free Knowledge Advocacy Group European Union (FKAGEU)”, organizacja ma na celu rzecznictwo polityki publicznej związanej z wolną wiedzą i kulturą przed instytucjami Unii Europejskiej oraz zabezpieczanie finansowania na poziomie europejskim.

FKAGEU było inicjatywą powołaną do życia w 2013 roku przez europejskie organizacje afiliowane Wikimedia (w tym Wikimedia Polska (Uchwała Zarządu 15/2014)). Przez ostatnie 8 lat FKAGEU było administrowane dzięki pomocy logistycznej Wikimedia Deutschland, które otrzymywało fundusze na ten cel od innych europejskich afiliantów Wikimedia. W brukselskim biurze zatrudniano dwie osoby, których zadaniem była współpraca z instytucjami europejskimi oraz rzecznictwo. Raport z dotychczasowej działalności (raport dostępny na Meta-wiki) oraz rozmowy z dyrektorami europejskich afiliantów wykazały potrzeby usprawnień inicjatywy, w tym rozszerzenia działań oraz konieczność zwiększenia zasobów organizacyjnych, finansowych i kadrowych wymaganych do ich realizacji.

Pod koniec 2021 roku grupa robocza złożona z przedstawicieli europejskich afiliantów rozpoczęła prace nad utworzeniem nowej, sformalizowanej, organizacji mającej za zadanie przejąć dotychczasową działalność rzeczniczą FKAGEU, jej administrację oraz operacje logistyczne. W ten sposób zrodził się pomysł utworzenia Wikimedia Europe.

Zgodnie z ustaleniami grupy roboczej, nowo powstała organizacja miałaby za zadanie przejęcie zobowiązań FKAGEU, rozszerzenie działalności o pozyskiwanie europejskiego finansowania oraz współpracę z europejskimi organizacjami Wikimedia nad paneuropejskimi projektami i działaniami. W organizacji kontynuować mają swoją pracę Dimitar Dimitrov oraz Anna Mazgal, dotychczasowi członkowie zespołu FKAGEU.

Członkowie Wikimedia Europe

Członkiem Wikimedia Europe może zostać organizacja posiadająca osobowość prawną, której siedziba znajduje się w jednym z państw członkowskich Rady Europy. Członkami Wikimedia Europe zostały:

Chaptery

Organizacje tematyczne

User grupy

class=wp-image-7855/
Mapa organizacji na poziomie państwowym reprezentowanych w Wikimedia Europe

Status kandydata na członka organizacji posiadają również Wikimedia Ukraina, Wikimedia Lëtzebuerg (Luksemburg) oraz Esperanto kraj Libera Scio (zarejestrowane w Słowacji).

Mając na uwadze uproszczone rozwiązania prawne oraz konieczność utrzymania brukselskiej lokalizacji po zastępowanej FKAGEU, organizacja została powołana w Belgii, z siedzibą w Brukseli. Członkowie grupy roboczej zdecydowali jednak o tym, że Walne Zebrania Członków odbywać się będą co najmniej raz do roku w Pradze w Czechach, ze względu na obniżone koszty oraz aby organizacje członkowskie ze Wschodniej i Południowo-wschodniej Europy nie były izolowane od miejsca podejmowania decyzji.

Członkostwo w Wikimedia Europe pozwoli Wikimedia Polska oraz pozostałym europejskim afiliantom wzmocnić działania na rzecz dobrej i świadomej legislacji na rzecz wolnej wiedzy i zapewni stabilność europejskim organizacjom. Uczestnictwo w tych działaniach wspomoże też dotychczasowe odosobnione działania Wikimedia Polska w obszarze polityki publicznej, które od teraz będzie można realizować skuteczniej i efektywniej.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ostatnie wpisy
Archiwum