Wikimedia Polska

2 czerwca 2022

Szukamy Dyrektora lub Dyrektorki Operacyjnego/ej (COO) Stowarzyszenia Wikimedia Polska!

Aktualności / Jacek Broda

Szukamy Dyrektora lub Dyrektorki (COO) Stowarzyszenia Wikimedia Polska, aby lepiej wzmacniać i motywować społeczność wolontariuszy i wolontariuszek tworzących Wikipedię i spokrewnione z nią projekty.

Stowarzyszenie Wikimedia Polska jest polskim zrzeszeniem twórców i przyjaciół Wikipedii oraz jej projektów siostrzanych. Działamy na rzecz równego dostępu do wiedzy i  reprezentujemy interesy wolontariuszy-współtwórców Wikimediów w Polsce. W naszej działalności wspieramy twórców oraz przybliżamy Wikimedia odbiorcom, edukatorom i instytucjom kultury. Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego, cenimy wolontariuszy, przejrzystość, neutralność oraz uczciwość. Więcej o nas. 

Rola Dyrektora/rki polega przede wszystkim na codziennym zarządzaniu pracownikami, a przez to działaniami programowymi i administracyjnymi Stowarzyszenia. Do zadań priorytetowych należy dbałość o zgodność z prawem (w tym wymogami finansowo-sprawozdawczymi i prawa pracy), realizację umów, statutu i innych reguł wewnętrznych Stowarzyszenia oraz uzgodnionych z Zarządem Stowarzyszenia planów krótko- i długoterminowych.

Dyrektor/rka odpowiada przed Zarządem Stowarzyszenia.

Najważniejsze zadania:

 1. Planowanie i wykonanie
  1. Koordynuje tworzenie celów i planu rocznego, wspiera pracowników w pracy na celach i w tworzeniu planu (zarówno w części merytorycznej, jak i finansowej);
  2. Na bieżąco monitoruje i wspomaga wykonanie planu w bliskim kontakcie z Pracownikami. Informuje o stanie realizacji planu i podejmuje niezbędne czynności korygujące.
 2. Finanse i budżetowanie
  1. Przygotowuje projekt budżetu rocznego;
  2. Koordynuje prace nad ustaleniem zakresu grantów i jest osobą kontaktową dla grantodawców:
   1. wewnątrz ruchu Wikimedia (Wikimedia Foundation);
   2. innych grantodawców kluczowych dla stabilności finansowej i dywersyfikacji finansów Stowarzyszenia.
  3. Zarządza uchwalonym budżetem, w tym odpowiada za wykonanie budżetu;
  4. Podejmuje decyzje operacyjne ws. wydatkowania środków, w szczególności w razie pytań ze strony pracowników;
  5. Rekomenduje poprawki budżetowe w razie potrzeby.
 3. Pracownicy
  1. Współtworzy kulturę organizacji pracy;
  2. Tworzy przyjazne środowisko pracy i zapobiega konfliktom, w razie potrzeby rozwiązując je;
  3. Przyjmuje informacje o sytuacjach trudnych dla pracowników i wolontariuszy (stanowi element “ścieżki eskalacji”);
  4. Decyduje o zatrudnieniu na okres próbny;
  5. Współdecyduje (wraz z Zarządem) o zatrudnianiu i zwalnianiu pracowników;
  6. Tworzy i modyfikuje przepisy wewnętrzne i dokumenty pracownicze (w konsultacji z kancelarią prawną / kadrami i księgowością / Zarządem);
  7. Pełni rolę przełożonego w rozumieniu prawa pracy, w tym:
   1. dokonuje oceny jakości pracy pracowników;
   2. jest odpowiedzialny za rozwój zawodowy pracowników;
   3. zatwierdza wnioski urlopowe;
   4. rekomenduje Zarządowi zmiany zakresu obowiązków pracowników.
 4. Zarządzanie strategiczne
  1. Dostarcza zarządowi danych potrzebnych do podejmowania decyzji strategicznych;
  2. Uczestniczy w tworzeniu planów rocznych i wieloletnich.
 5. Zarządzanie projektami i bieżącą pracą w zespole
  1. Wspiera komunikację między członkami zespołu, zwłaszcza z różnych obszarów;
  2. Usuwa przeszkody utrudniające bieżącą pracę członkom zespołu;
  3. Planuje projekty i rozdziela zadania;
  4. Wprowadza usprawnienia podnoszące efektywność pracy;
  5. Definiuje procesy i praktyki.

Kluczowe zadania na pierwsze 6 miesięcy:

 1. Określenie zadań priorytetowych dla pracowników zgodnie z planem rocznym i

kalendarzem obowiązków organizacji;

 1. Ustalenie celów kwartalnych i wskaźników z pracownikami;
 2. Wsparcie zespołów w systematycznym planowaniu bieżącej pracy;
 3. Praca nad planem rocznym 2023;
 4. Nadzór nad implementacją wniosków z procesu Dialogu Członkowskiego;
 5. Opcjonalnie: uruchomienie prac nad strategią wieloletnią.

Inne obowiązki:

 1. Kontakt z dyrektorami innych afiliantów Wikimedia;
 2. Odpowiada za przygotowanie materiałów na Walne Zebrania Członków;
 3. Opcjonalnie: kontakt z partnerami zewnętrznymi;
 4. Opcjonalnie: reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz, w tym na konferencjach, w mediach oraz w relacjach z partnerami.

Poszukiwane umiejętności i kompetencje

 • Umiejętności komunikacji i dbałości o zespół;
 • Umiejętność pracy w wielu obszarach równolegle i priorytetyzowania zadań;
 • Terminowość i odporność na stres;
 • Umiejętności zarządzania projektami, w tym w metodykach zwinnych;
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie;
 • Doświadczenie w zarządzaniu zespołami zdalnymi;
 • Doświadczenie w zarządzaniu zespołami o wysokich kompetencjach i organizacjach opartych na wiedzy;
 • Doświadczenie w pisaniu wniosków grantowych i ich rozliczaniu.

Mile widziane:

 • Doświadczenie w pracy w organizacjach członkowskich;
 • Doświadczenie w pracy lub współpracy z edukacją, instytucjami kultury i publicznymi;
 • Doświadczenie prawne i finansowe;
 • Doświadczenie w pracy lub współpracy z biznesem i środowiskami wysoce zinformatyzowanymi.

Oferujemy:

 • Konkurencyjne wynagrodzenie na poziomie 9500 – 12 000 zł brutto (w zależności od doświadczenia, do negocjacji)
 • Wybraną przez kandydata formę zatrudnienia (umowa cywilnoprawna, umowa o pracę lub B2B)
 • Abonament prywatnej opieki medycznej
 • Budżet na szkolenia, konferencje branżowe oraz samodoskonalenie
 • Pracę częściowo zdalną z możliwością dostosowania czasu pracy
 • Pracę w kreatywnym i pełnym pasji środowisku

Jeśli tylko uważasz, że podołasz powyższym zadaniom – napisz do nas.

Prześlij swoją kandydaturę i dołącz do nas!

Prosimy o przesyłanie na adres rekrutacja+dyrektor@wikimedia.pl– razem ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji.

 • CV / profilu LinkedIn;
 • Listu motywacyjnego;
 • Imienia i nazwiska, numeru telefonu i adresu e-mail byłego współpracownika lub przełożonego celem krótkiej rozmowy nt. historii kandydata. Prosimy o wskazanie charakteru relacji.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ostatnie wpisy
Archiwum