Wikimedia Polska

4 lutego 2022

Rozwijamy projekt \"Żywa tradycja w Wikipedii\"!

Aktualności / Jacek Broda

Wspólnie z Narodowym Instytutem Dziedzictwa działamy i rozwijamy projekt Żywa tradycja w Wikipedii.

Celem projektu jest zwiększenie widoczności niematerialnego dziedzictwa kulturowego na stronach polskich i zagranicznych Wikimediów oraz stworzenie możliwości oddolnej dokumentacji i inwentaryzacji dziedzictwa przez społeczności, grupy i osoby indywidualne będące jego depozytariuszami (nosicielami) zgodnie z ideą Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego (NDK),


Realizacji tego zadania podejmie się zespół złożony z: wikipedystów i przedstawicieli społeczności – tzw. depozytariuszy dziedzictwa.

Kim są depozytariusze dziedzictwa?

To osoby, grupy, wspólnoty reprezentujące daną tradycję, umiejętność, wiedzę czyli inaczej mówiąc nosiciele dziedzictwa kulturowego. Depozytariusze to twórcy drewnianych zabawek ze Stryszawy, to koronczarki wykonujące koronkę klockową z Krakowa, szopkarze z Krakowa i twórczynie malujące porcelanę opolską i kroszonkarki. To właśnie z tymi niesamowitymi osobami współpracujemy.


Jest to pierwsza inicjatywa wikipedystyczna w Polsce dotycząca Konwencji UNESCO z 2003 roku.

Jest to projekt edukacyjno-badawczy, który zachęca przedstawicieli lokalnych wspólnot do opowieści o swoim dziedzictwie kulturowym przy użyciu technologii cyfrowych i polega na długofalowej pracy ze społecznością. Wikipedia i jej projekty siostrzane mogą stać się narzędziami do samodzielnego przekazywania wiedzy o dziedzictwie kulturowym, uzupełnieniem przekazu międzypokoleniowego, odpowiedzią na zagrożenia w ochronie dziedzictwa niematerialnego, wśród których UNESCO wskazuje:

  • zmniejszone zainteresowanie młodego pokolenia
  • zahamowanie przekazu
  • zmiany spowodowane globalizacją kultury, nowymi produktami i technologiami.

Projekt ten ma pokazać, że nowe technologie nie muszą stanowić zagrożenia, lecz mogą stać się receptą na osłabiony przekaz.

Tegoroczna edycja projektu obejmie przeszkolenie i wspólną pracę z wybranymi depozytariuszami dziedzictwa, których umiejętności zostały wpisane na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego w kategoriach „wiedza i umiejętności związane z rzemiosłem tradycyjnym”.


Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ostatnie wpisy
Archiwum