Wikimedia Polska

10 stycznia 2020

Najbliższe Walne będzie nadzwyczajne!

Stowarzyszenie /Wydarzenia Stowarzyszenia / Michał Buczyński

Szanowne Członkinie, Szanowni Członkowie Stowarzyszenia!

Zgodnie z uchwałą zarządu UZ 2/2020 przyjętą w dniu 7.01.2020 r. Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska, w Hotelu Port 110 przy ul. Konstytucji 3 Maja 7, 14-200 Iława na dzień 25 stycznia 2020 roku o godz. 13:00 w pierwszym terminie. O ile w pierwszym terminie nie będzie kworum, drugi termin Zebrania ustala się na 30 minut później, tego samego dnia i w tym samym miejscu. 

Jednocześnie Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska ogłasza następujący porządek obrad:

  1. Rozpoczęcie Walnego Zebrania Członków
  2. Przyjęcie Regulaminu Walnego Zebrania Członków
  3. Wybór Prezydium Walnego Zebrania
  4. Dyskusja i głosowania nad zmianami statutu oraz nad upoważnieniem Zarządu do opracowania tekstu jednolitego statutu
  5. Dyskusja nad planem budżetowym i przyjęcie planu budżetowego Stowarzyszenia na 2020 rok

Spotkanie odbywa się w trakcie corocznego Zlotu Zimowego, co, mamy nadzieję, pozwoli Wam licznie uczestniczyć, bez zbędnych utrudnień i w dobrych warunkach. Sądząc po liście zapisanych na wiki, liczymy na frekwencję!

Dyskusja już się toczy!

Zachęcamy do przybycia, ponieważ będziemy rozmawiać o Statucie Stowarzyszenia oraz o planach budżetowych na 2020 rok. Te dwa tematy zostały wskazane przez Walne Zebranie i Zarząd jako potrzebne do omówienia już na początku roku: chcieliśmy zarówno dokonać zmiany praktyki, rozmawiając o naszym budżecie wcześniej, jak i przymierzyć się do większej rewizji naszego Statutu, pierwszej tak dużej od powstania naszego Stowarzyszenia.

Zgodnie z wnioskiem złożonym podczas ostatniego Walnego Zebrania Zarząd oficjalnie przedstawił 30 listopada szeroką i szczegółową propozycję zmian w Statucie, m.in.:

[PAKIET PROPOZYCJI ZMIAN STATUTU WMPL NA WIKI STOWARZYSZENIA]

http://blog.wikimedia.pl/blog/2019/11/30/dyskusja-nad-zmianami-statutu-trwa/

Ponieważ zestawienie zmian wyłożone zostało już wcześniej, dyskusja nad nim trwa od października 2019 r. i będzie się toczyć do samego Walnego. Dziękujemy tu wszystkim uczestnikom za Ich uwagę – dzięki temu wspólnie wypracowujemy lepsze podstawowe zasady działania WMPL!

Zmiany, zmiany, zmiany…

Zmiany trzeba jednak wprowadzić i zależy nam, by wszyscy członkowie mieli świadomość zmian. Ponieważ chcemy dać każdemu przestrzeń do zastanowienia i wyboru, nie przyjmujemy nowego statutu en bloc. Niemniej, dla usprawnienia i w odpowiedzi na uwagi w dyskusji, dalsze analizy i charakter zmian, podzieliliśmy je na kilka pakietów. 

Część zmian ma charakter porządkująco-językowy oraz dostosowawczy np. do zmian w przepisach prawa. Tutaj kierowaliśmy się też chęcią usunięcia z Statutu elementów zbędnych, które niepotrzebnie powtarzają przepisy nadrzędne, a przy tym wydłużają Statut i utrudniają jego czytanie. Krótszy Statut to mocniejszy Statut i te zmiany chcielibyśmy wprowadzić jak najprędzej.

Inne zmiany dotyczą kwestii merytorycznych o różnym stopniu skomplikowania i charakterze: od potwierdzenia w Statucie pewnych obszarów pożytku publicznego, którymi się już zajmujemy (jak promocja Polski za granicą czy pomoc innym organizacjom pozarządowym), przez dodanie możliwości prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego, po inne uregulowania członkostwa honorowego. Część z tych zmian miałaby w naszej ocenie szybki i korzystny wpływ na nasze Stowarzyszenie (jak dodanie możliwości prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego) i proponujemy ich jak najszybsze przyjęcie.

Wreszcie pod dyskusję chcielibyśmy poddać kwestie szersze: koncepcji Stowarzyszenia i członkostwa w WMPL, składu Zarządu i sposobu zapewnienia godzin roboczych potrzebnych w organizacji tej wielkości (ciała dodatkowe, otwarcie się na nieedytorów, odpłatność roli) oraz Wasze propozycje, np. w przedmiocie sposobu głosowania na wyborczych Walnych Zebraniach.

Poruszane tematy znajdziecie nie tylko na stronach proponowanych zmian i dyskusji nad nimi, ale też w nowych dokumentach zawierających zestawienie bieżącego stanu i naszej oceny istotności propozycji.

Znajdziecie je wszystkie na stronach Stowarzyszenia:

Tabela zmian (artykuł po artykule):

Tekst jednolity (szkic-propozycja; w razie rozbieżności z plikiem z tabelą, decyduje zawartość pliku z tabelą). Czerwonym tłem zaznaczyliśmy zmiany ważniejsze, szarym – mniej istotne.

Dziękuję za uwagę i życzę miłej lektury.

Jednocześnie, w imieniu całego Zarządu, serdecznie zapraszam Was do przybycia na Walne Zebranie oraz wzięcia w nim aktywnego udziału. Do zobaczenia!

Michał Buczyński
Prezes Stowarzyszenia Wikimedia Polska

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ostatnie wpisy
Archiwum