Wikimedia Polska

18 grudnia 2019

Współpraca z Instytutem Grotowskiego

Projekty Stowarzyszenia / Agnieszka Marszał

Blisko 30 rozbudowanych haseł związanych z działalnością Instytutu Grotowskiego oraz twórczością Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium. To efekt współpracy instytucji ze Stowarzyszeniem Wikimedia Polska w ramach projektu GLAM. Wikiprojekt rozpoczął się w lutym 2019 roku i zaowocował wyjątkowymi artykułami.

Misją Instytutu jako miejskiej instytucji kultury jest realizacja przedsięwzięć artystycznych i badawczych, które odpowiadają na wyzwania postawione przez praktykę twórczą Jerzego Grotowskiego oraz dokumentują i upowszechniają wiedzę o jego dokonaniach. W ramach projektu udało się rozbudować i uźródłowić biogramy osób związanych z Instytutem i Teatrem Laboratorium jak m.in. Ryszard Cieślak czy Maja Komorowska, a także hasła wyjaśniające koncepcje funkcjonowania tych instytucji.

Jak mówią Katarzyna Lemańska, Karolina Sołtys i Tomasz Raczkowski, koordynatorzy projektu ze strony Instytutu Grotowskiego, przedsięwzięcie wpisało się naturalnie w realizowany program popularyzujący wiedzę o Jerzym Grotowskim i działalności Teatru Laboratorium:

Uzupełnianie i tworzenie nowych haseł związanych z działalnością Instytutu dało możliwość wykorzystywania specjalistycznej wiedzy i zasobów, m.in. wortalu grotowski.net i zbiorów Archiwum Instytutu, w sposób ukierunkowany na wzmocnienie popularnej wiedzy na temat naszego patrona, jego dorobku oraz zagadnień pokrewnych. Taki cel stanowił dla nas wyraźną motywację i dawał poczucie znaczenia wykonywanej pracy. Współpraca Instytutu z Wikipedią pomogła uporządkować istniejące już hasła, nierzadko nieścisłe, rozproszone i niepełne, rozwijając coś, co było raczej zalążkiem źródła wiedzy, w dość spójny zbiór informacji, nie tylko klarownie przybliżających niszową dziedzinę kultury, ale też czyniący to z „autoryzacją” instytucji powołanej m.in. właśnie do celu upowszechniania wiedzy na temat Jerzego Grotowskiego i jego zespołu. Z doświadczenia naszej współpracy z Wikipedią wynika, że projekt prowadzony z instytucjami kultury to bardzo prosta, a przy tym niezwykle skuteczna forma tworzenia iprzetwarzania zasobów wiedzy, na której korzystają w równym stopniu nie tylko obydwie strony, ale także czytelnicy Wikipedii i użytkownicy kulturymówią koordynatorzy.

Wikimedia Polska w ramach projektów GLAM współpracuje z wieloma instytucjami kultury i nauki w Polsce. Współpraca z Wikipedią pozwala wszystkim instytucjom kultury w łatwy sposób dzielić się swoimi zbiorami i materiałami z ludźmi na całym świecie oraz wzbogacać otwarte zasoby ogólnie dostępnej wiedzy. Projekty GLAM-Wiki pozwalają instytucjom dotrzeć do większej liczby odbiorców w kraju i na świecie oraz często ułatwiają zaangażowanie lokalnej społeczności w życie instytucji. W razie zainteresowania współpracą zapraszamy do kontaktu. 

Artykuły powstałe w ramach projektu można przeczytać tutaj:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikiprojekt:GLAM/Instytut_Grotowskiego/Artyku%C5%82y

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ostatnie wpisy
Archiwum