Wikimedia Polska

14 września 2019

Praca: dyrektor/dyrektorka ds. operacyjnych (COO)

Stowarzyszenie / Szymon Grabarczuk

praca zdalna z regularnymi delegacjami, 3/4 etatu, czas określony (12 miesięcy)

O Wikimediach

Międzynarodowy ruch społeczny Wikimedia to grono społeczności oraz organizacji otwartej współpracy, których wspólnym celem jest dostarczenie całości ludzkiej wiedzy każdemu na świecie za pośrednictwem serwisów internetowych zwanych projektami Wikimedia, w tym Wikipedii. Społeczności i organizacje Wikimedia złożone są przede wszystkim z wolontariuszy. Ruch Wikimedia dba o jawność i przejrzystość działań, umiejętność współpracy ponad podziałami oraz o dobro wspólne. Cenimy niezależność i poszanowanie niezależności, bezinteresowność i uczciwość.

Stowarzyszenie Wikimedia Polska jest organizacją pożytku publicznego mającą wyłączność na wsparcie społeczności projektów Wikimedia na terenie Polski. Finansowo i organizacyjnie wspieramy wolontariuszy-współtwórców projektów Wikimedia. Gromadzimy zasoby na tzw. wolnych licencjach. Współpracujemy z instytucjami kultury, dziedzictwa, sztuki, edukacji i szkolnictwa wyższego. Promujemy wolne licencje i budujemy świadomość norm prawa autorskiego w zakresie tzw. wolnej kultury.

Jesteśmy pracodawcą zdalnym. Zatrudniamy 5 wysoko wyspecjalizowanych pracowników, w tym 4 zdalnych, stale współpracujemy z ok. 30 doświadczonymi wolontariuszami o różnych umiejętnościach i możliwościach czasowych, wspieramy kilkuset wolontariuszy z całej Polski, a z efektów naszej wspólnej pracy korzystają codziennie setki milionów osób na świecie.

Zmieniamy model zarządzania Stowarzyszeniem. Poszukujemy osoby, która przejmie od zarządu zadanie kierowania zespołem pracowników i we współpracy z zarządem stworzy inkluzywne, zdrowe procesy współpracy. Dyrektor ds. operacyjnych będzie sprawozdawał prezesowi zarządu Stowarzyszenia oraz będzie odpowiedzialny za wspieranie zarządu w kierowaniu Stowarzyszeniem zgodnie z ustaloną przez zarząd strategią w 3-letniej perspektywie kroczącej.

Zakres obowiązków

 • zarządzanie pracownikami na poziomie operacyjnym,
 • współpraca z członkami zarządu w zakresie zarządzania domenami działalności,
 • wspieranie zarządu w zakresie zarządzania zmianami organizacyjnymi,
 • stworzenie procesów oraz zarządzanie procesami i projektami w zakresie:
  • komunikacji pomiędzy pracownikami oraz w zespołach złożonych z pracowników i wolontariuszy,
  • zarządzania zadaniami (w tym weryfikacji postępów) i delegowania zadań,
  • onboardingu i offboardingu pracowników i wolontariuszy,
  • zapewnienia zarządowi i pracownikom stałego dostępu do przetworzonych danych na temat efektów działalności Stowarzyszenia, stanu wykorzystania budżetu, stanu wykonywania strategii i innych,
 • implementacja systemu zarządzania danymi i kontaktami (CRM),
 • wsparcie pracowników w zakresie budowania zespołów wolontariuszy,
 • poprawa efektywności (wyników działań) pracowników i wolontariuszy, w tym przez priorytetyzację zadań,
 • sporządzenie dokumentacji w zakresie zbudowanych procesów,
 • rekrutacja pracowników i wolontariuszy (w tym tworzenie profilów nowych ról oraz sourcing),
 • szkolenie pracowników i wolontariuszy, m.in. w zakresie zarządzania czasem i zawierania kontraktów w zespołach,
 • czuwanie nad zgodnością motywacji i priorytetów pracowników z wartościami, misją i strategią Stowarzyszenia,
 • inicjowanie projektów fundraisingowych, pozyskiwanie funduszy, grantów, partnerów,
 • optymalizacja i kontrola kosztów bieżących, przegląd zgodności dokumentów wewnętrznych z prawem pracy i prawem o stowarzyszeniach, weryfikacja prawnych możliwości optymalizacji procesów biurowych,
 • reprezentacja pracowników Wikimedia Polska przed polską i międzynarodową społecznością Wikimedia.

Wymagania

Doświadczenie i umiejętności

 • co najmniej 7 lat doświadczenia w pracy lub wykonywaniu świadczeń dla organizacji pozarządowych we współpracy z wolontariuszami,
 • co najmniej 5 lat doświadczenia w zarządzaniu zespołem,
 • co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy na odległość,
 • co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy w międzynarodowym zespole (biegła znajomość języka angielskiego),
 • partycypacyjne podejście do roli lidera, uznające wartość zróżnicowania doświadczeń i perspektyw oraz otwartość na nie,
 • aktywne słuchanie, moderowanie dyskusji, rozwiązywanie problemów w grupie,
 • łatwość w budowaniu zdrowej komunikacji z interesariuszami,
 • zdolność i gotowość do regularnych podróży służbowych z miejsca wykonywania pracy do biura Wikimedia Polska,
 • dostępność dla członków zarządu w dni robocze w godzinach popołudniowych i wieczornych.

Dodatkowe

 • doświadczenie w edytowaniu projektów Wikimedia i dobra znajomość międzynarodowych struktur ruchu Wikimedia,
 • pasja i przekonanie o wartości otwartej wiedzy,
 • podzielanie wartości ruchu wolnej kultury: uznawanie walnej roli wolontariuszy w organizacji otwartej współpracy, podzielanie wartości neutralności światopoglądowej, jawności i otwartości życia publicznego, kierowanie się interesem społecznym (dobrem wspólnym),
 • znajomość Stowarzyszenia Wikimedia Polska i projektów Wikimedia oraz własne propozycje dalszego rozwoju Stowarzyszenia,
 • doświadczenie w pracy za pomocą narzędzi: Google Suite, Trello lub Asana, CiviCRM.

Oferujemy

 • pracę związaną z najpoczytniejszą edukacyjną stroną internetową,
 • pracę z zespołem kierowanym silnym poczuciem misji,
 • samodzielność w doborze stylu i godzin pracy,
 • pracę w międzynarodowym środowisku i częste okazje do pracy w językach obcych,
 • elastyczność co do formy zatrudnienia,
 • możliwość przedłużenia umowy pod warunkami pomyślnej zmiany modelu zarządzania oraz wykonywania obowiązków w sposób zgodny z oczekiwaniami zarządu.

Tryb rekrutacji

 • CV oraz list motywacyjny należy przesłać na adres zarzad@wikimedia.pl do 30 września 2019 (włącznie). W tytule maila prosimy wpisać: “Dyrektor ds. operacyjnych”.
 • Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na spotkanie z komisją rekrutacyjną. Rozmowy odbędą się w hotelu Hetman w Warszawie (ul. Kłopotowskiego 36, 03-717 Warszawa) w dniach 19-20 października 2019 (sobota lub niedziela).
 • Podpisanie umowy z wybranym kandydatem/kandydatką nastąpi niezwłocznie po zatwierdzeniu decyzji komisji rekrutacyjnej przez zarząd.
 • Szczegółowych informacji udziela:
  Wojciech Pędzich
  Sekretarz Stowarzyszenia Wikimedia Polska
  wojciech.pedzich@wikimedia.pl
  tel. 660 121 725

RODO

 • Sugerujemy umieścić w CV lub w liście motywacyjnym klauzulę: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Wikimedia Polska w celu realizacji procesu rekrutacji oraz w kolejnych rekrutacjach przez okres 14 miesięcy”.
 • Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Wikimedia Polska (ul. Tuwima 95 lok. 15, 90-031 Łódź). Kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zarzad@wikimedia.pl.
 • Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane na podstawie ich zgody w celu przeprowadzenia rekrutacji (opcjonalnie: oraz kolejnych rekrutacji przez okres 14 miesięcy), chyba że przepisy prawa powszechnie obowiązującego wymagają dłuższego okresu przechowywania danych. Możemy, w szczególności, przechowywać dane przez cały okres konieczny do ustalenia, skorzystania lub obrony roszczeń.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak warunkuje możliwość wykorzystania ich w ramach rekrutacji. Dane będą przekazywane członkom zarządu oraz księgowym. W oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje będące wynikiem profilowania.
 • Względem danych osobowych kandydatom przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo dostępu do danych;
  • prawa: do sprostowania, usunięcia, ograniczania przetwarzania, przenoszenia danych;
  • prawo do niepodlegania decyzji polegającej na zautomatyzowanym przetwarzaniu.
 • Kandydatom przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • W przypadku nieprawidłowego przetwarzania danych osobowych kandydatom przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Więcej informacji

/

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ostatnie wpisy
Archiwum