Wikimedia Polska

3 stycznia 2019

2018 rok w Wikimediach

Projekty Wikimedia /Stowarzyszenie / Agnieszka Marszał

Miniony rok był dla nas czasem pełnym wyzwań, ale również inspirujących spotkań, nowych możliwości i projektów. Przedstawiamy 10 najważniejszych wydarzeń w życiu Stowarzyszenia Wikimedia Polska w 2018 roku.

1. Nowe władze Stowarzyszenia

W czerwcu wybrano nowy skład zarządu, komisji rewizyjnej i sądu koleżeńskiego Stowarzyszenia Wikimedia Polska. Prezesem zarządu został Michał Buczyński, który zastąpił na tym stanowisku Tomasza Ganicza, piastującego tę funkcję przez ponad dekadę. Nowymi członkami zarządu zostali również: Paweł Marynowski (wiceprezes), Piotr Gackowski (wiceprezes) i Jacek Fink-Finowicki. Swoją kadencję kontynuują Marek Stelmasik (skarbnik), Małgorzata Wilk (wiceprezeska) i Wojciech Pędzich (sekretarz). Kadencja zarządu trwa do 2020 roku.

2. Audyt organizacyjny

W 2018 roku Stowarzyszenie Wikimedia Polska przeszło audyt organizacyjny. Do rozmów zaproszeni zostali pracownicy, zarząd oraz wybrani wolontariusze. Audyt ma  za zadanie wskazać nasze silne i słabe strony, szanse i zagrożenia, pomóc w procesie komunikacji, zarządzania projektami i pracownikami. Jego celem jest pokazać nam, co możemy usprawnić w działalności Stowarzyszenia. Z wynikami audytu zapoznać się można TUTAJ.

3. ACTA 2

4 lipca społeczność polskojęzycznej Wikipedii zdecydowała się na zaciemnienie wirtualnej encyklopedii na 24 godziny. Decyzja była wyrazem protestu przeciwko dyrektywie prawnoautorskiej nazywanej również ACTA 2. Wizją Wikimediów jest stworzenie świata, w którym każdy  będzie miał dostęp do sumy ludzkiej wiedzy. Dlatego wszystkie nasze treści udostępniane są na wolnych licencjach, pozwalających każdemu je kopiować i dostosowywać do swoich potrzeb. Twórcy projektów Wikimedia dzielą się swoją wiedzą, pracą zupełnie za darmo. Głos społeczności był słyszalny i ważny w kontekście rozmów na temat kształtu nowej dyrektywy.

4. 1 300 000 artykułów

We wrześniu polskojęzyczna edycja Wikipedii przekroczyła próg 1 300 000 haseł. Przełomowym artykułem został biogram włoskiej łyżwiarki figurowej Barbary Fusar-Poli. W ciągu roku przybyło 54 975 artykułów. Średnio codziennie pojawiało się ich ponad 150. Wikipedia nie tylko urosła, ale również wzbogaciła swoją wartość merytoryczną. W Wikipedii mamy już ponad 800 artykułów tzw. Medalowych, czyli tych o najwyższym poziomie jakości. Natomiast zbiory cyfrowego repozytorium plików – Wikimedia Commons przekroczyły 50 000 000 multimediów.

5. Źródłosłów

Twórcy Wikisłownika i Wikiźródeł wciąż udowadniają, że projekty siostrzane Wikipedii mają się bardzo dobrze. Pod koniec października w Łodzi odbyła się druga edycja Źródłosłowiu. Celem spotkania była praktyczna praca nad zagadnieniami dotyczącymi obu projektów, ale ważna była również możliwość integracji społeczności – jej lepszego poznania się oraz wzmocnienia więzi. Rozmawiano m.in. o przyszłości Wikiźródeł i Wikisłownika, rozwiązaniach technicznych poprawiających ich funkcjonowanie, dzielono się pomysłami na ich promowanie w mediach. W konferencji wzięli udział również przedstawiciele zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska, którzy zaoferowali czynne wsparcie dla rozwoju obu projektów.

6. Piątki z Wikipedią

Silna, lokalna społeczność wikipedystów i wspaniały przykład współpracy międzyinstytucjonalnej. W Regionalnym Instytucie Kultury w Katowicach w każdy trzeci piątek miesiąca organizowane są spotkania z cyklu Piątki z Wikipedią. Warsztaty dedykowane są osobom, które pierwsze doświadczenia z Wikipedią mają za sobą, edytowały, edytują, fotografują, ale również tym, którzy dopiero zamierzają rozpocząć niesamowitą przygodę z Wikimediami. Spotkania zaowocowały również współpracą z muzeami i innymi instytucjami kultury województwa śląskiego. Dzięki temu zasoby Wikipedii wzbogacą się o nowe artykuły, zdjęcia, archiwalia, pliki multimedialne dotyczące dziedzictwa kulturowego regionu śląskiego. Organizatorką Piątków z Wikipedią jest wikipedystka Ewa Caban.

7. Grant z Wikimedia Foundation

Stowarzyszenie Wikimedia Polska po raz pierwszy zgłosiło się do Wikimedia Foundation o grant celowy (Annual Plan Grant). Otrzymaliśmy 10 tysięcy dolarów, które mogliśmy przeznaczyć na realizację audytu organizacyjnego Stowarzyszenia. W ramach aplikacji grantowej uzyskaliśmy również wsparcie merytoryczne i doradcze w zakresie naszego planu rocznego od wolontariuszy i od pracowników Wikimedia Foundation.

8. Popularyzatorzy Nauki

Pod koniec ubiegłego roku twórcy polskojęzycznej Wikipedii zostali finalistami XIV edycji konkursu Popularyzator Nauki w kategorii Zespół. To konkurs organizowany przez serwis Nauka w Polsce oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wikipedyści zostali docenieni za swój wkład w dzielenie się wiedzą i jej upowszechnianie. Laureatów poznamy 7 stycznia.

9. Wolna Polska-Wolna Wiedza

W 2018 roku obchodziliśmy 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. W obchody włączyła się również Wikipedia. Z tej okazji przygotowaliśmy konkurs edycyjny, który wzbogacił zasoby encyklopedii o artykuły dotyczące zagadnień związanych z Polską i Polakami. Zwycięzców poznamy już w styczniu. W skład Jury weszli ludzie kultury i nauki: Edwin Bendyk, Piotr M.A. Cywiński, Paweł Cywiński, Anna Herbich-Zychowicz, Dariusz Jemielniak, Jacek Kołtan, Radosław Kotarski, Justyna Suchecka i Jakub Wygnański.

10. Ethnology Without Borders

Antropolodzy, etnografowie i etnolodzy z Polski i państw grupy Wyszehradzkiej spotkali się już po raz siódmy na naukowej konferencji we Wrocławiu Ethonology without borders. Jej celem jest rozwijanie relacji i kontaktów pomiędzy akademickimi jednostkami antropologicznymi krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz umożliwianie wymiany doświadczeń i opinii pomiędzy młodymi badaczami i badaczkami kultury. W ramach konferencji odbyły się również warsztaty z edytowania Wikipedii. W szkoleniu początkujących wikipedystów pomogła Klara Sielicka-Baryłka oraz wikipedysta Tufor. Partnerem wydarzenia było Stowarzyszenie Wikimedia Polska, a jedną z organizatorek – wikipedystka i pracownica Stowarzyszenia, Celina Strzelecka.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ostatnie wpisy
Archiwum