Wikimedia Polska

27 listopada 2018

Neutralny punkt widzenia - Drugi Filar Wikipedii

Wikipedia / Agnieszka Marszał

Mieliście już okazję na naszym blogu zapoznać się z pierwszym tzw. filarem Wikipedii, który brzmi: Wikipedia to Encyklopedia. W tym wpisie przedstawimy wam drugą zasadę jaką jest: Neutralny punkt widzenia. Przypomnijmy, że mamy 5 podstawowych filarów Wikipedii. To one definiują jej istotę i są źródłem pozostałych reguł. Podstawy te – łącznie z zasadami, zaleceniami i zwyczajami – stanowią uregulowania polskojęzycznej edycji Wikipedii. Lista filarów i ich nazwy to powszechny standard, który wszyscy powinni zachowywać.

Co oznacza neutralny punkt widzenia?

Wikipedia to encyklopedia powszechna, co oznacza, że jest dostępna dla każdego i wszechstronna tematycznie. W przypadku niektórych tematów istnieją różne, często sprzeczne poglądy. Zasada neutralnego punktu widzenia ma na celu ustalenie sposobu przedstawiania informacji, dla których istnieją różne punkty widzenia. Neutralny punkt widzenia możemy nazwać również bezstronnym.

Dla celów pracy nad Wikipedią przyjęto założenie, że prezentowana w niej wiedza obejmuje wszystkie istotne i opublikowane informacje na wszelkie możliwe tematy – wszystko to, co jest znane i co może zmieniać się wraz z upływem czasu.

Co to oznacza w praktyce?

Wikipedia nie narzuca jedynego poglądu – umożliwia czytelnikom dokonanie wolnego wyboru i tworzenia własnych opinii. Pisząc artykuł w Wikipedii powinniśmy przedstawić wszystkie istotne, czyli opublikowane w wiarygodnych źródłach punkty widzenia w danej sprawie, w miarę możliwości wskazać argumenty za i przeciw oraz informacje kto i dlaczego je popiera.

Dobrym przykładem takiego artykułu jest hasło Homeopatia.

Weryfikowalność

Czy hasło w Wikipedii jest opisane zgodnie z prawdą? Jak mogę to sprawdzić? Tutaj właśnie pojawia się kwestia wiarygodności i weryfikowalności źródeł.

Dodając artykuł w Wikipedii powinniśmy korzystać ze źródeł rzetelnych. Co to oznacza?

A więc, należy przytaczać tylko te informacje, które pochodzą ze źródeł niezależnych i o uznanej reputacji i renomie. Za najbardziej rzetelne uznaje się recenzowane publikacje naukowe, za najmniej np. podręczniki szkolne. W roli źródeł nie powinno się wykorzystywać stron osób prywatnych (dopuszczalnym wyjątkiem mogą być strony uznanych ekspertów) i materiałów opublikowanych przez samego autora (samopublikowanie). Trzeba również pamiętać o ich aktualności. Muszą być to więc źródła  udostępnione publicznie, w formie drukowanej lub elektronicznej. Nie można zamieszczać informacji nieopublikowanych (np. pochodzących z przekazu ustnego czy prywatnych dokumentów). Należy też unikać źródeł, do których nie można odwołać się w sposób jednoznaczny (np. audycje telewizyjne czy radiowe).

Oczywiście to, że jakaś informacja jest weryfikowalna, bo ma prawidłowo podane źródła, nie oznacza, że zawsze może znaleźć się w Wikipedii. Dlaczego? Jeśli czytaliście pierwszy wpis, na pewno już wiecie. Jeśli jeszcze nie mieliście okazji, możecie przeczytać o tym tutaj.

1 komentarz na temat “Neutralny punkt widzenia – Drugi Filar Wikipedii”

  1. Pingback: Sztywne reguły nie dla nas – Blog Wikimedia Polska

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ostatnie wpisy
Archiwum