Wikimedia Polska

21 października 2018

Czego dowiedzieliśmy się z badania 4 000 członków społeczności Wikipedii i innych projektów Wikimedia

Projekty Wikimedia /Społeczność /Światowe Wikimedia / Agnieszka Marszał

Każdego roku Wikimedia Foundation bada społeczność wolontariuszy, którzy edytują strony Wikimedia. Ma to na celu pozyskanie informacji na tematy, które mogą pomóc pracownikom Fundacji podejmować decyzje w sprawie wspierania społeczności i wyznaczyć  kierunek przyszłych działań. W tym roku wybrane osoby odpowiedziały na pytania pytania dotyczące ich doświadczeń w pracy nad projektami Wikimedia.

Wysłuchano redaktorów Wikipedii i jej projektów siostrzanych, organizatorów społeczności, którzy koordynują programy lub zarządzają organizacjami oraz wolontariuszy. Sporządzono raport w ramach którego przedstawiono najważniejsze wnioski:

Różnorodność wśród autorów projektów Wikimedia pozostaje taka sama jak w ubiegłym roku

Analizując zmiany demograficzne z zeszłego roku autorzy badania wskazali na nieznaczne zmiany pod względem płci i wieku wśród autorów projektów Wikimedia. Kobiety nadal stanowią od 5,2 do 13,6% twórców. Wiek osób wnoszących wkład w projekty Wikimedia wzrósł nieznacznie, ale średni udział nadal mieści się w przedziale wiekowym 35-44 lata. Najmniej aktywne są osoby młode w przedziale wiekowym 25-34 lata.

Wg badań, kwestią wymagającą poprawy wśród społeczności jest podkreślenie samoświadomości tego, jak własne zachowania lub działania wpływają na innych

Zbadano różne aspekty zdrowia społeczności, oraz jej różnorodności i integracji. Respondentów zapytano, czy ich rówieśnicy są świadomi tego, jak ich zachowanie lub działania wpływają na innych. W pięciostopniowej skali średni wynik badania wyniósł 3,5. Inne działania na rzecz zdrowia społeczności były oceniane nieco wyżej  (od 3,5 do 4,1 punktów). Wyniki sugerują, że może to być obszar, na którym należy się skoncentrować, aby poprawić stan zdrowia społeczności.

Nękanie jest ciągle aktualnym problemem w projektach Wikimedia

Zapytano współpracowników jak często są oni prześladowani lub nękani w różnych projektach Wikimedia. Mimo że 71% z 280 zgłoszonych było nękanych lub prześladowanych w Wikipedii, nie znaleziono statystycznie istotnych zmian w stosunku do danych z 2017 roku.

Wyniki ankiety prowadzą do lepszego zrozumienia społeczności Wikimedia, która usprawnia działania pracowników Fundacji.

Ankieta została przygotowana przez 11 zespołów Fundacji, które chciały dowiedzieć się, w jaki sposób ich praca wpłynęła na społeczność. Zebrane dane pomogą im w podejmowaniu przyszłych decyzji.

Wyniki ankiety prowadzą do lepszego zrozumienia społeczności Wikimedia oraz  usprawnią działania pracowników Fundacji.

Ankieta została przygotowana przez 11 zespołów Fundacji, które chciały dowiedzieć się, w jaki sposób ich praca wpłynęła na społeczność. Zebrane dane pomogą im w podejmowaniu przyszłych decyzji.

Zespół ds. zasobów społecznościowych dowiedział się, że najważniejszą rzeczą, jaką uczestnicy zyskują dzięki Wikimanii, jest odkrywanie nowych pomysłów i projektów. W przypadku konferencji uczestnicy zyskują czas na rozwiązywanie problemów i konfliktów. W przypadku wydarzeń regionalnych lub lokalnych uczestnicy podnosili kwestię zdobycia nowych umiejętności.

  • Departament Prawny planuje zwiększyć świadomość w zakresie Raportu Przejrzystości, ponieważ ankieta wykazała, że ​​respondenci często nie są informowani o sprawozdaniu.
  • W przypadku zespołu ds. programów społecznościowych badanie ujawniło, że użytkownicy Wikimedia Commons chcieliby uzyskać większe wsparcie dla wielojęzycznych opisów plików multimedialnych, a także mieć możliwość łatwego odkrywania nowych plików multimedialnych.
  • Zespół ds. nauki i ewaluacji będzie wykorzystywał kluczowe wyniki w corocznych dyskusjach dotyczących planowania, będące podstawą prac nad budowaniem potencjału społeczności.
  • Zespół ds. zaufania i bezpieczeństwa będzie pracował nad zwiększeniem zainteresowania adresem e-mail alarm@wikimeda.org, aby użytkownicy wiedzieli, dokąd się udać, gdy widzą groźby przemocy.

Materiał przygotowany na podstawie wpisu Edwarda Galveza na stronie wikimediafoundation.org

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ostatnie wpisy
Archiwum