Wikimedia Polska

22 marca 2015

CEE Spring 2015

Światowe Wikimedia / Natalia Szafran-Kozakowska

Ruszył międzynarodowy konkurs pisania artykułów encyklopedycznych na temat krajów Europy Środkowej i Wschodniej, pod nazwą Central Eastern Europe Spring 2015. Konkurs będzie trwał od 21 marca do końca maja 2015 roku. W tym czasie uczestnicy spróbują utworzyć w Wikipediach, w językach krajów naszej części kontynentu, jak najwięcej artykułów na temat innych państw regionu. W akcji biorą udział Wikipedie w językach m.in. albańskim, azerskim, białoruskim, czeskim, estońskim, łotewskim, ormiańskim, polskim, słowackim i ukraińskim. 

Logo
Logo konkursu (Autor: Aktron, licencja CC-BY-SA.3.0)

Celem konkursu, zainicjowanego m.in. przez wikimedian z Estonii, jest wspólna praca wikipedystów z krajów Środkowej i Wschodniej Europy (CEE) nad gromadzeniem i udostępnianiem wiedzy na temat historii, kultury, tradycji i zwyczajów państw tego regionu – tak, aby wiedza ta była (zgodnie z misją Wikipedii) dostępna bezpłatnie dla każdej osoby na Ziemi. Dla uczestników jest to jednocześnie okazja do pogłębienia swojej znajomości innych krajów tego obszaru i cenne doświadczenie uczestnictwa w międzynarodowej wspólnocie wolontariuszy. Projekt realizowany jest indywidualnie przez każdą lokalną Wikipedię, na ustalonych przez nią zasadach.

Wikimedia CEE Spring 2015 w Polsce

Polska edycja konkursu, koordynowana przez użytkowniczkę Marycha80, jest podzielona na tygodniowe edycje tematyczne, poświęcone kolejnym krajom obszaru. W każdym tygodniu uczestnicy będą mieć za zadanie pisać hasła o wskazanych państwach. Autorzy największej liczby haseł w danym tygodniu, a także autorzy haseł najliczniej prezentowanych w rubryce Czy wiesz… na stronie głównej Wikipedii zostaną nagrodzeni wybranymi przez siebie publikacjami (książkami, czasopismami, e-bookami) lub refundacją innej formy dostępu do wiedzy (np. do baz danych, słowników elektronicznych itp.). Jednocześnie trzy osoby, które zwyciężą w największej liczbie tygodni, otrzymają Nagrodę Specjalną – refundację wyjazdu na spotkanie wikipedystów w jednym z krajów biorących udział w CEE Spring 2015.

Polska edycja konkursu rozpoczęła się 21 marca tygodniem poświęconym Armenii i Albanii, zakończy 31 maja, tygodniem, którego tematem będzie Ukraina.

W akcję włączyły się także Instytut Polski w Czechach i Instytut Polski na Węgrzech. Zorganizują one swoje podkonkursy z własnymi nagrodami.

Współpraca Wikimedian w regionie CEE

Mapa
Mapa przedstawiająca kraje grupy Wikimedia CEE. Kolorem granatowym oznaczeni są założyciele, niebieskim: kraje zaproszone do współpracy, ciemnozielonym: kraje wspierające, jasnozielonym: obserwatorzy.
(autor:Mate Forgacs, CC-BY-SA-3.0)

Konkurs wpisuje się w szerszy ruch mający na celu nawiązanie bliższej współpracy pomiędzy wikimedianami z krajów Europy Środkowej i Wschodniej.  Od 2005 roku wolontariusze Wikipedii i jej projektów siostrzanych z tego regionu powracali do pomysłu bliższego zintegrowania się i opracowania pomysłów na wspólne działania, m.in. poprzez organizację regularnych spotkań nieformalnej grupy Wikimedia Central and Eastern Europe. Co miałoby przynieść takie spotkanie? Wikipedie i społeczności wikimedyjne z krajów CEE, choć są we własnych krajach dosyć aktywne, mają bardzo słabe przełożenie na globalny ruch wikimediowy i są dość wyraźnie niedoreprezentowanie w różnych ciałach decyzyjnych. Jeśli spojrzeć na mapę – jest to nieomal połowa kuli ziemskiej (od Berlina po Władywostok i od Tartu po Tel-Awiw), choć akurat obejmujące tereny dość słabo zaludnione i nie stanowiące współcześnie centrum cywilizacji. Nie jest to też global South, który jest mocno wspierane przez Wikimedia Foundation. W rezultacie jest to trochę taka wikimedyjna szara strefa – stąd takie spotkanie i integracja tej grupy daje szansę na mówienie o różnych sprawach jednym głosem i ogólnie zwrócenie na siebie uwagi – mówi prezes Stowarzyszenia Wikimedia Polska, Tomasz Ganicz.

Wikimedianie
Wikimedianie regionu CEE podczas Wikimanii w Londynie w 2014 r.
(Autor: Marc Ordinas i Llopis, licencja CC-BY-SA 3.0)

Pierwsza konferencja Wikimedia CEE odbyła się w 2012 roku w Belgradzie, uczestniczyło w niej ok. 45 osób z różnych krajów, kolejna – w 2013 roku w Modrej, udział wzięło ok. 35 wikimedian, w kolejnym, w Kijowie – już 75.  Czy dzięki tym spotykaniom udało się zbudować współpracę grupy CEE?  Pozornie wydaje się, że kraje z tego regionu niewiele łączy, a wiele dzieli. Część krajów łączy powojenna historia należenia do grupy państw Układu Warszawskiego, czy też szerzej państw komunistycznych, ale nie dotyczy to np. Grecji czy Turcji. Większość krajów regionu to państwa słowiańskie, ale nie dotyczy to np. Estonii czy Rumunii… Wiele krajów natomiast było czy nawet jest w tej chwili w stanie wojny. Mimo to podczas spotkania w Kijowie okazało się, że jest naprawdę wiele wspólnych doświadczeń, wzajemnych wpływów kulturowych, a apolityczna natura wikimediów zasypuje podziały historyczne. Nie było widać np. aby wikipedyści z Rosji byli wrogo traktowani przez wikipedystów Ukrainy, czy też aby pojawiały się jakieś napięcia między odwiecznymi wrogami, czyli Grekami i Turkami. Za to kolega z Turcji ze smakiem pił ukraińską kawę po turecku, a w rozmowach z Rosjanami wszyscy kurtuazyjnie próbowali odświeżyć swój szkolny rosyjski i powiedzieć chociaż ze dwa słowa w tym języku. Natomiast mentalność, sposób myślenia, świadomość złożoności i wymieszania historii i ludów w jakiś specyficzny sposób łączy cały ten region i ludzie w czasie spotkania – często ku swojemu zaskoczeniu odkrywali ten fakt – komentuje Tomasz Ganicz, który wziął udział w konferencji.

Podczas każdej z konferencji udało się dokonać cennej wymiany pomysłów i doświadczeń w najróżniejszych obszarach (od kwestii związanych z wolnymi licencjami czy współpracą z Wikimedia Foundation aż po zarządzanie projektami i ich promocję), nawiązać współpracę pomiędzy indywidualnymi wikipedystami, a także wypracować wspólne projekty, w tym właśnie konkurs CEE Spring 2015.

Dodatkowe informacje

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ostatnie wpisy
Archiwum