Wikimedia Polska

31 października 2014

Wikipedia jako wiarygodne źródło informacji o wirusie Ebola

Wikipedia / Natalia Szafran-Kozakowska

W opublikowanym niedawno w New York Times artykule, anglojęzyczna Wikipedia wskazana jest jako jedno ze źródeł pozwalających czerpać wiarygodną i neutralną wiedzę o wirusie Ebola.

Autor artykułu, Noam Cohen wskazuje, że wraz ze wzrostem globalnego strachu przed wirusem wzrasta u czytelników potrzeba zdobycia informacji na jego temat. Muszą oni jednak odsiać źródła wiarygodne i niewiarygodne. Jako te pierwsze dziennikarz New York Timesa wymienia strony CDC (Centers for Diesease Control and Prevention, amerykańska agencja rządowa zajmująca się zwalczaniem chorób), Światowej Organizacji Zdrowia oraz Wikipedię. Ta ostatnia cieszy się ogromną popularnością czytelników – 15 października (w dniu, kiedy potwierdzono zakażenie wirusem u drugiej pielęgniarki z Dallas) hasło o wirusie Ebola w anglojęzycznej Wikipedii miało aż 2,5 miliona odsłon.

Hasło
Hasło o wirusie Ebola na angielskiej Wikipedii
(https://en.wikipedia.org/wiki/Ebola_virus_disease)

Cohen omawia środki, jakie Wikipedia podjęła, żeby utrzymać wiarygodność tak interesującego hasła. Pozostaje ono pod baczną obserwacją prężnie działającego na anglojęzycznej Wikipedii wikiprojektu Medycyna, zrzeszającego osoby szczególnie zainteresowane edytowaniem haseł o tematyce  medycznej. Podobnie jak wszystkie artykuły w Wikipedii, hasło o wirusie Ebola musi być oparte na wiarygodnych źródłach (aby spełnić jedną z najważniejszych w tej encyklopedii zasad – zasadę weryfikowalności), przy czym dla tego i innych artykułach o tematyce medycznej takim źródłem nie może być np. artykuł w zwykłej prasie. Zmiany są też intensywnie omawiane na stronie dyskusji hasła. Co interesujące, edytorzy, opiekujący się tym hasłem postawili na to by było ono napisane mało specjalistycznym językiem, aby zrozumieć je mógł przeciętny czytelnik poszukujący wiarygodnych informacji o wirusie.

Artykuł w New York Times jest kolejną w ostatnim czasie publikacją, dowodzącą, że hasła medyczne w Wikipedii mogą spełniać bardzo wysokie standardy – na początku października profesjonalne czasopismo Open Medicine zdecydowało się przedrukować hasło z anglojęzycznej Wikipedii dotyczące gorączki Denga, poddając je takiej samej procedurze recenzowania i redakcji jak tradycyjne artykuły naukowe. O sprawie pisaliśmy na naszym blogu.

Również w polskiej wersji językowej tematy związane z wirusem są intensywnie czytane. Temat ten podzielony jest na trzy główne hasła – Wirus Ebola, Gorączka krwotoczna Ebola oraz Epidemia gorączki krwotocznej Ebola w Afryce Zachodniej (2014).W ciągu ostatnich 30 dni artykuł Wirus Ebola otwarto ponad 200 tys. razy, a hasło dotyczące obecnie trwającej epidemii – ponad 80 tys. razy. Wzrosła też częstotliwość edycji – hasło wirus Ebola edytowano w zeszłym roku zaledwie 8 razy, w tym – już 87 (przy czym średnia liczba edycji dla tego hasła wynosi 12 edycji rocznie). Artykuł o gorączce krwotocznej, w zeszłym roku edytowany zaledwie 2 razy, w tym doczekał się już 52 zmian. Widać więc, że również w polskiej Wikipedii na zainteresowanie czytelników odpowiada wzrost intensywności pracy wikipedystów, którzy starają się dostarczyć aktualnej wiedzy.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ostatnie wpisy
Archiwum