Wikimedia Polska

ebola

Wikipedia jako wiarygodne źródło informacji o wirusie Ebola

W opublikowanym niedawno w New York Times artykule, anglojęzyczna Wikipedia wskazana jest jako jedno ze źródeł pozwalających czerpać wiarygodną i neutralną wiedzę o wirusie Ebola. Autor artykułu, Noam Cohen...

Czytaj więcej
Ostatnie wpisy
Archiwum