01

Wikiszkoła

Chcemy, by teoria i praktyka Wikipedii (i projektów siostrzanych) stała się częścią programów nauczania we wszystkich szkołach w Polsce. Pierwszym krokiem wdrażania planu jest Wikiszkoła.

02

Digitalizacja zasobów kultury

W ramach projektu GLAM (Galleries, Libraries, Archives and Museums) współpracujemy z instytucjami kultury i dziedzictwa. Pomagamy im jeszcze szerzej udostępniać reprodukcje dzieł sztuki, materiały archiwalne, fotografie, filmy czy nagrania audio o wysokiej wartości edukacyjnej.

03

Konkursy fotograficzne

Organizując konkursy fotograficzne, promujemy prace fotografów i fotografek oraz powiększamy kolekcji zdjęć wysokiej jakości na Wikimedia Commons.

04

Spotkania ogólnopolskie i lokalne

Organizujemy spotkania wolontariuszy-współtwórców projektów Wikimedia. To tam wikipedyści wymieniają się wiedzą i doświadczeniami. Dzięki spotkaniom wzmacniają się relacje między twórcami Wikimediów, co pozwala budować zdrowe i skłonne do współpracy społeczności.

05

Granty dla osób rozwijających Wikipedię

Chcąc wspierać współtwórców i współtwórczynie projektów Wikimedia, oferujemy pomoc finansową i granty na wybrane projekty.

06

Edytony

Edytony to wydarzenia, w ramach których wolontariusze i wolontariuszki pracują nad artykułami na dany temat.