Wikimedia Polska

Wiki Lubi Zabytki

Wiki Lubi Zabytki to konkurs fotograficzny organizowany przez społeczność Wikimedia Polska, który ma na celu gromadzenie zdjęć zabytków i obiektów dziedzictwa kulturowego w Polsce. Zdjęcia te są następnie wykorzystywane do ilustrowania artykułów na Wikipedii, wspomagając tym samym edukację i promocję dziedzictwa. Konkurs motywuje zarówno amatorów, jak i profesjonalnych fotografów do eksploracji i dokumentowania zabytków, co przyczynia się do ochrony i rozpowszechniania wiedzy o bogatym dziedzictwie kulturowym Polski.

  • Link do zwycięskich fotografii z roku 2023
  • Link do zwycięskich fotografii z roku 2022
  • Link do zwycięskich fotografii z roku 2021
  • Link do zwycięskich fotografii z roku 2020

Komu mogę zadać
dodatkowe pytania?