Edukacja

Klara Sielicka-Baryłka

Realizuje strategię edukacyjną Stowarzyszenia: tworzy materiały dla szkół i uczelni wyższych o miejscu Wikipedii w edukacji medialnej i prowadzi ogólnopolski pilotażowy projekt Wikiszkoła. Koordynuje wikipediową część projektu edukacyjnego z Narodowym Instytutem Dziedzictwa. Rozwija współpracę z bibliotekami, a także wspomaga prowadzenie projektów GLAM. Jej zadaniem jest też prowadzenie szkoleń z edytowania projektów Wikimedia.

tel: +48 790 290 924
e-mail: klara.sielicka@wikimedia.pl