Wikimedia Polska

21 czerwca 2015

Nowy członek zarządu Stowarzyszenia

Stowarzyszenie / Natalia Szafran-Kozakowska

Tomasz
Tomasz Skibiński, nowy członek zarządu Stowarzyszenia.
(fot. Polimerek, CC-BY-SA 3.0)

13 czerwca 2015 do grona członków zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska dołączył Tomasz Skibiński, znany w projektach wikimedia jako użytkownik Elfhelm. Tomasz urodził się i mieszka w Gdyni. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, z zawodu prawnik. Z projektami Wikimedia związany jest od 2006 roku. Jest administratorem i rewizorem polskojęzycznej Wikipedii, był członkiem Komitetu Arbitrażowego. Członkiem Stowarzyszenia został w 2010, był przewodniczącym Sądu Koleżeńskiego (2012-2015), od 2013 kieruje Komisją Wikigrantów.

Według Tomasza największym wyzwaniem dla Stowarzyszenia jest efektywność w rozwijaniu zaangażowania jego członków, sympatyków i całego środowiska polskich wikimedian. Konieczne jest skupienie się na konkretnych projektach, które powinny być ukierunkowane na trzy zasadnicze cele (zresztą ściśle powiązane ze sobą) – pozyskiwanie nowych treści,  pozyskiwanie nowych i utrzymywania dotychczasowych edytorów oraz działania związane z promocją i współpracą. A wszystko przy jednoczesnym pamiętaniu o tym, że zaangażowanie w projekty Wikimedia ma charakter wolontariacki. – mówi Tomasz i dodaje – Ważne też, by stowarzyszenie było w stanie reagować dynamicznie na zachodzące zmiany. Przejawem tego jest zresztą pewna profesjonalizacja organizacji, co stanowi zmiany w dobrym kierunku.

Pytany o przyszłość Stowarzyszenia, nowy członek zarządu zachowuje optymizm: Stowarzyszenie w tym roku będzie obchodziło 10-lecie. To zapewne dobry czas nie tyle na podsumowania, co na wyznaczanie planów i celów. Jeśli będziemy konsekwentni i transparentni w działaniu, przyszłość powinna rysować się w jasnych barwach. Miejmy świadomość, że projekty Wikimedia są jednym z największych osiągnięć rozwoju Internetu – i umiejmy to sprzedać.

Tomasz wszedł do zarządu na miejsce ustępującego Macieja Króla. Maciej, również z zawodu prawnik, we władzach Stowarzyszenia zasiadał od 2011 roku. Zajmował się opiniowaniem prawnym działań Zarządu, był głównym organizatorem obchodów 10 urodzin polskiej Wikipedii, działał na rzecz budowy silnych i aktywnych lokalnych społeczności wikimedian, reprezentował też Stowarzyszenie na międzynarodowych spotkaniach ruchu Wikimedia.
W ciągu ostatnich czterech lat Stowarzyszenie przeszło intensywne zmiany – stało się bardziej profesjonalne, zwiększyła się liczba i rożnorodność realizowanych przez nas projektów. Cieszę się, że mogłem brać udział w tym procesie. Chciałbym też podziękować wszystkim, z którymi miałem szansę współpracować w ramach zarządu – nasza współpraca nauczyła mnie bardzo wiele, również (a może zwłaszcza) wtedy, kiedy różniliśmy się w naszych pomysłach, poglądach i wizjach – mówi Maciej Król i dodaje – Z braku czasu nie mogę już aktywnie działać w zarządzie, jednak nie oznacza to, że wycofuję się z ruchu Wikimedia – z dużą ciekawością będę śledził dalsze działania Stowarzyszenia, tym bardziej, że wiem, że Tomek wniesie do zarządu dużo świeżych pomysłów. Chciałbym też wrócić do tego co najważniejsze i najprzyjemniejsze – do edytowania Wikipedii.

Maciejowi dziękujemy za 4 lata pracy, a Tomkowi gratulujemy i życzymy owocnego działania w zarządzie.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ostatnie wpisy
Archiwum