GLAM – współpraca Instytucji kultury i Wikipedii


CZYM JEST GLAM-WIKI?


GLAM-Wiki to projekt inicjujący współpracę instytucji kultury z Wikipedią i innymi serwisami Wikimedia. Rozwinięcie anglojęzycznego skrótu GLAM to: Galleries, Libraries, Archives and Museums – galerie, biblioteki, archiwa i muzea, ale w projektach GLAM-Wiki biorą też udział instytucje publiczne, urzędy, ogrody botaniczne czy zoologiczne, a nawet  instytuty naukowe.

Współpraca z Wikipedią pozwala wszystkim instytucjom kultury w łatwy sposób dzielić się swoimi zbiorami i materiałami z ludźmi na całym świecie oraz wzbogacać otwarte zasoby ogólnie dostępnej wiedzy. Projekty GLAM-Wiki pozwalają dotrzeć do szerokiego grona odbiorców, angażują  lokalne społeczności w życie instytucji, promują ideę dziedzictwa i dają możliwość wspierania artystów i artystek.

Współpraca sektora kultury i Wikipedii daje nieskończone możliwości upowszechniania i popularyzacji wiedzy o kulturze i sztuce. Projekt GLAM tworzy szczególną przestrzeń kooperacji, która daje pole do budowania wspólnej, społecznej, artystycznej wyobraźni


DIGITALIZACJA TO PRZYSZŁOŚĆ!

Digitalizacja to proces wprowadzenia do strefy cyfrowej drukowanych lub rękopiśmiennych materiałów bibliotecznych lub archiwalnych w postaci danych cyfrowych metodą skanowania. 

Jakie są cele digitalizacji i dlaczego jest ważna? 

 • Pozwala na archiwizację obiektów zabytkowych
 • Pozwala ochronić oryginały dokumentów i dzieł przed zniszczeniem
 • Daje możliwość udostępniania i promowania dziedzictwa 

Jako Wikimedia Polska wspieramy proces digitalizacji poprzez inicjowanie współpracy z instytucjami kultury w celu pomocy w uruchomieniu potrzebnych działań. W tym pomagają nam często Wiki-Rezydenci!

KIM SĄ WIKIREZYDENCI?

Wikimedia Polska oferuje koordynację procesu tworzenia stanowiska Wikipedysty-rezydenta, którego rolą jest prowadzenia całości działań związanych z współpracą na linii WIkipedia Polska – Instytucja kultury. 

Zadaniem Wikirezydenta jest zadbanie, o to aby kolekcja wybranego muzeum była rzetelnie opisana w Wikipedii, a jej zbiory zostały sprawnie udostępnione na wolnych licencjach szerokiej społeczności. Kluczowe jest także ukazanie danej instytucji i jej pracownikom możliwości współpracy z projektami Wikimedia i społecznością, dzięki czemu będzie można ją kontynuować także po zakończeniu rezydencji.

Co robi Wikirezydent?

Wikipedysta-rezydent wspiera działania między instytucją a ruchem Wikimedia poprzez szereg działań, takich jak:

 • Współpraca z pracownikami instytucji w celu określenia kluczowych obszarów zbiorów organizacji i innych treści wydanych na otwartej licencji; rozpoznania obszarów Wikipedii i projektów siostrzanych, które można wzbogacić o zasoby i wiedzę organizacji partnerskiej.
 • Organizowanie i koordynowanie działań edukacyjnych w celu lepszego zrozumienia działania projektów Wikimedia;
 • Propagowanie treści dotyczących idei otwartej wiedzy w instytucji goszczącej rezydenta;
 • Współpraca z pracownikami instytucji w celu wyjaśnienia praktyk Wikipedii i jej projektów siostrzanych oraz tego, w jaki sposób mogą oni wnieść swój wkład.
 • Przeprowadzenie szkoleń w zakresie zaawansowanych umiejętności edytowania Wikipedii i projektów siostrzanych.
 • Uzupełnianie Wikidanych w obszarze GLAM na temat instytucji kultury
 • Praca przy tworzeniu nowych artykułów w Wikipedii lub rozwijaniu haseł już istniejących dotyczących tematów mających szczególne znaczenie dla instytucji poprzez włączanie do współpracy zaawansowanych oraz nowych wikipedystów, rekrutowanych np. spośród pracowników i wolontariuszy instytucji
 • Odkrywanie i udostępnianie zasobów cyfrowych dla instytucji na Wikimedia Commons.


POZNAJ NASZYCH PARTNERÓW

Artykuły na temat muzeów, galerii, archiwów czy innych publicznych instytucji są często odwiedzane przez użytkowników Internetu, zanim dotrą oni na strony www tych instytucji lub do innych serwisów. Wiele zagranicznych ośrodków GLAM udostępnia swoje zasoby za pośrednictwem Wikipedii zarówno po to, aby umożliwić szerszy dostęp do swoich zbiorów jak i po to, by pozwolić użytkownikom-wikipedystom na tworzenie obszerniejszych, pełniejszych materiałów na temat muzeów, archiwów czy galerii. Coraz więcej tych instytucji w Polsce podejmuje współpracę z wikipedystami.


CZYM JEST DOMENA PUBLICZNA

Domenę publiczną możemy rozumieć jako dobro wspólne całego społeczeństwa, a nawet całej ludzkości. Składają się na nią takie zasoby wspólne, jak: dziedzictwo kulturowe, wspólny język, wspólna wiedza i wymieniane informacje czy środowisko naturalne i krajobraz. 

“Domena publiczna leży u podstaw naszej świadomości, wyrażonej przez wspólnotę wiedzy i kultury. Jest surowcem, dzięki któremu tworzymy nową wiedzę i dzieła kultury. Zdrowa i prosperująca domena publiczna jest niezbędna dla zapewnienia społecznego i ekonomicznego dobrobytu naszych społeczeństw.”

(Manifest Communia)

Kontakt

avatar
Kamila Neuman

Specjalistka ds. otwartej kultury

tel: +48 533 640 961
e-mail: kamila.neuman@wikimedia.pl

Bądź na bieżąco

Śledź nasze działania i plany

Zapisz się na nasz newsletter

Newsletter przybliża nasze działania i plany. Trafi do twojej skrzynki raz w miesiącu.

Skontaktuj się z nami

Masz pytania dotyczące naszych działań? Napisz do nas!

Kontakt