Ułatwiamy realizowanie pasji wolontariuszy tworzących projekty Wikimedia, zmniejszając przeszkody finansowe czy organizacyjne. Oferujemy granty w wysokości do 2000 zł.

Wnioski o Wikigranty muszą dotyczyć dodawania nowych lub poprawy istniejących materiałów w projektach Wikimedia. Pomagamy między innymi w:

  • opłaceniu kosztów kopiowania materiałów archiwalnych,
  • nabyciu pozycji bibliograficznych,
  • uzyskaniu dostępu do elektronicznych baz danych,
  • pokryciu kosztów podróży,
  • zakupie biletów do muzeum lub na wydarzenie kulturalne,
  • zakupie sprzętu, na przykład sprzętu fotograficznego.

Autorzy zdjęć