Zarząd Wikimedia Polska

Tomasz Wszeborowski
Prezes Zarządu

Reprezentuje Wikimedia Polska i komunikuje generalne kierunki działań. Dba o całościowe przygotowanie i wykonanie planów. Mentoruje zespołowi i jest liderem zespołu w relacji ze społecznością wikimedian.

Wikipedysta od prawie 20 lat, pełni liczne funkcje na Polskiej Wikipedii, m.in. administratora i członka Komitetu Arbitrażowego. Był także członkiem Zespołu Zarządczego WMPL. Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, a także Wydziału Nauk Społecznych tej uczelni. Doktor nauk humanistycznych (dyscyplina: nauki o polityce). Przez wiele lat pracował na różnych uczelniach wyższych jako wykładowca (w tym w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku), prowadził także działalność gospodarczą.

Discord: Gdarin#5888

e-mail: zarzad@wikimedia.pl

Michał Buczyński
Wiceprezes Zarządu i Sekretarz

Dba o harmonijny wzrost Stowarzyszenia. Koordynuje pracę organizacji, wspiera Prezesa, wykonując część jego zadań, a także dyrektora, konsultując decyzje dotyczące procesów i projektów.

Z wykształcenia ekonomista, zawodowo zajmuje się analizą rynków i oceną ryzyka. Z ruchem Wikimedia związany od piętnastu lat. Jego aktywność w globalnej społeczności Wikimedia pozwala mu widzieć naszą organizację jako część szerszego ekosystemu wolnej wiedzy.

Discord: Aegis Maelstrom#0011

e-mail: zarzad@wikimedia.pl

Julia Maria Koszewska
Wiceprezeska Zarządu

Wikipedystka, polska bibliotekarka, działaczka społeczna zaangażowana w dialog międzyreligijny i międzykulturowy. Od 2009 należy do stowarzyszenia Wikimedia Polska, w latach 2014–2020 wchodziła w skład sądu koleżeńskiego.

W 2020 obroniła na UW doktorat w dyscyplinie nauk socjologicznych. Członkini Europejskiego Towarzystwa Socjologicznego (ESA) – od 2011, Europejskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich (EAJS)– od 2010. W 2013 zainicjowała i koordynowała pierwszą w Polsce konferencję openGLAM: „OpenGLAM 2013. Otwarte zasoby kultury”. Zaangażowana w działania na rzecz pokoju oraz regulacje prawne zbrojeń. W 2012 koordynatorka kampanii „Polska Wolna od Min”, która doprowadziła do ratyfikacji przez Polskę Traktatu Ottawskiego.

Discord: Lantuszka#8754

e-mail: zarzad@wikimedia.pl

Marek Bukowski
Skarbnik

Nadzoruje wykonanie budżetu oraz współpracę z biurem rachunkowym oraz sprawozdawczość finansową.

Absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, aktywny wolontariusz i popularyzator wolnej wiedzy. Wikipedysta i wikimedianin od ponad dekady. Jako wikitrener przeprowadza szkolenia i warsztaty z edytowania Wikipedii. Jego pasją jest geocashing, wolny czas spędza na szukaniu, tworzeniu i naprawianiu ukrytych skrzynek.

Discord: Marcello002 #9673

e-mail: zarzad@wikimedia.pl

Maria Weronika Kmoch
Członkini Zarządu

Wikipedystka, polska historyczka i regionalistka, popularyzująca historię i kulturę regionu kurpiowskiego. Od 2013 naukowo zajmuje się badaniem dziedzictwa i dziejów powiatu przasnyskiego oraz Puszczy Zielonej i Puszczy Białej. Od 2016 pracuje jako nauczycielka historii w I Społecznym Liceum Ogólnokształcącym im. Maharadży Jam Saheba Digvijay Sinhji. Autorka dwóch książek o regionie kurpiowskim. Od 2012 prowadzi bloga pt. Kurpianka w wielkim świecie. Członkini licznych organizacji regionalnych i naukowych, edukatorka. Prowadzi wykłady, warsztaty, projekty społeczne. Twórczyni i opiekunka Jednorożeckiego Archiwum Społecznego. W 2021 otrzymała nominację do Nagrody im. I. Sendlerowej Za naprawianie świata.

e-mail: zarzad@wikimedia.pl

Autorstwa Piotr Kmoch – od autora, CC BY-SA 4.0,

Źródła: https://pl.wikipedia.org/wiki/Maria_Weronika_Kmoch, https://pl.wikipedia.org/wiki/Julia_Maria_Koszewska

Pracownicy

Administracja

Natalia Ćwik

Dyrektorka Generalna

Odpowiada za sprawy operacyjne, dobrostan pracowników i szereg kwestii organizacyjnych. Z wykształcenia językoznawczyni, menedżerka i specjalistka ds. finansów i bankowości. Konsultantka narzędzi psychometrycznych, coach, trenerka ECHOCAST. Ma kilkunastoletnie doświadczenie jako kierowniczka projektów, zespołów i organizacji, a także w zakresie zarządzania wiedzą.

Kultywuje interdyscyplinarność, stale poszukuje nowej wiedzy i doświadczeń z różnych dziedzin (muzyka, literatura, ekonomia, historia, zarządzanie, nowe technologie). Zrealizowała liczne projekty edukacyjne, w Polsce i za granicą (m.in. w Afryce), włączając się w działania na rzecz równego dostępu do wiedzy. Jest autorką publikacji z dziedziny zarządzania wiedzą, relacji biznesu i organizacji pozarządowych, mierzenia wpływu społecznego, zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego zarządzania. Od 6 lat bezpłatnie doradza organizacjom pozarządowym oraz startupom z dziedziny EduTech i in. Wyróżniona tytułem Ambasadora Przedsiębiorczości Kobiet. Uwielbia pracę z ludźmi i dla ludzi. W wolnych chwilach spaceruje, gra na gitarze klasycznej, zwiedza muzea i uzupełnia zasoby prywatnej biblioteki.

tel: +48 530 465 857
e-mail: natalia.cwik@wikimedia.pl

Grzegorz Kopaczewski

Dyrektor Operacyjny

Skupia się na sprawach wewnętrznych, ułatwiając pracę pracownikom merytorycznym. Ponadto przygotowuje wewnętrzne analizy dla zarządu, zbiera dane na potrzeby sprawozdawczości, współpracuje z biurem rachunkowym i odpowiada za cyfryzację biura.

Prozaik, debiutował powieścią Global nation. Obrazki z czasów popkultury (2004), potem opublikował powieść Huta (2007). Był także redaktorem kilku książek. Współtworzył dwa start-upy, z których jeden działa do dziś.

tel: +48 790 290 842
e-mail: grzegorz.kopaczewski@wikimedia.pl

Wsparcie społeczności

Małgorzata Gramatnikowska
Starsza Specjalistka ds. wsparcia społeczności

Koordynuje projekty, w które zaangażowani są wolontariusze i wolontariuszki oraz troszczy się o ich dobre samopoczucie. Zajmuje się organizacją konkursów edycyjnych i innych akcji grywalizacyjnych. Nagłaśnia wydarzenia oraz inicjatywy kierowane do wikimedian. Wspiera komunikację wewnętrzną w stowarzyszeniu i zewnętrzną w międzynarodowym Ruchu Wikimedia. Koordynuje obsługę wysyłek nagród i upominków, a także programy wdzięcznościowe.

Liderka projektów społecznych, animatorka społeczności lokalnych, koordynatorka Jest absolwentką studiów interdyscyplinarnych z pogranicza socjologii i lingwistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Od wielu lat angażuje się w pracę wolontariacką. Bardzo lubi działać we współpracy z innymi ludźmi i cieszą ją kolektywne działania, których efekt stanowi zasługę wszystkich zaangażowanych osób.

e-mail: malgorzata.gramatnikowska@wikimedia.pl

Ada Jakubowska
Starsza Specjalistka ds. technicznych

Odpowiada za wsparcie zarówno społeczności wikimedian, jak i pracowników Stowarzyszenia, od strony technicznej, administracyjnej i organizacyjnej. Szkoli się do sprawnego poruszania w tematach programistycznych i zarządzania treściami platform internetowych, a także obsługi mechanizmów wiki. Wspiera organizację konkursów, współtworzy kursy e-learningowe, a także zajmuje się obsługą wydarzeń zdalnych i wszelkiego rodzaju działań integrujących osobyzwiązane z Wikipedią. Z wykształcenia magister inżynier budownictwa. 

Liderka i instruktorka wolontariatu, działaczka społeczna, animatorka społeczności lokalnej, twórczyni projektów o znaczeniu charytatywnym i prospołecznym. Od najmłodszych lat zaangażowana w tworzenie organizacji o charakterze aktywistycznym i artystycznym. W swoim dorobku ma wiele zorganizowanych wydarzeń edukacyjno-kulturalnych, gdzie odpowiadała za m.in. komunikację wewnętrzną i zewnętrzną, pozyskiwanie sponsorów, jak i koordynowanie wolontariatu. To ostatnie zagadnienie uznaje za najbardziej dla siebie istotne.

email: ada.jakubowska@wikimedia.pl

Discord: AnieDA#3027

Marek Lewandowski
Ekspert ds. organizacji wydarzeń

Wraz z zespołem wsparcia społeczności troszczy się o to, żeby każde wydarzenie realizowane przez Wikimedia Polska – od kameralnych spotkań lokalnych, aż po duże konferencje i międzynarodowe eventy – przebiegało sprawnie, było dobrze zorganizowane i jak najlepiej służyło swoim celom.

Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, sprawny organizator, od 12 lat zajmuje się tworzeniem oraz organizacją wydarzeń kulturalnych oraz eventów. W wolnych chwilach pasjonat muzyki, realizator dźwięku, wokalista.

e-mail: marek.lewandowski@wikimedia.pl

Damian Kujawa
Asystent Zespołu

Asystuje zespołowi WMPL w sprawach administracyjnych, biurowych, logistycznych i w kontaktach ze społecznością.

Student psychologii klinicznej na Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie, Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywał w branży mediów społecznościowych oraz jako dziennikarz lokalnych mediów.

Od 2021 zdobywał doświadczenie w pracy dla organizacji pozarządowych, w tym i fundacji, zajmujących
się tematyką cyfrowej edukacji i przedsiębiorczości, pomocą osobom z niepełnosprawnościami oraz
relacjami polsko-ukraińskimi. Pracował jako koordynator zbiórek charytatywnych na rzecz chorych dzieci.
Od zawsze tam, gdzie może łączyć pracę z pasją oraz podchodzić interdyscyplinarne do obowiązków. W
mediach społecznościowych lubi pisać o sprawach na styku psychologii, marketingu i nowych
technologii. Od 2022 stara się działać na rzecz relacji polsko-ukraińskich poprzez m.in. pisanie o
wspólnej historii, kulturze i tradycji. Interesuje się popkulturą przełomu wieku i architekturą. W wolnym
czasie amatorsko uczy się rysunku, grafiki i gry na gitarze elektrycznej. Dumny posiadacz kota i psa.

e-mail: damian.kujawa@wikimedia.pl

Otwarta kultura

Kamila Neuman
Menadżerka ds. Otwartej Kultury

Odpowiada za współpracę z instytucjami kultury i dziedzictwa narodowego (GLAM). Na co dzień wspiera muzea, galerie, archiwa i biblioteki w upowszechnianiu cyfrowych zasobów poprzez włączanie ich do obiegu wolnej wiedzy i otwartej kultury w projektach Wikimedia, tj. Wikimedia Commons, Wikipedia czy Wikidane. Jej rolą jest również angażowanie we współprace GLAM społeczności Wikimedian i Wikipedystów oraz organizowanie wsparcia Wikirezydentów dla instytucji. Prawniczka, fotografka, przez wiele lat związana z instytucjami kultury. Czas wolny spędza w naturze i galeriach sztuki.

tel. +48 533 640 961
e-mail: kamila.neuman@wikimedia.pl

Discord: Kamila Neuman#0825

Edukacja

Wioletta Matusiak
Menadżerka ds. Otwartej Edukacji i Rozwoju

Dba o rozwój pracowników i pracowniczek oraz całego zespołu, analizując potrzeby szkoleniowe i rozwojowe oraz wdrażając rozwiązania. Koordynuje działania programu edukacyjnego Wikiteka, skierowanego do środowiska bibliotek szkolnych.

e-mail: wioletta.matusiak@wikimedia.pl

Fundraising i komunikacja

Jacek Broda
Ekspert ds. fundraisingu

Odpowiada za nawiązywanie i podtrzymywanie trwałych relacji z darczyńcami, koordynuje i zarządza działaniami fundraisingowymi. Pasjonat relacji, łącznik wiedzy i wartości, zaprasza w niesamowitą podróż po świecie Wiki, angażuje społeczność wokół idei wolnej wiedzy, uwielbia rozwiązywać oczywiste wyzwania w nieoczywisty sposób.

Socjolog z wykształcenia, od dwunastu lat związany z organizacjami pozarządowymi. Dba o ich niezależność i stabilność finansową. Certyfikowany trener fundraisingu afiliowany przy Polskim Stowarzyszeniu Fundraisingu.

tel: +48 530 486 092
e-mail: jacek.broda@wikimedia.pl

Discord: Jacek Broda#7140

 

Jolanta Drzewakowska
Menadżerka ds. Komunikacji i PR

Prowadzi komunikację wewnętrzną i zewnętrzną Wikimedii, realizując cele strategiczne Stowarzyszenia.
Z wykształcenia prawniczka i coach. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w rozwoju projektów turystycznych. Przez ponad sześć lat prowadziła magazyn i portal Chcemy Być Rodzicami za co wraz z redakcją była nominowana do Nagrody Okulary Równości im. Izabeli Jarugi-Nowackiej. Twórczyni kilku portali internetowych, w tym specjalistycznego InVitroOnline, autorka artykułów z zakresu zdrowia  reprodukcyjnego. Realizowała także projekty komunikacyjne i CSR w globalnej korporacji.

Trenerka z obszaru tematyki Social Media i digital marketingu.

Stale rozwija swoje zainteresowania, które obejmują szerokie spektrum tematów, takie jak polityka, historia fotografii modowej, biżuteria, transhumanizm, nowe teorie gospodarczo-ekonomiczne i modele zrównoważonego rozwoju.

Była wieloletnia instruktorka harcerska. Członkini FIAPAC.

tel: +48 600 053 539
e-mail: jolanta.drzewakowska@wikimedia.pl

Rekrutacja