Zespół zarządczy

Zespół zarządczy (ZZ) składa się z wolontariackiego zarządu, wolontariuszy wspomagających zarząd w kierowaniu działaniami Wikimedia Polska oraz dyrektora ds. operacyjnych.

Zarząd Wikimedia Polska

Michał Buczyński
Prezes Zarządu

File:WMPL Wroclaw 2019 RD 032.jpg

Reprezentuje Wikimedia Polska i komunikuje generalne kierunki działań. Dba o całościowe przygotowanie i wykonanie planów działań. Mentoruje zespołowi i jest liderem zespołu w relacji ze społecznością wikimedian. Czuwa nad fundraisingiem.

Z wykształcenia ekonomista, zawodowo zajmuje się analizą rynków i oceną ryzyka. Z ruchem Wikimedia związany od piętnastu lat. Jego aktywność w globalnej społeczności Wikimedia pozwala mu widzieć naszą organizację jako część szerszego ekosystemu wolnej wiedzy.

Szymon Grabarczuk
Wiceprezes Zarządu, Sekretarz

Wspiera Prezesa, wykonując część jego zadań. Współpracuje z dyrektorem ds. operacyjnych, koordynuje pracę całej organizacji i czuwa nad jej harmonijnym wzrostem. Czuwa też nad zgodnością działań Stowarzyszenia z prawem.

Z wykształcenia prawnik, zawodowo związany z międzynarodowymi strukturami ruchu Wikimedia i tworzeniem 15-letniej globalnej strategii ruchu. Aktywny wikimedianin od dziesięciu lat.

Wojciech T. Mężyk
Skarbnik

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/96/Konferencja_WMPL_2018_50.jpg

Kontroluje finanse i czuwa nad współpracą z biurem rachunkowym. Aktywny wikimedianin od ponad dekady.

Inni członkowie Zespołu Zarządczego

Paweł Marynowski
Członek ZZ ds. GLAM

WMPL Wroclaw 2019 RD 036.jpg

Patronuje współpracom z instytucjami kultury i dziedzictwa oraz projektom wykorzystania Wikimediów w działalności instytucji kultury i dziedzictwa.

Z zawodu programista. Twórca rozwiązań technicznych wspierających instytucje kultury, koordynator wielu edycji konkursu fotograficznego Wiki Lubi Zabytki. Aktywny wikimedianin od piętnastu lat.

Łukasz Garczewski
Dyrektor ds. operacyjnych

Zlot Zimowy 2020 RD 032.jpg

Przekształca Stowarzyszenie w sprawną organizację służącą wolnej wiedzy. Zarządza na co dzień pracownikami, ustalając priorytety według planu strategicznego ustalonego przez Zespół Zarządczy. Zarządza procesami i projektami, kieruje realizacją budżetu, rekrutuje i szkoli pracowników oraz wolontariuszy.

Ma wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu w sektorze IT. Specjalizuje się także w komunikacji. Jest mediatorem i świadczy usługi w zakresie facylitacji.

e-mail: zarząd@wikimedia.pl

Pracownice

Natalia Szafran-Kozakowska
Specjalistka ds. wspierania społeczności

Zlot Zimowy 2020 RD 035-color.jpg

Zajmuje się wspomaganiem wolontariuszy-twórców projektów Wikimedia. Jest odpowiedzialna za komunikację skierowaną do społeczności, organizację konkursów edycyjnych, akcje doceniania wkładu wolontariuszy, organizację spotkań dla społeczności.

tel. +48 790 290 275
e-mail: natalia.szafran@wikimedia.pl

Celina Strzelecka
Specjalistka ds. GLAM

Koordynuje współpracę z instytucjami kultury i dziedzictwa (w tym: galeriami, bibliotekami, archiwami, muzeami). Koordynuje przekazywanie zbiorów do Wikimedia Commons, a także promuje akcje ponownego wykorzystania tych zbiorów. Dla pracowników instytucji kultury prowadzi szkolenia z edytowania projektów Wikimedia. Wspomaga prowadzenie projektów edukacyjnych. Jest autorką programu zajęć dydaktycznych „#EtnoWiki – między cyberantropologią a digitalizacją wiedzy antropologicznej”. Współpracuje z polskim środowiskiem nauk etnologicznych.

tel: +48 790 290 649
e-mail: celina.strzelecka@wikimedia.pl

Klara Sielicka-Baryłka
Specjalistka ds. projektów edukacyjnych

Realizuje strategię edukacyjną Stowarzyszenia: tworzy materiały dla szkół i uczelni wyższych o miejscu Wikipedii w edukacji medialnej i prowadzi ogólnopolski pilotażowy projekt Wikiszkoła. Koordynuje wikipediową część projektu edukacyjnego z Narodowym Instytutem Dziedzictwa. Rozwija współpracę z bibliotekami, a także wspomaga prowadzenie projektów GLAM. Jej zadaniem jest też prowadzenie szkoleń z edytowania projektów Wikimedia.

tel: +48 790 290 924
e-mail: klara.sielicka@wikimedia.pl

Nina Gabryś
Rzeczniczka prasowa, specjalistka ds. promocji

Koordynuje współpracę z mediami i opiekuje się profilami Wikimedia Polska w mediach społecznościowych, a także wspiera wszystkie działania Stowarzyszenia od strony promocyjnej.

Z wykształcenia historyczka, doświadczona jako projektantka koncepcji wystaw muzealnych i programów edukacyjnych dla centrów nauki. Jako copywriterka i specjalista ds. komunikacji współpracowała z wieloma organizacjami.

tel: +793038009
e-mail: rzecznik@wikimedia.pl

Rekrutacja

Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna jest organem powołanym do sprawowania kontroli nad działalnością Zarządu i Stowarzyszenia.

Skład Komisji:

  • Przewodniczący: Karol Głąb
  • Sekretarz: Juliusz Zieliński
  • Michał Skąpski

Sąd Koleżeński

Sąd Koleżeński rozpatruje i rozstrzyga sprawy członków Stowarzyszenia w zakresie naruszenia przez nich obowiązków wynikających ze statutu i uchwał organów Stowarzyszenia oraz sporów powstałych między członkami na tle praw i obowiązków wynikających z ich przynależności do Stowarzyszenia. Sąd Koleżeński nie rozpatruje sporów dotyczących treści ani sposobu rozwijania projektów Wikimedia.

Skład Sądu:

  • Przewodnicząca: Małgorzata Wilk
  • Tomasz Ganicz
  • Wojciech Pędzich

Bądź na bieżąco

Śledź nasze działania i plany

Zapisz się na nasz newsletter

Newsletter przybliża nasze działania i plany. Trafi do twojej skrzynki raz w miesiącu.

Skontaktuj się z nami

Masz pytania dotyczące naszych działań? Napisz do nas!

Kontakt