Zarząd Wikimedia Polska

Tomasz Wszeborowski
Prezes Zarządu

Reprezentuje Wikimedia Polska i komunikuje generalne kierunki działań. Dba o całościowe przygotowanie i wykonanie planów. Mentoruje zespołowi i jest liderem zespołu w relacji ze społecznością wikimedian. Nadzoruje działania fundraisingowe.

Wikipedysta od prawie 20 lat, pełni liczne funkcje na Polskiej Wikipedii, m.in. administratora i członka Komitetu Arbitrażowego. Był także członkiem Zespołu Zarządczego WMPL. Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, a także Wydziału Nauk Społecznych tej uczelni. Doktor nauk humanistycznych (dyscyplina: nauki o polityce). Przez wiele lat pracował na różnych uczelniach wyższych jako wykładowca (w tym w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku), prowadził także działalność gospodarczą.

Discord: Gdarin#5888

KONTAKT: e-mail: zarzad@wikimedia.pl

Michał Buczyński
Wiceprezes Zarządu i Sekretarz

Dba o harmonijny wzrost Stowarzyszenia. Koordynuje pracę organizacji, wspiera Prezesa, wykonując część jego zadań, a także dyrektora, konsultując decyzje dotyczące procesów i projektów.

Z wykształcenia ekonomista, zawodowo zajmuje się analizą rynków i oceną ryzyka. Z ruchem Wikimedia związany od piętnastu lat. Jego aktywność w globalnej społeczności Wikimedia pozwala mu widzieć naszą organizację jako część szerszego ekosystemu wolnej wiedzy.

Discord: Aegis Maelstrom#0011

KONTAKT: e-mail: zarzad@wikimedia.pl

Julia Maria Koszewska
Wiceprezeska Zarządu

Wikipedystka, polska bibliotekarka, działaczka społeczna zaangażowana w dialog międzyreligijny i międzykulturowy. Od 2009 należy do stowarzyszenia Wikimedia Polska, w latach 2014–2020 wchodziła w skład sądu koleżeńskiego.

W 2020 obroniła na UW doktorat w dyscyplinie nauk socjologicznych. Członkini Europejskiego Towarzystwa Socjologicznego (ESA) – od 2011, Europejskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich (EAJS)– od 2010. W 2013 zainicjowała i koordynowała pierwszą w Polsce konferencję openGLAM: „OpenGLAM 2013. Otwarte zasoby kultury”. Zaangażowana w działania na rzecz pokoju oraz regulacje prawne zbrojeń. W 2012 koordynatorka kampanii „Polska Wolna od Min”, która doprowadziła do ratyfikacji przez Polskę Traktatu Ottawskiego.

Discord: Lantuszka#8754

KONTAKT: e-mail: zarzad@wikimedia.pl


Marek Bukowski
Skarbnik

Nadzoruje wykonanie budżetu oraz współpracę z biurem rachunkowym oraz sprawozdawczość finansową.

Absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, aktywny wolontariusz i popularyzator wolnej wiedzy. Wikipedysta i wikimedianin od ponad dekady. Jako wikitrener przeprowadza szkolenia i warsztaty z edytowania Wikipedii. Jego pasją jest geocashing, wolny czas spędza na szukaniu, tworzeniu i naprawianiu ukrytych skrzynek.

Discord: Marcello002 #9673

KONTAKT: e-mail: zarzad@wikimedia.pl

Maria Weronika Kmoch
Członkini Zarządu

Wikipedystka, polska historyczka i regionalistka, popularyzująca historię i kulturę regionu kurpiowskiego. Od 2013 naukowo zajmuje się badaniem dziedzictwa i dziejów powiatu przasnyskiego oraz Puszczy Zielonej i Puszczy Białej. Od 2016 pracuje jako nauczycielka historii w I Społecznym Liceum Ogólnokształcącym im. Maharadży Jam Saheba Digvijay Sinhji. Autorka dwóch książek o regionie kurpiowskim. Od 2012 prowadzi bloga pt. Kurpianka w wielkim świecie. Członkini licznych organizacji regionalnych i naukowych, edukatorka. Prowadzi wykłady, warsztaty, projekty społeczne. Twórczyni i opiekunka Jednorożeckiego Archiwum Społecznego. W 2021 otrzymała nominację do Nagrody im. I. Sendlerowej Za naprawianie świata.

KONTAKT: e-mail: zarzad@wikimedia.pl

Autorstwa Piotr Kmoch – od autora, CC BY-SA 4.0,

Źródła: https://pl.wikipedia.org/wiki/Maria_Weronika_Kmoch, https://pl.wikipedia.org/wiki/Julia_Maria_Koszewska

Pracownicy

Dyrektorka Operacyjna

Natalia Ćwik
Dyrektorka Operacyjna

Odpowiada za sprawy operacyjne, dobrostan pracowników i szereg kwestii organizacyjnych. Z wykształcenia językoznawczyni, menedżerka i specjalistka ds. finansów i bankowości. Konsultantka narzędzi psychometrycznych, coach, trenerka ECHOCAST. Ma kilkunastoletnie doświadczenie jako kierowniczka projektów, zespołów i organizacji, a także w zakresie zarządzania wiedzą.

Kultywuje interdyscyplinarność, stale poszukuje nowej wiedzy i doświadczeń z różnych dziedzin (muzyka, literatura, ekonomia, historia, zarządzanie, nowe technologie). Zrealizowała liczne projekty edukacyjne, w Polsce i za granicą (m.in. w Afryce), włączając się w działania na rzecz równego dostępu do wiedzy. Jest autorką publikacji z dziedziny zarządzania wiedzą, relacji biznesu i organizacji pozarządowych, mierzenia wpływu społecznego, zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego zarządzania. Od 6 lat bezpłatnie doradza organizacjom pozarządowym oraz startupom z dziedziny EduTech i in. Wyróżniona tytułem Ambasadora Przedsiębiorczości Kobiet. Uwielbia pracę z ludźmi i dla ludzi. W wolnych chwilach spaceruje, gra na gitarze klasycznej, zwiedza muzea i uzupełnia zasoby prywatnej biblioteki.

tel: +48 530 465 857
e-mail: natalia.cwik@wikimedia.pl

Wsparcie społeczności

Paulina Anna Studniczka
Młodsza Specjalistka ds. wspierania społeczności

Zajmuje się wspomaganiem wolontariuszy-twórców projektów Wikimedia. Jest odpowiedzialna za projekty ułatwiające stawianie pierwszych kroków edycyjnych, kompetencyjne i finansowe wspieranie bardziej doświadczonych wolontariuszy, a także zapobieganie wypaleniu wolontariuszy. Organizuje też spotkania dla społeczności, konkursy i akcje edycyjne. Wspiera organizację i rozwój osób prowadzących szkolenia, a także dostępność wydarzeń i działań naszej organizacji.

Liderka projektów społecznych, animatorka społeczności lokalnych, koordynatorka wolontariatu, trenerka umiejętności psychospołecznych. Uwielbia, kiedy wokół niej dużo się dzieje, dlatego też spełnia się w zarządzaniu projektami i organizacji wydarzeń. Od ponad dwunastu lat działa społecznie. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi, instytucjami kultury i organizacjami studenckimi. Ważna jest dla niej praca zgodna z wartościami, małymi krokami pragnie zmieniać świat na lepsze.

tel: +48 533 659 957
e-mail: paulina.studniczka@wikimedia.pl

Discord: Foka#7758

Małgorzata Gramatnikowska
Młodsza Specjalistka ds. wspierania społeczności

Koordynuje projekty, w które zaangażowani są wolontariusze i wolontariuszki oraz troszczy się o ich dobre samopoczucie. Zajmuje się organizacją konkursów edycyjnych i innych akcji grywalizacyjnych. Nagłaśnia wydarzenia oraz inicjatywy kierowane do wikimedian. Wspiera komunikację wewnętrzną w stowarzyszeniu i zewnętrzną w międzynarodowym Ruchu Wikimedia. Koordynuje obsługę wysyłek nagród i upominków, a także programy wdzięcznościowe.

Liderka projektów społecznych, animatorka społeczności lokalnych, koordynatorka Jest absolwentką studiów interdyscyplinarnych z pogranicza socjologii i lingwistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Od wielu lat angażuje się w pracę wolontariacką. Bardzo lubi działać we współpracy z innymi ludźmi i cieszą ją kolektywne działania, których efekt stanowi zasługę wszystkich zaangażowanych osób.

e-mail: malgorzata.gramatnikowska@wikimedia.pl

Marek Lewandowski
Specjalista ds. organizacji wydarzeń

Wraz z zespołem wsparcia społeczności troszczy się o to, żeby każde wydarzenie realizowane przez Wikimedia Polska – od kameralnych spotkań lokalnych, aż po duże konferencje i międzynarodowe eventy – przebiegało sprawnie, było dobrze zorganizowane i jak najlepiej służyło swoim celom.

Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, sprawny organizator, od 12 lat zajmuje się tworzeniem oraz organizacją wydarzeń kulturalnych oraz eventów. W wolnych chwilach pasjonat muzyki, realizator dźwięku, wokalista.


e-mail: marek.lewandowski@wikimedia.pl

Otwarta kultura

Kamila Neuman
Specjalistka ds. otwartej kultury

Odpowiada za współpracę z instytucjami kultury i dziedzictwa narodowego (GLAM). Na co dzień wspiera muzea, galerie, archiwa i biblioteki w upowszechnianiu cyfrowych zasobów poprzez włączanie ich do obiegu wolnej wiedzy i otwartej kultury w projektach Wikimedia, tj. Wikimedia Commons, Wikipedia czy Wikidane. Jej rolą jest również angażowanie we współprace GLAM społeczności Wikimedian i Wikipedystów oraz organizowanie wsparcia Wikirezydentów dla instytucji. Prawniczka, fotografka, przez wiele lat związana z instytucjami kultury. Czas wolny spędza w naturze i galeriach sztuki.

tel. +48 533 640 961
e-mail: kamila.neuman@wikimedia.pl

Discord: Kamila Neuman#0825

Edukacja

Klara Sielicka-Baryłka
Specjalistka ds. projektów edukacyjnych

Dba o miejsce Wikipedii w edukacji medialnej. Prowadzi ogólnopolski projekt Wikiszkoła, przedstawiający zasady współpracy w Wikimediach oraz podnoszący kompetencje cyfrowe nauczycieli i uczniów. Koordynuje współpracę dydaktyczno-badawcze ze szkołami wyższymi. Ponadto rozwija współpracę z bibliotekami i wspiera projekty etno-wiki, wspomagając współpracę z instytucjami GLAM.

tel: +48 790 290 924
e-mail: klara.sielicka@wikimedia.pl

Wioletta Matusiak
Specjalistka ds. szkoleń edukacyjnych

We współpracy ze specjalistką ds. projektów edukacyjnych realizuje projekt Wikiszkoła, w szczególności masowy otwarty kurs online (MOOC) dla nauczycielek i nauczycieli. Poza Wikimedia Polska tworzy autorskie rozwiązania dla oświaty: narzędzia, modele i gry. Prowadzi warsztaty rozwojowe dla rad pedagogicznych, instytucji kultury i samorządów. Jako mentorka wspiera m.in. projekty: Misja: programowanie, Spółdzielnia Edukacji, Zaprogramuj Przyszłość.

e-mail: wioletta.matusiak@wikimedia.pl

Fundraising

Jacek Broda
Specjalista ds. fundraisingu

Odpowiada za nawiązywanie i podtrzymywanie trwałych relacji z darczyńcami, koordynuje i zarządza działaniami fundraisingowymi. Pasjonat relacji, łącznik wiedzy i wartości, zaprasza w niesamowitą podróż po świecie Wiki, angażuje społeczność wokół idei wolnej wiedzy, uwielbia rozwiązywać oczywiste wyzwania w nieoczywisty sposób.

Socjolog z wykształcenia, od dwunastu lat związany z organizacjami pozarządowymi. Dba o ich niezależność i stabilność finansową. Certyfikowany trener fundraisingu afiliowany przy Polskim Stowarzyszeniu Fundraisingu.

tel: +48 530 486 092
e-mail: jacek.broda@wikimedia.pl

Discord: Jacek Broda#7140

Administracja

Grzegorz Kopaczewski
Kierownik biura

Skupia się na sprawach wewnętrznych, ułatwiając pracę pracownikom merytorycznym. Ponadto przygotowuje wewnętrzne analizy dla zarządu, zbiera dane na potrzeby sprawozdawczości, współpracuje z biurem rachunkowym i odpowiada za cyfryzację biura.

Prozaik, debiutował powieścią Global nation. Obrazki z czasów popkultury (2004), potem opublikował powieść Huta (2007). Był także redaktorem kilku książek. Współtworzył dwa start-upy, z których jeden działa do dziś.

tel: +48 790 290 842
e-mail: grzegorz.kopaczewski@wikimedia.pl

Rekrutacja

Bądź na bieżąco

Śledź nasze działania i plany

Zapisz się na nasz newsletter

Newsletter przybliża nasze działania i plany. Trafi do twojej skrzynki raz w miesiącu.

Skontaktuj się z nami

Masz pytania dotyczące naszych działań? Napisz do nas!

Kontakt