Oferta nieaktualna

Warszawa

Wszyscy potrzebujemy wolnej wiedzy.
Wszyscy potrzebujemy Wikipedii.
Wikipedia potrzebuje Ciebie!

Stowarzyszenie Wikimedia Polska poszukuje kierownika lub kierowniczki biura, aby usprawnić procesy wewnętrzne i uporządkować działanie organizacji. Dzięki tej zakulisowej pracy u podstaw nasi pracownicy i wolontariusze będą mogli jeszcze lepiej wspierać Wikipedię i spokrewnione z nią projekty. 

Twoje główne zadania

Jak będzie wyglądała Twoja praca? Nasz plan na Twoje pierwsze 90 dni to:

 • Przygotowanie raportów dla GUS, NIW i merytorycznego OPP za 2020 – na podstawie danych pozyskanych od koleżanek i kolegów z zespołu stworzysz obowiązkowe raporty za rok 2020.
 • Uporządkowanie i cyfryzacja dokumentów – jako organizacja rozproszona, z pracownikami w różnych miastach, potrzebujemy poprawić procesy obiegu, archiwizacji i cyfryzacji dokumentów, tak aby były wygodnie dostępne dla pracowników i zarządu.
 • Stworzenie lub modyfikacja jednego procesu wewnętrznego – spośród potrzebnych w organizacji procesów wybierzesz jeden, który opracujesz i wdrożysz przy wsparciu przełożonego.
 • Stworzenie budżetu wniosku grantowego – we współpracy z jednym innym pracownikiem opracujesz zestawienie kosztów na potrzeby wniosku grantowego, dotyczącego działalności kulturalnej, edukacyjnej lub promocji wolontariatu.

Inne obowiązki

 • obsługa przelewów i płatności,
 • kompletowanie dokumentów księgowych i komunikacja z biurem rachunkowym,
 • prowadzenie statystyk wykorzystania budżetu,
 • obsługa wysyłek nagród i upominków.

Oferujemy

 • miesięczną pensję w wysokości 4500–6000 zł brutto (w zależności od doświadczenia),
 • miejsce pracy w warszawskim biurze Stowarzyszenia,
 • pracę częściowo zdalną z możliwością dostosowania czasu pracy,
 • budżet na szkolenia i konferencje branżowe.

Poszukujemy osoby, która…

 • potrafi analizować dane i tworzyć raporty z wykorzystaniem zaawansowanych funkcji arkuszy kalkulacyjnych,
 • ma podstawową znajomość przepisów prawa pracy,
 • ma doświadczenie w pracy z systemami CRM,
 • ma dobrą znajomość języka angielskiego,
 • ma doświadczenie w pracy w zespole zdalnym.

Prześlij CV i dołącz do nas!

CV prosimy wysyłać na adres rekrutacja+biuro@wikimedia.pl – razem ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji. Jesteśmy w fazie wzrostu, dlatego rekomendujemy przekazanie zgody na przetwarzanie przez okres 12 miesięcy na potrzeby kolejnych rekrutacji.

Jak rekrutujemy

Rekrutację na to stanowisko prowadzi zespół w składzie:

Wojciech Pędzich,
rekruter,
przeprowadzi rozmowę wstępną i zaplanuje spotkania
Wojciech T. Mężyk,
skarbnik,
sprawdzi wiedzę z zakresu księgowości i finansów
Łukasz Garczewski,
dyrektor ds. operacyjnych,
sprawdzi umiejętność zarządzania zadaniami oraz pracy z narzędziami
Szymon Grabarczuk,
wiceprezes i sekretarz,
sprawdzi umiejętności pracy w zespole i motywację

Zobacz też: Opis naszego podejścia i filozofii rekrutacji

Informacja o danych osobowych

Informacje o przetwarzaniu i ochronie danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Wikimedia Polska (kontakt). Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane na podstawie ich zgody w celu przeprowadzenia rekrutacji przez okres rekrutacji (lub, jeżeli wyrażą zgodę, na czas określony objęty zgodą), chyba że przepisy prawa powszechnie obowiązującego wymagają dłuższego okresu przechowywania danych. Możemy, w szczególności, przechowywać dane przez cały okres konieczny do ustalenia, skorzystania lub obrony roszczeń.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak warunkuje możliwość wykorzystania ich w ramach rekrutacji. W oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje będące wynikiem profilowania.

Względem danych osobowych kandydatom przysługują następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do danych;
 • prawa: do sprostowania, usunięcia, ograniczania przetwarzania, przenoszenia danych;
 • prawo do niepodlegania decyzji polegającej na zautomatyzowanym przetwarzaniu.

Kandydatom przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku nieprawidłowego przetwarzania danych osobowych kandydatom przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.