Wikimedia Polska

Pracownicy

Otwarta edukacja

Wioletta Matusiak

Menadżerka ds. Otwartej Edukacji i Rozwoju

Dba o rozwój pracowników i pracowniczek oraz całego zespołu, analizując potrzeby szkoleniowe i rozwojowe oraz wdrażając rozwiązania. Koordynuje działania programu edukacyjnego Wikiteka, skierowanego do środowiska bibliotek szkolnych.

KONTAKT

e-mail: wioletta.matusiak@wikimedia.pl

Komu mogę zadać
dodatkowe pytania?