gggggggggggggggg


"Śląsk Cieszyński w Wikipedii" daje unikalną szansę na wzajemną promocję regionu po stronie polskiej i czeskiej.

aaaaaaaa

aaaaaa

“Śląsk Cieszyński w Wikipedii"” to projekt, którego celem jest upowszechnienie wiedzy
o regionie, języku i kulturze Śląska Cieszyńskiego. Cel ten chcemy osiągnąć poprzez uzupełnianie Wikipedii o kluczowe dla regionu informacje i materiały we współpracy
z młodzieżą i nauczycielami. Program przewiduje warsztaty i spotkania z uczniami i uczennicami, w ramach których przekazana zostanie wiedza z zakresu edytowania wirtualnej encyklopedii i dodawania materiałów graficznych na wolnej licencji na Wikimedia Commons.

aaaaaaaaaaaaaaaa

DLA KOGO?

sssssss

Do udziału zapraszamy uczniów wieku 13+, uczących się w Czeskim Cieszynie i okolicach! Pragniemy zainspirować chętnych do samodzielnego, odpowiedzialnego tworzenia treści w największej encyklopedii świata, jaką jest Wikipedia!

hhhhhhhhhhhhhhhh

CO PLANUJEMY?

aaaaaaa

Planujemy odpowiednio udokumentować historię i kulturę Śląska Cieszyńskiego. By ten cel zrealizować, należy na początek odnaleźć kluczowe źródła i utworzyć bazę fotografii
i materiałów archiwalnych.

W ramach projektu przewidziane są m.in.:

  • spacery fotograficzne
  • warsztaty z edytowania
  • odwiedziny w muzeach i archiwach
  • spotkania z grupami folklorystycznymi, twórcami ludowymi i Wikipedystami
  • konkursy z nagrodami
  • wystawa tematyczna

STRONA KONKURSU

PARTNERZY

Kontakt:

Wikimedia Polska

klara.sielicka@wikimedia.pl

wioletta.matusiak@wikimedia.pl

Centrum Polskie

centrumpolskie@polonica.cz