Zostań członkiem lub członkinią Wikimedia Polska

Żeby uczestniczyć w większości działań i korzystać ze wsparcia Stowarzyszenia, wystarczy być wolontariuszem.

Wszystkich, którzy poznali bliżej naszą organizację, zachęcamy do zostania członkiem Wikimedia Polska. Członkostwo daje wpływ na planowanie działań Stowarzyszenia.

Informacje o przetwarzaniu i ochronie danych osobowych

Administratorem danych osobowych członków jest Stowarzyszenie Wikimedia Polska (adres pocztowy). Kontakt z Administratorem w sprawach związanych z RODO jest możliwy za pośrednictwem poczty e-mail na adres: rodoatwikimedia.pl.

Dane osobowe kandydatów na członków przetwarzamy przez okres rozpatrywania kandydatury oraz okres trwania członkostwa, w celu:

DaneCelPodstawa
Imię, nazwisko, nazwa użytkownika, e-mailWeryfikacja spełnienia warunków przyjęcia w poczet członków
Prowadzenie ewidencji członków niezbędnej do zwołania Walnych Zebrań Członków
art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes prawny)
Numer telefonuKoordynacja pracy społecznej członkówart. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda)
Dzień i miesiąc urodzeniaKomunikacja informacyjno-promocyjna

Dostęp do bazy danych osobowych członków mają upoważnieni członkowie władz oraz upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Stowarzyszenia.

Niepodanie danych oznaczonych jako wymagane uniemożliwia przyjęcie w poczet członków Wikimedia Polska. Niepodanie danych nieoznaczonych jako wymagane nie stanowi takiej przeszkody, jednak utrudnia osobisty kontakt z członkiem.

Względem danych osobowych, które są przetwarzane przez Wikimedia Polska, przysługują kandydatom na członków i członkom następujące uprawnienia:

  1. prawo dostępu do danych osobowych;
  2. prawa do: sprostowania, usunięcia, ograniczania przetwarzania, przenoszenia, sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  3. prawo do niepodlegania decyzji polegającej na zautomatyzowanym przetwarzaniu.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez kandydata albo członka zgody, przysługuje mu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na legalność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych opiera się na uzasadnionym interesie prawnym Stowarzyszenia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w każdej chwili przysługuje kandydatowi albo członkowi prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać, że:

  1. w stosunku do danych osobowych kandydata albo członka istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności kandydata albo członka, lub że
  2. dane osobowe kandydata albo członka będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub roszczeń.

W przypadku nieprawidłowego przetwarzania danych osobowych, przysługuje członkom prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Bądź na bieżąco

Śledź nasze działania i plany

Zapisz się na nasz newsletter

Newsletter przybliża nasze działania i plany. Trafi do twojej skrzynki raz w miesiącu.

Skontaktuj się z nami

Masz pytania dotyczące naszych działań? Napisz do nas!

Kontakt