Zostań członkiem lub członkinią Wikimedia Polska

Wolontariusze to siłą napędowa Wikimediów. To dzięki ich  pracy, pomysłom i zaangażowaniu możliwe jest budowanie największego na świecie zbioru wolnej wiedzy. Wspieramy  ich pracę, zapewniamy potrzebne narzędzia, pomagamy rozwijać umiejętności, budować relacje i partnerstwa. Żeby uczestniczyć w większości działań i korzystać ze wsparcia Stowarzyszenia, wystarczy być wolontariuszem.

Wszystkich wolontariuszy, którzy poznali bliżej naszą organizację, zachęcamy serdecznie do zostania członkiem Wikimedia Polska. Członkostwo daje wpływ na planowanie działań Stowarzyszenia. Według statutu każdy członek jest zobowiązany przestrzegać statutu, regulaminów i uchwał organów Stowarzyszenia oraz regularnie opłacać składki na rzecz Stowarzyszenia.

Dowiedz się więcej o wolontariacie! Zostań członkiem Stowarzyszenia!

Informacje o przetwarzaniu i ochronie danych osobowych

Administratorem danych osobowych członków jest Stowarzyszenie Wikimedia Polska (adres pocztowy). Kontakt z Administratorem w sprawach związanych z RODO jest możliwy za pośrednictwem poczty e-mail na adres: rodoatwikimedia.pl.

Dane osobowe kandydatów na członków przetwarzamy przez okres rozpatrywania kandydatury oraz okres trwania członkostwa, w celu:

DaneCelPodstawa
Imię, nazwisko, nazwa użytkownika, e-mailWeryfikacja spełnienia warunków przyjęcia w poczet członków
Prowadzenie ewidencji członków niezbędnej do zwołania Walnych Zebrań Członków
art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes prawny)
Numer telefonuKoordynacja pracy społecznej członkówart. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda)
Dzień i miesiąc urodzeniaKomunikacja informacyjno-promocyjna

Dostęp do bazy danych osobowych członków mają upoważnieni członkowie władz oraz upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Stowarzyszenia.

Niepodanie danych oznaczonych jako wymagane uniemożliwia przyjęcie w poczet członków Wikimedia Polska. Niepodanie danych nieoznaczonych jako wymagane nie stanowi takiej przeszkody, jednak utrudnia osobisty kontakt z członkiem.

Względem danych osobowych, które są przetwarzane przez Wikimedia Polska, przysługują kandydatom na członków i członkom następujące uprawnienia:

  1. prawo dostępu do danych osobowych;
  2. prawa do: sprostowania, usunięcia, ograniczania przetwarzania, przenoszenia, sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  3. prawo do niepodlegania decyzji polegającej na zautomatyzowanym przetwarzaniu.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez kandydata albo członka zgody, przysługuje mu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na legalność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych opiera się na uzasadnionym interesie prawnym Stowarzyszenia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w każdej chwili przysługuje kandydatowi albo członkowi prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać, że:

  1. w stosunku do danych osobowych kandydata albo członka istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności kandydata albo członka, lub że
  2. dane osobowe kandydata albo członka będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub roszczeń.

W przypadku nieprawidłowego przetwarzania danych osobowych, przysługuje członkom prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Bądź na bieżąco

Śledź nasze działania i plany

Zapisz się na nasz newsletter

Newsletter przybliża nasze działania i plany. Trafi do twojej skrzynki raz w miesiącu.

Skontaktuj się z nami

Masz pytania dotyczące naszych działań? Napisz do nas!

Kontakt