W marcu 2020 rozpoczął się pilotażowy program Wikiszkoła, który jest pierwszym krokiem wdrażania szerszej strategii edukacyjnej w Wikimedia Polska. Naszym długofalowym celem jest sprawienie, by teoria i praktyka Wikipedii (i jej projektów) stała się częścią programów nauczania we wszystkich szkołach w Polsce. Pragniemy stworzyć nowe narzędzia partycypacyjne dla edukacji, poszerzyć wiedzę nauczycieli w zakresie nauczania kluczowych kompetencji cyfrowych, wzmocnić postawy prospołeczne w społecznościach uczniowskich, promując ideę wolontariatu i współpracy.W ramach Wikiszkoły odbywają się od początku marca 2020 spotkania nauczycieli, w projekcie bierze udział 14 szkół z całego kraju. Każdą ze szkół reprezentuje lider/liderka, są to entuzjaści stosowania narzędzi TIK w edukacji i nowoczesnych metod nauczania, Superbelfrzy RP, autorzy podręczników, nagradzani pedagodzy i blogerzy edukacyjni. Istotną częścią Wikiszkoły są Wikizeszyty, które mają służyć bieżącym potrzebom nauczycieli, opiekunów, uczniów w czasie nauki zdalnej i stanowią cenny zasób edukacyjny. Zarówno Wikizeszyty, jak i inne zasoby wypracowane z grupą projektową, znajdą się w strukturze kursu MOOC budowanego z myślą o nauczycielach z całego kraju.