Reprezentuje Wikimedia Polska i komunikuje generalne kierunki działań. Dba o całościowe przygotowanie i wykonanie planów działań. Mentoruje zespołowi i jest liderem zespołu w relacji ze społecznością wikimedian. Czuwa nad fundraisingiem.

Z wykształcenia ekonomista, zawodowo zajmuje się analizą rynków i oceną ryzyka. Z ruchem Wikimedia związany od piętnastu lat. Jego aktywność w globalnej społeczności Wikimedia pozwala mu widzieć naszą organizację jako część szerszego ekosystemu wolnej wiedzy.

Autorzy zdjęć