Wikimedia Polska

Zarząd

Tomasz Wszeborowski

Prezes Zarządu

Reprezentuje Wikimedia Polska i komunikuje generalne kierunki działań. Dba o całościowe przygotowanie i wykonanie planów. Mentoruje zespołowi i jest liderem zespołu w relacji ze społecznością wikimedian. Nadzoruje działania fundraisingowe.

Wikipedysta od ponad 20 lat, pełni liczne funkcje na Polskiej Wikipedii, m.in. administratora i członka Komitetu Arbitrażowego. Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, a także Wydziału Nauk Społecznych tej uczelni. Doktor nauk humanistycznych (dyscyplina: nauki o polityce). Przez wiele lat pracował na różnych uczelniach wyższych jako wykładowca (w tym w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku), prowadził także działalność gospodarczą.

KONTAKT

e-mail: zarzad@wikimedia.pl
Discord: Gdarin#5888

Komu mogę zadać
dodatkowe pytania?