Wikimedia Polska

Zarząd

Michał Buczyński

Wiceprezes Zarządu i Sekretarz

Dba o harmonijny wzrost Stowarzyszenia. Koordynuje pracę organizacji, wspiera Prezesa, wykonując część jego zadań, a także dyrektora, konsultując decyzje dotyczące procesów i projektów.

Z wykształcenia ekonomista, zawodowo zajmuje się analizą rynków i oceną ryzyka. Z ruchem Wikimedia związany od piętnastu lat. Jego aktywność w globalnej społeczności Wikimedia pozwala mu widzieć naszą organizację jako część szerszego ekosystemu wolnej wiedzy.

KONTAKT

e-mail: zarzad@wikimedia.pl
Discord: Aegis Maelstrom#0011

Komu mogę zadać
dodatkowe pytania?