Wikimedia Polska

Pracownicy

Wsparcie społeczności

Małgorzata Gramatnikowska

Starsza Specjalistka
ds. wsparcia społeczności

Koordynuje projekty, w które zaangażowani są wolontariusze i wolontariuszki oraz troszczy się o ich dobre samopoczucie. Zajmuje się organizacją konkursów edycyjnych i innych akcji grywalizacyjnych. Nagłaśnia wydarzenia oraz inicjatywy kierowane do wikimedian. Wspiera komunikację wewnętrzną w stowarzyszeniu i zewnętrzną w międzynarodowym Ruchu Wikimedia. Koordynuje obsługę wysyłek nagród i upominków, a także programy wdzięcznościowe.

Liderka projektów społecznych, animatorka społeczności lokalnych, koordynatorka Jest absolwentką studiów interdyscyplinarnych z pogranicza socjologii i lingwistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Od wielu lat angażuje się w pracę wolontariacką. Bardzo lubi działać we współpracy z innymi ludźmi i cieszą ją kolektywne działania, których efekt stanowi zasługę wszystkich zaangażowanych osób.

KONTAKT

e-mail: malgorzata.gramatnikowska@wikimedia.pl
Discord: gosia_wspieraczka#7708

Komu mogę zadać
dodatkowe pytania?