Wikimedia Polska

Zarząd

Julia Maria Koszewska

Wiceprezeska Zarządu

Wikipedystka, polska bibliotekarka, działaczka społeczna zaangażowana w dialog międzyreligijny i międzykulturowy. Od 2009 należy do stowarzyszenia Wikimedia Polska, w latach 2014–2020 wchodziła w skład sądu koleżeńskiego.

W 2020 obroniła na UW doktorat w dyscyplinie nauk socjologicznych. Członkini Europejskiego Towarzystwa Socjologicznego (ESA) – od 2011, Europejskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich (EAJS)– od 2010. W 2013 zainicjowała i koordynowała pierwszą w Polsce konferencję openGLAM: „OpenGLAM 2013. Otwarte zasoby kultury”. Zaangażowana w działania na rzecz pokoju oraz regulacje prawne zbrojeń. W 2012 koordynatorka kampanii „Polska Wolna od Min”, która doprowadziła do ratyfikacji przez Polskę Traktatu Ottawskiego.

KONTAKT

e-mail: zarzad@wikimedia.pl
Discord: Lantuszka#8754

Komu mogę zadać
dodatkowe pytania?