Wikimedia Polska

WikiSzkoła

Projekt WikiSzkoła to inicjatywa edukacyjna, która wykorzystuje wolne zasoby i technologie informacyjne do wspierania procesu nauczania. Celem projektu jest dostarczenie nauczycielom i uczniom dostępu do otwartych materiałów dydaktycznych, promując przy tym aktywne metody nauczania. WikiSzkoła angażuje społeczność edukacyjną w tworzenie i udostępnianie wolnej wiedzy, ułatwiając tym samym dostęp do jakościowej edukacji. Więcej informacji znajdziesz na stronie WikiSzkoła.

Komu mogę zadać
dodatkowe pytania?