Wikimedia Polska

Projekt #1lib1ref

To globalna inicjatywa zachęcająca bibliotekarzy, badaczy i każdego, kto jest zainteresowany rozwojem wolnej wiedzy, do dodawania przypisów do artykułów na Wikipedii. Celem jest poprawa jakości i wiarygodności informacji w największej encyklopedii świata poprzez zapewnienie, że każde stwierdzenie jest odpowiednio udokumentowane. Akcja ta podkreśla, jak ważne jest, aby każdy mógł przyczynić się do rozpowszechniania weryfikowalnej wiedzy, wspierając edukację i dostęp do informacji na całym świecie.
Polskie edycje projektu #1lib1ref koncentrują się na włączaniu bibliotekarzy i wolontariuszy w proces ulepszania artykułów na Wikipedii poprzez dodawanie przypisów. Każda z edycji ma na celu zwiększenie wiarygodności i dokładności informacji dostępnych w największej wolnej encyklopedii. Partnerem tej akcji w Polsce jest Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

Komu mogę zadać
dodatkowe pytania?