Wikimedia Polska

GLAM-Wiki

W ramach projektu GLAM-Wiki współpracujemy z galeriami, bibliotekami, archiwami, muzeami i innymi instytucjami dziedzictwa w celu poszerzania zbiorów wolnej wiedzy o reprodukcje dzieł sztuki, materiały archiwalne, fotografie, filmy czy nagrania audio o wysokiej wartości edukacyjnej. Instytucje kultury udostępniają swoje zbiory znajdujące się w domenie publicznej lub przekazują do Wikimedia Commons wybrane materiały na wolnych licencjach.  Pragniemy pomagać instytucjom wykorzystać zasięg czytelnictwa, jaki oferują projekty Wikimedia, równocześnie poszerzając zakres merytoryczny naszych artykułów. Wśród naszych partnerów jest wiele prestiżowych instytucji z całej Polski, m.in. Muzeum Narodowe w Warszawie, Biblioteka Narodowa w Warszawie, Narodowe Archiwum Cyfrowe oraz Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki

Komu mogę zadać
dodatkowe pytania?