We współpracy ze starszą specjalistką ds. wspierania społeczności zajmuje się pomocą dla wolontariuszy-twórców projektów Wikimedia. Organizuje konkursy i akcje edycyjne, wspiera organizację i rozwój osób prowadzących szkolenia.

Animatorka społeczności lokalnych, trenerka, koordynatorka wolontariatu. Studentka Zarządzania Projektami Społecznymi na Uniwersytecie Wrocławskim, od ponad dziesięciu lat jako wolontariuszka współpracuje z organizacjami pozarządowymi i instytucjami kultury.

e-mail: paulina.studniczka@wikimedia.pl

Autorzy zdjęć

img_3997kwadrat_720