Zajmuje się wspomaganiem wolontariuszy-twórców projektów Wikimedia. Jest odpowiedzialna za komunikację skierowaną do społeczności, organizację konkursów edycyjnych, akcje doceniania wkładu wolontariuszy, organizację spotkań dla społeczności.

tel. +48 790 290 275
e-mail: natalia.szafran@wikimedia.pl