Zespół zarządczy

Łukasz Garczewski

Przekształca Stowarzyszenie w sprawną organizację służącą wolnej wiedzy. Zarządza na co dzień pracownikami, ustalając priorytety według planu strategicznego ustalonego przez Zespół Zarządczy. Zarządza procesami i projektami, kieruje realizacją budżetu, rekrutuje i szkoli pracowników oraz wolontariuszy.

Ma wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu w sektorze IT. Specjalizuje się także w komunikacji. Jest mediatorem i świadczy usługi w zakresie facylitacji.