GLAM

Celina Strzelecka

Koordynuje współpracę z instytucjami kultury i dziedzictwa (w tym: galeriami, bibliotekami, archiwami, muzeami). Koordynuje przekazywanie zbiorów do Wikimedia Commons, a także promuje akcje ponownego wykorzystania tych zbiorów. Dla pracowników instytucji kultury prowadzi szkolenia z edytowania projektów Wikimedia. Wspomaga prowadzenie projektów edukacyjnych. Jest autorką programu zajęć dydaktycznych „#EtnoWiki – między cyberantropologią a digitalizacją wiedzy antropologicznej”. Współpracuje z polskim środowiskiem nauk etnologicznych.