Oferta nieaktualna

Warszawa i okolice

Wszyscy potrzebujemy wolnej wiedzy.
Wszyscy potrzebujemy Wikipedii.
Wikipedia potrzebuje Ciebie!

Stowarzyszenie Wikimedia Polska poszukuje fundraisera lub fundraiserki, aby lepiej wzmacniać i motywować społeczność wolontariuszy i wolontariuszek tworzących Wikipedię i spokrewnione z nią projekty. 

Twoje główne zadania

Jak będzie wyglądała Twoja praca? Nasz plan na Twoje pierwsze 90 dni to:

 • Zaplanowanie i przeprowadzenie kampanii fundraisingowej na koniec roku – w pierwszym miesiącu pracy,  wykorzystując media społecznościowe i wybrane materiały promocyjne, przygotujesz i poprowadzisz ogólnopolską kampanię fundraisingową ze wsparciem wolontariuszy.
 • Przygotować koncepcję i plan zbiórki 1% w 2021 – we współpracy z prezesem i przełożonym stworzysz w ciągu pierwszych 2 miesięcy pracy koncepcję i plan kampanii promującej zbiórkę 1% podatku na rzecz stowarzyszenia.
 • Opracowanie i wdrożenie procesów komunikacji z darczyńcami – po przeszkoleniu, w oparciu o system CRM (Salesforce) stworzysz bazę darczyńców oraz zestaw zautomatyzowanych komunikatów do darczyńców (podziękowań, przypomnień itp.).
 • Pozyskanie członka wspierającego lub darczyńcy instytucjonalnego – w ciągu pierwszych 3 miesięcy pracy samodzielnie wyszukasz – za pomocą networkingu i innych metod – potencjalnych członków wspierających lub darczyńców instytucjonalnych i co najmniej jedną z wyszukianych firm lub instytucji przekonasz do regularnego wspierania działań stowarzyszenia.

Inne obowiązki

 • redagowanie raportu rocznego z działalności stowarzyszenia,
 • współpraca ze specjalistką ds. komunikacji w zakresie planowania zbiórek w social media,
 • informowanie członków i wolontariuszy o wykorzystanych przez nich usługach stowarzyszenia (Total Benefit Statement).

Twoja praca będzie oceniana na podstawie…

 • wyniku finansowego działań fundraisingowych,
 • wskaźnika retencji darczyńców indywidualnych.

Oferujemy

 • miesięczną pensję w wysokości 4500 – 5500 zł brutto (w zależności od doświadczenia),
 • pracę zdalną z możliwością dostosowania czasu pracy,
 • budżet na szkolenia i konferencje branżowe.

Poszukujemy osoby, która…

 • potrafi się świetnie komunikować,
 • ma zdolność nawiązywania kontaktów,
 • ma doświadczenie w zarządzaniu projektami,
 • potrafi korzystać z narzędzi analitycznych do oceny skuteczności działań w sieci.

Fundraising to wciąż rola nowa w polskich organizacjach pozarządowych. Dlatego nie ograniczamy poszukiwań do osób, które już mają doświadczenie w pracy fundraisingowej.

Szukamy osób, które będą w stanie swoje różnorodne umiejętności wykorzystać do pozyskiwania i mobilizowania darczyńców dla idei budowania wolnej wiedzy.

Jeśli tylko uważasz, że podołasz powyższym zadaniom – napisz do nas.

Prześlij CV i dołącz do nas!

CV prosimy wysyłać na adres rekrutacja+fundraiser@wikimedia.pl – razem ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji.

Informacja o danych osobowych

Informacje o przetwarzaniu i ochronie danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Wikimedia Polska (kontakt). Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane na podstawie ich zgody w celu przeprowadzenia rekrutacji przez okres rekrutacji (lub, jeżeli wyrażą zgodę, na czas określony objęty zgodą), chyba że przepisy prawa powszechnie obowiązującego wymagają dłuższego okresu przechowywania danych. Możemy, w szczególności, przechowywać dane przez cały okres konieczny do ustalenia, skorzystania lub obrony roszczeń.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak warunkuje możliwość wykorzystania ich w ramach rekrutacji. W oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje będące wynikiem profilowania.

Względem danych osobowych kandydatom przysługują następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do danych;
 • prawa: do sprostowania, usunięcia, ograniczania przetwarzania, przenoszenia danych;
 • prawo do niepodlegania decyzji polegającej na zautomatyzowanym przetwarzaniu.

Kandydatom przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku nieprawidłowego przetwarzania danych osobowych kandydatom przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.