Zaangażuj się!

Zostań członkiem lub członkinią Wikimedia Polska

Warto wiedzieć

Uczestnicy i uczestniczki, obserwatorzy i obserwatorki Walnego Zebrania Członków 2019

Członkostwo jest głównie techniczno-prawne i daje:

 • prawo głosu na Walnych Zebraniach Członków, które zatwierdzają plany działań i wybierają władze Stowarzyszenia,
 • prawo kandydowania do władz Stowarzyszenia,
 • możliwość otrzymywania corocznego pakietu informacyjnego z gadżetami promocyjnymi oraz otrzymywania innych wiadomości kierowanych przede wszystkim do członków,
 • możliwość otrzymania ozdobnej (nie użytkowej) legitymacji.

Nasze projekty (konkursy, wydarzenia, programy grantowe, szkolenia itd.) nie przewidują żadnych przywilejów dla członków. Członkostwo nie ma wpływu na:

 • współpracę ze Stowarzyszeniem, pracownikami i innymi członkami,
 • możliwość zgłaszania pomysłów i uwag co do działania Stowarzyszenia,
 • uczestnictwo w projektach i otrzymywanie wsparcia od Stowarzyszenia,
 • wgląd w najważniejsze informacje o działaniach Stowarzyszenia,
 • techniczne uprawnienia w serwisach Wikimedia.

Wymagania

Aby ubiegać się o członkostwo, należy:

 • mieć co najmniej 16 lat i ograniczoną lub pełną zdolność do czynności prawnych,
 • być obywatelem polskim albo cudzoziemcem (mieszkającym albo niemieszkającym w Polsce),
 • wykazać się działaniem na rzecz realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, w szczególności (ale nie koniecznie) poprzez uczestnictwo w jakimkolwiek projekcie Wikimedia,
 • przedstawić pisemny wniosek o przyjęcie w poczet członków zwyczajnych, wraz z zobowiązaniem do wspierania realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i przestrzegania Statutu,
 • zostać zaakceptowanym przez Zarząd.

Celami Stowarzyszenia są:

 1. Wyrównywanie szans w dostępie do wiedzy ogólnej oraz szczegółowej z dziedzin nauki, kultury, edukacji oraz sztuki.
 2. Promocja i organizacja wolontariatu oraz działalności charytatywnej.

Zapoznaj się ze Statutem

Formularz wstępny

Niepodanie wyżej wymienionych danych osobowych uniemożliwia podjęcie dalszych kroków w celu przyjęcia w poczet członków.

Jeżeli uznamy, że spełniasz wymagania, otrzymasz od nas deklarację członkowską do wypełnienia.

Informacje o przetwarzaniu i ochronie danych osobowych

Administratorem danych osobowych członków jest Stowarzyszenie Wikimedia Polska (adres pocztowy). Kontakt w sprawach związanych z RODO jest możliwy za pośrednictwem poczty e-mail na adres: rodoatwikimedia.pl.

DaneCelPodstawaCzas
Imię, nazwisko, pseudonim, e-mailWeryfikacja spełnienia warunków przyjęcia w poczet członków, decyzja w sprawie podjęcia dalszych kroków w celu przyjęcia w poczet członkówart. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda)Okres rozpatrywania kandydatury, nie dłużej niż 6 miesięcy

Dostęp do danych osobowych kandydatów mają upoważnieni członkowie władz oraz upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Stowarzyszenia.

Względem danych osobowych przysługują kandydatom na członków następujące uprawnienia:

 1. prawo dostępu do danych osobowych,
 2. prawa do: sprostowania, usunięcia, ograniczania przetwarzania, przenoszenia, sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 3. prawo do niepodlegania decyzji polegającej na zautomatyzowanym przetwarzaniu,
 4. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na legalność przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.

W przypadku nieprawidłowego przetwarzania danych osobowych, przysługuje członkom prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Bądź na bieżąco

Śledź nasze działania i plany

Zapisz się na nasz newsletter

Newsletter przybliża nasze działania i plany. Trafi do twojej skrzynki raz w miesiącu.

Skontaktuj się z nami

Masz pytania dotyczące naszych działań? Napisz do nas!

Kontakt