Zaangażuj się!

Zostań członkiem lub członkinią Wikimedia Polska

Warto wiedzieć

Uczestnicy i uczestniczki, obserwatorzy i obserwatorki Walnego Zebrania Członków 2019

Członkostwo jest głównie techniczno-prawne i daje:

 • prawo głosu na Walnych Zebraniach Członków, które zatwierdzają plany działań i wybierają władze Stowarzyszenia,
 • prawo kandydowania do władz Stowarzyszenia,
 • możliwość otrzymywania corocznego pakietu informacyjnego z gadżetami promocyjnymi oraz otrzymywania innych wiadomości kierowanych przede wszystkim do członków,
 • możliwość otrzymania ozdobnej (nie użytkowej) legitymacji.

Nasze projekty (konkursy, wydarzenia, programy grantowe, szkolenia itd.) nie przewidują żadnych przywilejów dla członków. Członkostwo nie ma wpływu na:

 • współpracę ze Stowarzyszeniem, pracownikami i innymi członkami,
 • możliwość zgłaszania pomysłów i uwag co do działania Stowarzyszenia,
 • uczestnictwo w projektach i otrzymywanie wsparcia od Stowarzyszenia,
 • wgląd w najważniejsze informacje o działaniach Stowarzyszenia,
 • techniczne uprawnienia w serwisach Wikimedia.

Wymagania

Aby ubiegać się o członkostwo, należy:

 • mieć co najmniej 16 lat i ograniczoną lub pełną zdolność do czynności prawnych,
 • być obywatelem polskim albo cudzoziemcem (mieszkającym albo niemieszkającym w Polsce),
 • wykazać się działaniem na rzecz realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, w szczególności (ale nie koniecznie) poprzez uczestnictwo w jakimkolwiek projekcie Wikimedia,
 • przedstawić pisemny wniosek o przyjęcie w poczet członków zwyczajnych, wraz z zobowiązaniem do wspierania realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i przestrzegania Statutu,
 • zostać zaakceptowanym przez Zarząd.

Celami Stowarzyszenia są:

 1. Wyrównywanie szans w dostępie do wiedzy ogólnej oraz szczegółowej z dziedzin nauki, kultury, edukacji oraz sztuki.
 2. Promocja i organizacja wolontariatu oraz działalności charytatywnej.

Zapoznaj się ze Statutem

Formularz wstępny

Kliknij, aby wypełnić formularz wstępny.

Jeżeli uznamy, że spełniasz wymagania, otrzymasz od nas deklarację członkowską do wypełnienia.

Informacje prawne i ochrona danych osobowych

Administratorem Twoich danych jest Stowarzyszenie Wikimedia Polska z siedzibą w Warszawie (00-580) przy al. Szucha 16/15. Przedstawicielem administratora w sprawach ochrony danych osobowych jest kierownik biura Stowarzyszenia: rodo@wikimedia.pl.
Dane osobowe przetwarzamy w celu weryfikacji tożsamości członków, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Dane które podałeś/podałaś przetwarzamy:

 • bezterminowo – w przypadku danych przetwarzanych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego Stowarzyszenia,
 • do odwołania zgody – w przypadku danych przetwarzanych na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody. Zgodę możesz odwołać w dowolnym momencie, ale ta decyzja nie ma wpływu na legalność dotychczasowego przetwarzania w tym zakresie.

Masz prawo do wglądu do swoich danych, ich sprostowania, zmiany, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, sprzeciwu wobec przetwarzania i do żądania ich usunięcia. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać, że:
– w stosunku do danych osobowych kandydata albo członka istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności kandydata albo członka, lub że
– dane osobowe kandydata albo członka będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub roszczeń.
Przekazujemy Twoje dane współpracującym podmiotom jedynie w sytuacjach wynikających ze wspólnych działań: np. hotelowej recepcji, gdy rejestrujemy Twój przyjazd na wydarzenie.
Twoje dane będziemy przechowywali do czasu zakończenia działalności, zmiany celu działalności lub gdy otrzymamy od Ciebie żądanie ich usunięcia.
Twoje dane nie są automatycznie przetwarzane, nie prowadzimy procesów profilowania.
W przypadku nieprawidłowego przetwarzania danych osobowych przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do państwowego organu nadzorczego do spraw ochrony danych, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Szczegółowe informacje o zasadach administrowania danymi i ochronie prywatności znajdziesz tutaj: https://pl.wikimedia.org/wiki/Zasady_ochrony_prywatno%C5%9Bci