Przekaż 1% podatku na Wikipedię

Wikipedia potrzebuje Twojej pomocy, aby mogła trwać i rozwijać się. Możesz ją wesprzeć, przekazując 1% podatku Stowarzyszeniu Wikimedia Polska.

Numer KRS 0000244732

Wikipedia, którą podziwiam i wspieram, mogłaby wydać się Komenskiemu, podobnie jak wielu myślicielom (…), spełnieniem marzeń ludzkości – oto tworzymy i otrzymujemy ogromny zasób wiedzy nieustannie uzupełnianej, odświeżanej i demokratycznie dostępnej, praktycznie z każdego miejsca na Ziemi.

Olga Tokarczuk, laureatka Nagrody Nobla w dziedzinie literatury

Lubimy dzielić się wiedzą

Dlaczego edytuję Wikipedię? W skrócie – bo lubię!

Julo, tworzy Wikipedię od 2005 roku, autor ponad 47 tys. zmian

Całe dzieciństwo cierpiałam ogromny głód wiedzy i kultury. Spędziłam je na wsi, z dala od lepiej zaopatrzonych bibliotek i innych instytucji kultury, w czasach przedinternetowych. Błyskawiczny i bezpłatny dostęp do wiedzy i kultury, jaki dają projekty Wikimedia, jest dla mnie drogą, za pomocą której można ten głód choć w części zaspokajać.

Salicyna, tworzy Wikiźródła od 2006 roku, autorka ponad 125 tys. zmian

Nasze osiągnięcia w 2019 roku

Projekty Wikimediów tworzą wolontariusze, jednak można je wspierać instytucjonalnie! W minionym roku ze środków z 1% Wikimedia Polska sfinansowało wiele inicjatyw.

Integrujemy społeczność twórców

Pomagaliśmy twórcom Wikipedii lepiej się poznać i dyskutować kwestie redakcyjne, techniczne czy prawne na organizowanych przez nas konferencjach i spotkaniach lokalnych. Jak twórcy Wikipedii sami przyznają, dzięki tym wydarzeniom są oni bardziej zmotywowani do aktywności.

Po raz kolejny gromadziliśmy zdjęcia polskich zabytków

Tylko w konkursie Wiki Lubi Zabytki zebraliśmy 6843 nowych zdjęć dokumentujących polskie dziedzictwo. O ich jakości niech świadczy ocena międzynarodowego jury i przyznane naszym propozycjom pierwsze, szóste i siódme miejsce w selekcji fotografii z całego świata!

Więcej o Wiki Lubi Zabytki

Wspieramy powszechny dostęp do polskiego dziedzictwa kulturowego

Chronimy i promujemy na całym świecie dziedzictwo kulturowe zgromadzone w zbiorach polskich instytucji kultury, sztuki, nauki i dziedzictwa. Współpracujemy z 30 instytucjami w tym ostatnio: z Narodowym Archiwum Cyfrowym, Mazowiecką Biblioteką Cyfrową i Regionalnym Instytutem Kultury w Katowicach.

Tak pozyskane cyfrowe reprodukcje wyświetlane są w wielu wersjach językowych Wikipedii ponad 17 milionów razy każdego miesiąca!

Inicjujemy powstanie nowych haseł i ulepszanie już istniejących

Dzięki organizowanym przez nas akcjom, szkoleniom oraz programom ułatwiającym dostęp do rzetelnych źródeł informacji wolontariusze napisali 23 000 nowych haseł z zakresu wszystkich dziedzin wiedzy i nauki. To ponad ⅓ wszystkich artykułów dodanych do Wikipedii w 2019 roku.

We współpracy z naukowcami z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie doprowadziliśmy do powstania najdłuższego w polskiej Wikipedii hasła, opisującego Platona i jego wpływ na nasz świat.

Akademicy powinni dbać o poziom i jakość wiedzy publicznej poprzez upowszechnianie jej za pośrednictwem medium takiego jak Wikipedia. To wręcz nasz obowiązek.

dr Andrzej Serafin, tworzy Wikipedię od 2019 roku, autor ponad 1 tys. zmian

Program refundacji wartościowych książek służących do rozwijania Wikipedii jest dla mnie najlepszym narzędziem pomocy dla użytkownika, które oferują społeczność Wikimediów oraz jej sympatycy.

Dreamcatcher25, tworzy Wikipedię od 2007 roku, autor ponad 22 tys. zmian

Uczymy dzielić się wiedzą i dobrze korzystać z Wikipedii

W 2019 roku ponad 300 osób uczestniczyło w organizowanych przez nas szkoleniach, warsztatach i maratonach edytowania Wikipedii. Wśród nich byli m.in. bibliotekarze i nauczyciele akademiccy. Wszyscy oni dowiedzieli się jak działa wirtualna encyklopedia, jakie są jej zasady i jak Wikipedia weryfikuje fakty. Doświadczeni twórcy Wikipedii mogli z kolei wziąć udział w warsztatach z zaawansowanych technik edycyjnych.

Dzięki naszej współpracy z uczelniami i szkołami, studenci i uczniowie pogłębiali swoją wiedzę i uczyli się poszukiwania i weryfikacji faktów. Projekty edukacyjne prowadziliśmy m.in. z udziałem studentów Kolegium Europejskiego w Natolinie, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Warszawskiego.

Nie tylko Wikipedia…

W 2019 z największego zbioru ebooków, Wikiźródeł, czytelnicy ściągali książki ponad 100 000 razy. Wikisłownik, wielojęzyczny słownik zbliżył się do 800 000 haseł (i przekroczył ten próg w pierwszych dniach stycznia 2020).

W 2019 twórcy Wikiźródeł i Wikisłownika spotkali się na ogólnopolskiej „niekonferencji”, której program tworzyli na bieżąco, decydując o kierunkach rozwoju projektów siostrzanych Wikipedii.

Wikimedia Polska

Jesteśmy polskim stowarzyszeniem twórców Wikimediów. Integrujemy i reprezentujemy interesy wikimedian oraz wspomagamy ich finansowo i organizacyjnie. Wspieramy dostęp do wolnej wiedzy poprzez gromadzenie zasobów i rozwijanie treści w oparciu o źródła oraz promujemy wolne licencje i budujemy świadomość prawa autorskiego.

Ważna jest dla nas jawność i przejrzystość działań. Cenimy niezależność, bezinteresowność, uczciwość. Dzięki potencjałowi naszych członków i wolontariuszy dbamy o stałe pozyskiwanie i utrzymanie dóbr kultury w cyfrowym świecie. Nasze cele realizujemy we współpracy z wolontariuszami i partnerami instytucjonalnymi.

Notka prawna

O ile nie jest stwierdzone inaczej, materiały na stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0. Logotypy Wikipedii i Wikimedia są zastrzeżonymi znakami towarowym Wikimedia Foundation.

To jest strona internetowa Stowarzyszenia Wikimedia Polska, prowadzona w ramach kampanii pozyskiwania środków z odpisów 1% od podatku dochodowego od osób fizycznych. Strona ta jest linkowana z banerów wyświetlanych w projektach Wikimedia na podstawie umowy pomiędzy Stowarzyszeniem Wikimedia Polska a Wikimedia Foundation. Umowa ta zezwala, aby Stowarzyszenie Wikimedia Polska wyświetlało banery kierujące do tej strony. Celem tej strony jest kierowanie prośby do polskich podatników, aby wybrali oni Stowarzyszenie Wikimedia Polska jako tę organizację pożytku publicznego, do której zostanie skierowany 1% ich podatku dochodowego. Środki w ten sposób pozyskane nie będą przekazywane Wikimedia Foundation. Jeśli chcesz bezpośrednio wesprzeć Wikimedia Foundation, przejdź na stronę darowizn dla tej organizacji.

Wikimedia Polska zobowiązuje się do przestrzegania zasad polityki prywatności darczyńców.

This is a 1% tax deduction webpage of the Wikimedia Polska Association. It is linked from Wikimedia projects' pages on the basis of the agreement between Wikimedia Polska and the Wikimedia Foundation. This agreement allows Wikimedia Polska to use geo-targeted banners to direct potential donors from inside Poland to this webpage that asks Polish tax payers to choose Wikimedia Polska as the sole Polish NGO that their annual 1% tax deduction donation will go to. None of the funds that are donated to Wikimedia Polska will be shared with the Wikimedia Foundation. If you want to support Wikimedia Foundation directly, please visit their donation page.