Zarząd

Zarząd kieruje bieżącymi działaniami Stowarzyszenia Wikimedia Polska i reprezentuje je na zewnątrz.

Członkowie Zarządu:

 • Prezes Zarządu: Michał Buczyński
 • Wiceprezes, p.o. sekretarza: Szymon Grabarczuk
 • Skarbnik: Wojciech Tadeusz Mężyk
 • wiceprezes: Paweł Marynowski – odpowiedzialny za GLAM
 • sekretarz: Wojciech Pędzich
 • wiceprezeska: Małgorzata Wilk – odpowiedzialna za wsparcie wolontariuszy

Kontakt: zarzad@wikimedia.pl

Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna jest organem nadzorczym Stowarzyszenia. Komisja może przyjmować do rozpatrzenia wnioski, które nie wykraczają poza zakres działania Komisji ustalony w art. 31 Statutu.

Skład Komisji Rewizyjnej jest następujący:

 • Przewodniczący: Juliusz Zieliński
 • Sekretarz: Karol Głąb
 • Paweł Drozd

Sąd Koleżeński

Sąd Koleżeński rozpatruje i rozstrzyga sprawy członków Stowarzyszenia w zakresie:

 1. naruszenia przez członków Stowarzyszenia obowiązków wynikających ze statutu i uchwał organów Stowarzyszenia;
 2. sporów powstałych między członkami Stowarzyszenia na tle praw i obowiązków wynikających z ich przynależności do Stowarzyszenia.

Sąd Koleżeński nie rozpatruje sporów dotyczących edycji projektów Wikimedia ani też żadnych innych sporów nie mających związku z działalnością Wikimedia Polska.

Skład Sądu Koleżeńskiego:

 • Przewodnicząca: Julia Maria Koszewska
 • Maria Drozdek
 • Tomasz Ganicz

Walne Zebranie Członków

Walne Zebranie Członków jest najwyższym organem Stowarzyszenia. Musi odbyć się co najmniej raz w roku, do 30 czerwca. Udział w Walnych Zebraniach mogą brać wszyscy członkowie Stowarzyszenia. Sympatycy Wikimedia Polska są zazwyczaj dopuszczani do obserwowania obrad. 

Wszystkie informacje na temat bieżącej działalności Stowarzyszenia określone są w Biuletynie Informacji Publicznej, którego celem  jest zapewnienie stałego i powszechnego dostępu do informacji na temat działalności Wikimedia Polska w zakresie dysponowania środkami publicznymi. 

Bądź na bieżąco

Śledź nasze działania i plany

Zapisz się na nasz newsletter

Newsletter przybliża nasze działania i plany. Trafi do twojej skrzynki raz w miesiącu.

Skontaktuj się z nami

Masz pytania dotyczące naszych działań? Napisz do nas!

Kontakt