Stowarzyszenie Wikimedia Polska poszukuje młodszego specjalisty lub młodszej specjalistki ds. organizacji wydarzeń (Event Managera), aby lepiej integrować społeczność tworzącą Wikipedię i spokrewnione z nią projekty oraz organizować ciekawe wydarzenia dla naszych partnerów ze środowiska edukacji i kultury. 

Twoje główne zadania

Nasz plan na Twoje pierwsze 90 dni to:

 • Wsparcie w organizacji Wiosennego Zlotu Wikimedian – zorganizujesz przejazd i pobyt uczestników Wiosennego Zlotu Wikimedian, a także pomożesz zespołowi wsparcia społeczności w koordynacji wolontariuszy.
 • Opracowanie kalendarza wydarzeń  – we współpracy z zespołem zbierzesz informacje o spotkaniach lokalnych, spotkaniach online i szkoleniach na 2022 rok, opracujesz kalendarz dostępny dla Społeczności Wikimedia Polska i będziesz dbać o jego regularną aktualizację oraz promocję wydarzeń wśród Społeczności.
 • Organizacja wydarzenia związanego z otwartą kulturą lub edukacją –  we współpracy ze specjalistkami ds. edukacji i/lub specjalistką ds. otwartej kultury zaplanujesz i zorganizujesz co najmniej 1 wydarzenie związane z otwartą kulturą lub edukacją
 • Organizacja wydarzenia dla społeczności Wikimedian – zaplanujesz i zrealizujesz co najmniej jedno spotkanie zdalne lub lokalne dla Wikimedian, czyli wolontariuszy tworzących wolną wiedzę. Celem tego działania będzie integracja społeczności.

Inne obowiązki

 • wsparcie innych członków zespołu przy organizacji konferencji, wydarzeń promocyjnych, fundraisingowych i szkoleń (od strony budżetowej, logistycznej i częściowo koncepcyjnej) ,
 • pomoc w organizacji i opieka techniczna nad wydarzeniami zdalnymi (via Zoom),
 • udoskonalanie i wdrażanie procesów wewnętrznych związanych z organizacją imprez,
 • organizowanie aktywności integracyjnych i rozwojowych dla społeczności wolontariuszy i wolontariuszek (on-line i na żywo),
 • prowadzenie aktualnego kalendarza wydarzeń,
 • promocja naszych wydarzeń i inicjatyw wśród wolontariuszy, z wykorzystaniem różnych kanałów komunikacji (we współpracy ze specjalistką ds. komunikacji),
 • obsługa wysyłek nagród i upominków,
 • organizowanie podróży członków zespołu pracowniczego i zarządczego oraz wolontariuszy,
 • wsparcie zespołu wsparcia społeczności i kierownika biura w bieżących zadaniach

Twoja praca będzie oceniana na podstawie…

 • jakości organizowanych wydarzeń
 • liczby osób uczestniczących w wydarzeniach
 • terminowości wykonywania zadań

Oferujemy

 • miesięczną pensję w wysokości 3900 – 4150 zł brutto (w zależności od doświadczenia)
 • umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy (40 godzin tygodniowo)
 • pracę częściowo zdalną z możliwością dostosowania czasu pracy
 • budżet na szkolenia i konferencje branżowe

Poszukujemy osoby, która…

 • ma dobre umiejętności organizacyjne i potrafi realizować kilka różnorodnych projektów jednocześnie
 • potrafi się świetnie komunikować
 • jest w stanie podróżować służbowo w miejsca realizowanych wydarzeń 
 • może okazyjnie pracować wieczorami i w weekendy (nasze wydarzenia skierowane są do wolontariuszy i często odbywają się w dni wolne i po godzinach pracy)
 • ma doświadczenie w pracy zdalnej
 • swobodnie komunikuje się w języku angielskim
 • posiada umiejętność sprawnego rozwiązywania problemów i reagowania na nieprzewidziane sytuacje
 • ma doświadczenie w organizacji eventów na żywo i zdalnie 
 • potrafi dbać o bezpieczeństwo i dobrostan osób uczestniczących w wydarzeniach
 • nie boi się grzebać „pod maską” serwisów internetowych i platform typu WordPress oraz lubi się uczyć cyfrowych sztuczek i korzystać z różnych programów i narzędzi
 • tak, jak my wierzy, że współpraca i powszechny dostęp do wiedzy mogą uczynić świat lepszym

Prześlij CV i dołącz do nas!

CV prosimy wysyłać na adres rekrutacja+organizator@wikimedia.pl – razem ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji.

O Stowarzyszeniu Wikimedia Polska

Stowarzyszenie Wikimedia Polska od 2005 roku reprezentuje i wspiera polską społeczność Wikipedii i jej projektów siostrzanych. 

Współpracujemy z instytucjami kultury, muzeami i galeriami, digitalizując zasoby polskiej kultury. Wspieramy edukatorów i nauczycieli, organizując szkolenia i tworząc materiały edukacyjne. Organizujemy konferencje i zloty dla tworzących projekty Wikimedia grup wolontariuszy.

Dzięki naszym członkom i darczyńcom rozwijamy największe w Internecie zasoby wolnej wiedzy w języku polskim.

Informacje o przetwarzaniu i ochronie danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Wikimedia Polska (kontakt). Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane na podstawie ich zgody w celu przeprowadzenia rekrutacji przez okres rekrutacji (lub, jeżeli wyrażą zgodę, na czas określony objęty zgodą), chyba że przepisy prawa powszechnie obowiązującego wymagają dłuższego okresu przechowywania danych. Możemy, w szczególności, przechowywać dane przez cały okres konieczny do ustalenia, skorzystania lub obrony roszczeń.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak warunkuje możliwość wykorzystania ich w ramach rekrutacji. W oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje będące wynikiem profilowania.Względem danych osobowych kandydatom przysługują następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do danych;
 • prawa: do sprostowania, usunięcia, ograniczania przetwarzania, przenoszenia danych;
 • prawo do niepodlegania decyzji polegającej na zautomatyzowanym przetwarzaniu.

Kandydatom przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.W przypadku nieprawidłowego przetwarzania danych osobowych kandydatom przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Bądź na bieżąco

Śledź nasze działania i plany

Zapisz się na nasz newsletter

Newsletter przybliża nasze działania i plany. Trafi do twojej skrzynki raz w miesiącu.

Skontaktuj się z nami

Masz pytania dotyczące naszych działań? Napisz do nas!

Kontakt

Autorzy zdjęć