Bądź na bieżąco!

Faras w Wikipedii z wyróżnieniem w konkursie Sybilla Wydarzenie Muzealne Roku 2016

Wspaniałe wieści – Muzeum Narodowe w Warszawie otrzymało wyróżnienie w konkursie ‘Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla’ za projekt „Faras w Wikipedii” zrealizowany wspólnie z naszym Stowarzyszeniem. Wyróżnienie zostało przyznane w kategorii „Digitalizacja i Nowe Media”.

„Faras w Wikipedii” to zrealizowany w 2016 roku wspólny projekt wikipedystów i pracowników Muzeum Narodowego w Warszawie. Muzeum udostępniło w Wikimedia Commons kolekcję zdjęć wnętrz odnowionej w 2014 roku Galerii Faras i fotografie prezentowanych w niej eksponatów. Dzięki pracownikom MNW w bibliotece multimediów udostępniono również (na wolnej licencji!) liczne fotografie prezentujące prace polskiego zespołu archeologicznego pod kierunkiem prof. Kazimierza Michałowskiego, odkrycie Katedry w Faras i prace konserwacyjne w Muzeum Narodowym.  

Te wyjątkowe fotografie posłużyły do zilustrowania kilkudziesięciu artykułów o Galerii, jej skarbach i dokonaniach polskich archeologów w Wikipedii. Artykuły powstawały dzięki pracy i zaangażowaniu grupy wolontariuszy – studentów i doktorantów archeologii, kulturoznawstwa, historii sztuki i innych dziedzin. Wolontariusze poznawali historię galerii i dzieł sztuki, a jednocześnie uczyli się, jak redagować Wikipedię, pod opieką wikipedystki Marii Drozdek. Merytoryczną opieką nad powstającymi artykułami służyła dr hab. Aleksandra Sulikowska-Bełczowska – kustosz Kolekcji Nubijskiej w MNW. Wśród nowych artykułów znalazły się między innymi Galeria Faras im. Profesora Kazimierza Michałowskiego w Muzeum Narodowym w Warszawie, Konserwacja i restauracja malowideł ściennych z Faras, Katedra w Faras, artykuły o poszczególnych malowidłach i wiele innych. Hasła zostały również dodane do Wikipedii w językach angielskim, rosyjskim, białoruskim i hiszpańskim – przetłumaczyli je wolontariusze oraz społeczność wikipedystów.

Muzeum Narodowe jako pierwsza instytucja muzealna w Polsce zdecydowało się zrealizować projekt typu Wikipedian in Residence, realizowany już wcześniej w innych krajach. W ramach tego typu projektów w instytucji kultury rezyduje wikipedysta lub wikipedystka, pełniący rolę łącznika pomiędzy społecznością Wikipedii a pracownikami instytucji. 

Gratulujemy i bardzo dziękujemy przyjaciołom z Muzeum Narodowego w Warszawie!  Gratulujemy także zdobywcom Sybilli w tej samej kategorii Digitalizacja i Nowe Media – pracownikom Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku, które również udostępnia swoje zbiory czytelnikom Wikipedii.

Podczas gali wręczenia nagród i wyróżnień wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński zauważył, że muzea, do niedawna często będące zamkniętymi ogrodami sztuki, stają się nowoczesnymi, otwartymi na ludzi instytucjami.

Jesteśmy dumni, że społeczność wikipedystów może współpracować z wybitnymi specjalistami i wspólnie popularyzować wiedzę o skarbach polskiej kultury.

Podobne strony

Ostatni dzwonek by wskazać cel swojego 1% podatku

Stowarzyszenie

Drodzy Czytelnicy, Sympatycy i Wolontariusze Wikipedii i Wikimediów! W zeszłym roku Wikipedia ukończyła 18 lat. Jej wolontariusze, od 2001 roku zbierający sumę ludzkiej wiedzy, uczynili ją największym źródłem faktów w….

Read more

Kultura ludowa w pigułce

Współpraca z instytucjami

Kolejna współpraca z instytucją kultury, dzięki której zasoby Wikipedii wzbogacą się o archiwalne fotografie, ilustracje, mapy itp.

Read more

Do naszych Darczyńców

Stowarzyszenie

Kończy się kwiecień, a z nim okres składania zeznań PIT i wyboru przeznaczenia swojego 1% podatku. Środki z systemu OPP są podstawą działania naszego zrzeszenia i w imieniu całego Stowarzyszenia….

Read more

Autorzy zdjęć

Wikimedia_Polska_logo