Bądź na bieżąco!

Odpowiedź na list otwarty pana Zbigniewa Sajnóga do wikipedystów

W portalu Się Myśli ukazał się list otwarty skierowany do wikipedystów. Jego autor, pan Zbigniew Sajnóg odnosi się w tekście do usunięcia z encyklopedii biogramu pani Joanny Kabali. Choć zapoznał się on z treścią zasad i zaleceń Wikipedii, w tym encyklopedyczności i weryfikowalności, uważa, że nie są one właściwe dla wolnej encyklopedii, nie pozwalając zamieścić w niej życiorysów osób wartościowych, lecz słabo znanych. Poniżej znajduje się odpowiedź wikipedystów na ten tekst.

Szanowny Panie!

Biogram pani Joanny Kabali został usunięty, ponieważ wikipedyści, w toku dyskusji, uznali, że nie jest to osoba encyklopedyczna, a więc na tyle rozpoznawalna, znana, nagrodzona, czy opisana w wiarygodnych, zewnętrznych źródłach wiedzy, aby mogła mieć własne hasło w encyklopedii. Zastosowane przez nich kryterium encyklopedyczności wydaje się Panu szkodliwe dla Wikipedii, uniemożliwiające znalezienie się w niej osób interesujących czy wartościowych lecz słabo znanych czy opisanych. Takie postawienie sprawy oznacza, że nie do końca rozumie Pan cele stojące za zaleceniem encyklopedyczności, ale też i nie za bardzo rozumie rolę Wikipedii.

Społeczność wikipedystów doskonale rozumie, że – ceniąc dorobek pani Joanny Kabali i żywiąc szacunek dla jej działań – chciałby Pan aby jak najwięcej osób mogło zapoznać się z tą ważną dla Pana postacią. Nie tylko Pan chciałby w ten sposób skorzystać z Wikipedii – niejeden użytkownik zabiega o publikację biogramu osoby, którą ceni, czasem rzecz dotyczy utalentowanego krewnego, zasłużonego przodka, niekiedy po prostu lubianego artysty czy sportowca. Nie ma nic złego w tego typu intencjach. Gdyby jednak Wikipedia czyniła im wszystkim zadość, zostałaby zalana tysiącami biogramów, ogromem informacji, nie zawsze interesujących dla szerokiego grona czytelników. W tym informacyjnym chaosie trudno byłoby poruszać się czytelnikom, którzy zamiast usystematyzowanego źródła rzetelnej wiedzy, otrzymywaliby po prostu bezładny zbiór informacji.

Dlatego wikipedyści przyjęli, że Wikipedia nie może być źródłem informacji o wszystkich i wszystkim, że podmioty, które opisujemy muszą podlegać jakiejś selekcji. Przyjęliśmy więc, że osoby czy tematy, nim zostaną opisane w Wikipedii, powinny być najpierw rozpoznane jako ważne czy znaczące przez zewnętrzne źródła, być opisane w publikacjach naukowych czy mediach, czy wreszcie być nagradzane.

Czy to naprawdę potrzebne? Cóż, nawet pomimo przyjęcia takich kryteriów anglojęzyczna Wikipedia opisuje ponad 200 osób o personaliach John Smith. Proszę sobie wyobrazić, co działoby się, gdyby kryteriów encyklopedyczności nie było, ile Johnów Smithów znalazłoby się w tej encyklopedii i w jaki sposób czytelnik miałby w tym gąszczu odnaleźć interesującą dla siebie postać.

Dlaczego jednak te kryteria muszą opierać się na publikacjach czy nagrodach, a nie na wartości danej osoby? Rolą Wikipedii nie jest ocena czyichś osiągnięć, a istnienie lub nie hasła na Wikipedii nie jest dowodem lub zaprzeczeniem wartości jej dorobku. Artykuł biograficzny nie jest formą nagrody, a jedynie podsumowaniem wiedzy na dany temat. Innymi słowy – kiedy wikipedyści dyskutują o encyklopedyczności danego artysty, nie rozmawiają o tym, czy jego prace są ciekawe czy poruszające, nie zastanawiają się też czy jego działalność była doniosła moralnie czy raczej pod tym względem mniej chwalebna. Nie jest to naszą rolą, a i w większości przypadków trudno o obiektywizm w tego typu diagnozach. To, co dla jednego wspaniałe, dla innego może być okropne, to co, jeden uzna za działanie szlachetne, kto inny może zakwestionować.

W swoim liście stawia Pan przed Wikipedią doniosłe zadania – dobór biogramów ma być orężem walki o historyczną sprawiedliwość i prawdę. Doświadczenie jednak uczy, że nie istnieje jedna prawda godząca wszystkich, a ocena historycznych wydarzeń może być skrajnie różna dla poszczególnych osób. My, wikipedyści, stawiamy więc przed sobą znacznie skromniejsze zadanie – staramy się stworzyć rzetelną encyklopedię, zbierającą opublikowane w innych miejscach fakty, dostarczać czytelnikom informacje i pobudzać w nich zainteresowanie otaczającym światem, zachęcając do samodzielnych poszukiwań intelektualnych, własnych ocen i odkryć.

Z wyrazami szacunku,

Natalia Szafran-Kozakowska (wikipedystka Magalia)

Bądź na bieżąco

Śledź nasze działania i plany

Zapisz się na nasz newsletter

Newsletter przybliża nasze działania i plany. Trafi do twojej skrzynki raz w miesiącu.

Skontaktuj się z nami

Masz pytania dotyczące naszych działań? Napisz do nas!

Kontakt