Bądź na bieżąco!

Wikipedyści na ogólnopolskiej konferencji „Państwo a gospodarka”

Członkowie naszego Stowarzyszenia, Wojciech Pędzich oraz Szymon Grabarczuk będą uczestniczyć w ogólnopolskiej konferencji „Państwo a gospodarka” zorganizowanej w dniach 24-25 października 2014 w Grudziądzu przez Katedrę Publicznego Prawa Gospodarczego i Koło Naukowe Publicznego Prawa Gospodarczego Uniwersytetu Mikołajka Kopernika w Toruniu. Konferencja poświęcona jest co prawda głównie tematyce swobody działalności gospodarczej i jej ograniczeniom, jednak włączony w nią jest także panel poświęcony organizacjom non-profit. Nasi przedstawiciele występować będą w sobotę o 14.00 i wygłoszą prezentację na temat projektów realizowanych przez Stowarzyszenie (m.in. Wikiekspedycja, programy grantowe i konferencje), a także omówią wybrane kwestie związane z finansowaniem działalności organizacji pozarządowych. Zastanowią się także w jaki sposób zapowiadane zmiany w rozliczeniu PIT wpłyną na wysokość środków, które organizacje takie będą mogły uzyskać z 1% podatków, a także rozważą alternatywne źródła finansowania jakie otwierają się dzięki zmianom w ustawie o zbiórkach publicznych (np. crowdfunding).

Udział w tego typu konferencjach jest dla nas cenny z dwóch powodów – po pierwsze pozwala na spopularyzowanie wiedzy o działaniach Stowarzyszenia, po drugie jest formą wyjścia na zewnątrz, nawiązania kontaktu ze środowiskiem akademickim, które może być dla nas cennym partnerem w zakresie pozyskiwania treści  – wyjaśnia decyzję o udziale w konferencji Wojciech Pędzich.

Więcej na temat konferencji można znaleźć na jej oficjalnej stronie

Organizatorzy relacjonują przebieg konferencji na Twitterze. 

Wojciech Pędzich jest z wykształcenia anglistą. Ze Stowarzyszeniem związany jest od 2007 roku. Jest wikipedystą, administratorem polskiej Wikipedii i byłym stewardem projektów Wikimedia. Od 2014 roku jest członkiem Zarządu Stowarzyszenia, odpowiedzialnym za jego politykę medialną.

Szymon Grabarczuk jest studentem prawa i administratorem polskiej Wikipedii. Od 2013 roku jest członkiem wyznaczonej przez Stowarzyszenie komisji przyznającej mikogranty na działania  mające na celu wzbogacanie zasobów projektów Wikimedia.

Podobne strony

Ostatni dzwonek by wskazać cel swojego 1% podatku

Stowarzyszenie

Drodzy Czytelnicy, Sympatycy i Wolontariusze Wikipedii i Wikimediów! W zeszłym roku Wikipedia ukończyła 18 lat. Jej wolontariusze, od 2001 roku zbierający sumę ludzkiej wiedzy, uczynili ją największym źródłem faktów w….

Read more

Poznajcie Strategię Wikimedia Polska na lata 2019-2022!

Stowarzyszenie

Minęło już niemal 15 lat odkąd w Krakowie grupa entuzjastów otwartej wiedzy założyła Wikimedia Polska. To małe stowarzyszenie wyrosło na prężną organizację pozarządową, która towarzyszyła Wikipedii w jej przemianie z niewielkiej….

Read more

Polskojęzyczna Wikipedia wyłączona na znak protestu przeciwko dyskutowanym w Parlamencie Europejskim zmianom w prawie autorskim

Światowe Wikimedia Wikipedia

4 lipca o godz. 15:00 społeczność polskojęzycznej Wikipedii zdecydowała się na zaciemnienie całości współtworzonej przez wolontariuszy wirtualnej encyklopedii na 24 godziny. W tym czasie będzie ona niedostępna zarówno dla czytelników,….

Read more

Autorzy zdjęć

Wikimedia_Polska_logo